Pozostałe branże

Solgaz Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki, Efektywna Firma, Gepard Biznesu, Mocna Firma Godna Zaufania i Worldwide Company 2018

Solgaz Sp. z o.o. została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, VI edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Solgaz Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 183,7 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 24,8 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Solgaz Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 69 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Solgaz Sp. z o.o. eksportowała w 2016 r. do 6 krajów, dzięki czemu uzyskała tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018.

Fabryka i biura Solgaz w Świdnicy

Solgaz jest polskim producentem innowacyjnego sprzętu AGD i jako jedyny na świecie wprowadził na rynek płytę gazową bez płomieni – gaz pod szkłem. Marka przewagę konkurencyjną buduje właśnie na innowacji i wyróżnieniu, oferując produkty, jakich inni producenci nie mają.

Sztandarowy produkt – płyta GPC gaz pod szkłem spotkał się z ogromnym uznaniem wśród klientów, ale i na branżowych międzynarodowych targach, gdzie zebrał liczne nagrody.

Płyta gazową bez płomieni

Dziś Solgaz oferuje również następczynię sztandarowego modelu GPC – płytę gazową OPTIMA o jeszcze lepszych parametrach.
W 2015 r. do oferty firmy trafiły piekarniki i okapy, które same wykrywają gotowane. Rok później jako pierwsza firma do sprzedaży wprowadziła piekarnik, który posiada także funkcje mikrofali i gotowania na parze, a w 2017r. opatentowała i wprowadziła do produkcji płytę gazową, która sama gotuje.

Piekarnik

Produktem tym zachwycił się sam Robert Makłowicz. Marka współpracuje z największymi sieciami handlowymi w kraju (m.in. Media Markt, Media Expert), dzięki czemu jej produkty można nabyć w 300 punktach w Polsce.

Okap

Tendencję wzrostową ma też eksport – dziś sprzęt Solgaz dostępny jest aż w 30 krajach i liczba ta stale rośnie.
Więcej o firmie pod adresem:  https://solgaz.eu

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *