Uncategorized

Ogólnopolska Konferencja „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”

11 października 2019 roku w Sali NOT w Warszawie przy ulicy Czackiego 3/5 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” z uroczystą galą wręczenia podziękowań i certyfikatów „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie” oraz uhonorowanie wiodących firm innowacyjnych, tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg 2019.

Głównym celem projektu jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemu społecznego, związanego z nadmierną liczbą i śmiertelnością wypadków drogowych w Polsce, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, a na końcu wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.
Cele szczegółowe zdefiniowano wokół czterech obszarów problemowych:
• potrzeby stworzenia regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania nowych
rozwiązań technologicznych wzmacniających bezpieczeństwo drogowe;
• usprawnienia współpracy międzysektorowej w kwestii zapobiegania wypadkom
drogowym;
• konieczności poprawy działań prewencyjnych ;
• korzyści, jakie płyną z wykorzystania dostępności produktów i usług do zwiększania
przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw, w tym także na rynkach
międzynarodowych.

Główny organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP ( https://fundacjanadzieja.com)  zasłużona w opiece nad osobami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w promowaniu świadomego i bezpiecznego korzystania z dróg, wyróżniona za to tytułem Fundacja Najlepsza Dla Zdrowia 2019.  Jej prezesem jest Aleksandra Kieres (na zdjęciu niżej). 

Fundacja „Nadzieja” ogłasiła ogólnopolski, otwarty nabór na zgłoszenia nowych, innowacyjnych pomysłów wspierających bezpieczeństwo drogowe. Inicjatywa ma upowszechniać i dać możliwość rozwoju innowacyjnym rozwiązaniom na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po wcześniejszym ustaleniu, autorzy wybranych pomysłów, produktów i rozwiązań będą mieli możliwość zaprezentowania ich podczas konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIl_CV8aMSH4uP7eHdkIz8GOh6UySbT9q9B8vi70itgv3Ueg/viewform

Fundacja „Nadzieja” już 15 lat niesie pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Od 14 lat jest organizacją pożytku publicznego. Jej priorytetem jest kompleksowa, czyli fizyczna, psychiczna i społeczno-zawodowa, rehabilitacja powypadkowa podopiecznych.

Celem fundacji jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne i aktywne życie. Zadanie to wykonywane jest przede wszystkim dzięki darowiznom wpływającym na indywidualne konta bankowe,  prowadzonym dla każdego podopiecznego oddzielnie, oraz z uzyskanego 1 proc. podatku od osób fizycznych (PIT).

Bardzo ważnym obszarem pracy fundacji jest realizacja programów, które mają na celu zmianę świadomości i kreowanie pozytywnych zachowań użytkowników dróg. Przez publikację treści informacyjno-edukacyjnych we wszystkich dostępnych środkach i formach przekazu, stara się, aby jak najskuteczniej dotrzeć do możliwie największej liczby odbiorców. Za zgodą pokrzywdzonych przestępstwem drogowym na stronie internetowej fundacji opisywane są echa tragedii wypadków i ich życia z niepełnosprawnością.

Fundacja stara się wskazać i akcentować, jak bardzo wysokie są koszty społeczne rehabilitacji powypadkowej i wpływać na zmiany kulturowe w komunikacji drogowej.

Dzięki otrzymywanym funduszom z tytułu zasądzonych od skazanych za przestępstwa drogowe nawiązek sądowych kilka lat z rzędu fundacja organizowała cykliczne grupowe wyjazdy swoich podopiecznych, wprowadzając tym samym w życie założenia programu „Rehabilitacja i rozwój psychofizyczny poprzez wypoczynek, turystykę i rekreację”. Sami podopieczni podkreślali i podkreślają do dziś nieocenioną rolę tych turnusów na drodze ich rehabilitacji, w tym przede wszystkim wychodzenia z wykluczenia społecznego. Obecnie fundacja stara się uzyskać środki na reaktywację turnusów, składając wnioski o dofinansowanie do różnych podmiotów.

Od kilku lat realizuje również program “Bezpieczny rowerzysta”, w ramach którego przez publikację treści informacyjno-edukacyjnych stara się poprawić bezpieczeństwo rowerzystów, zaliczanych do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. W tym temacie rozważa także wydanie broszury, którą będzie można rozdawać na spotkaniach i pogadankach na Uniwersytetach Trzeciego Wieku i w szkołach.

W 2018 roku fundacja rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną „Jeżdżę świadomie”, akcję prewencyjną prowadzoną na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym elementem kampanii medialnej był 29 sekundowy spot telewizyjny i radiowy, którego bohaterami są jej podopieczni. W spocie wykorzystano fragmenty nagrań z jej podopiecznymi występującymi w serialu „Sekundy, które zmieniły życie”, emitowanym na antenie TVP1.

W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych,  przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Polskiej Policji, fundacja dystrybuowała ulotki informacyjne o możliwych skutkach zdarzeń drogowych.

Ogólnopolską Konferencją „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” współorganizuje też kilka innych podmiotów. Sektor kultury w projekcie reprezentuje Agencja Artystyczna Laury Łącz „Laura” www.agencjalaura.pl
Sektor nauki: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego www.wneiz.pl wraz z Instytutem Badań nad
Innowacjami i Przedsiębiorczością: https://ibip.org.pl
Sektor gospodarczy: Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Warszawie: kie.biz.pl
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.: http://koleje-wielkopolskie.com.pl
Obsługę prawną wydarzenia poprowadzi: Majda Strzyżewska Kancelaria Adwokacka sp.p.
majda-kancelaria.pl

Część artystyczną uroczystej gali poprowadzi znana i lubiana aktorka Laura Łącz. Swoimi występami Galę uświetnią wokalistka Monika Kuszyńska,  tancerze Kasia i Marek, modelki – laureatki konkursu “Miss na wózku” Fundacji “Jedyna Taka”.

Konwent patronatami honorowymi objęły m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowa Rada bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Patronaty medialne zapewniają  TVP Info, http://przedsiebiorcy.eu, EuropejskaFirma.pl, GepardyBiznesu.pl i PolskieBrylanty.pl.

Udział w kongresie pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” możliwy tylko na podstawie imiennych zaproszeń. Jeżeli chcesz być gościem wydarzenia, zgłoś swój udział za pośrednictwem formularza online, dostępnego pod linkiem:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *