Ochrona zdrowia

Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2018

Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs we Wrocławiu zostało wyróżnione przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 75 proc. To przyniosło mu tytuł Gepard Biznesu 2018.

Wartość rynkowa Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego Resurs w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 17 mln zł, co dało mu tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Resurs jest kompleksowym organizatorem wypoczynku i rehabilitacji.

Zapewnia bogaty wybór ofert tak, aby każdy znalazł odpowiednią dla siebie pod względem lokalizacji ośrodka, gwarantowanych świadczeń, realizacji programu, ceny oraz terminu pobytu.

 

Przez ponad 30 lat obecności na rynku zyskało szacunek i uznanie nie tylko wśród klientów, ale także konkurentów.

Konsekwentnie podnosi jakość świadczonych przez usług.

Największe doświadczenie posiada w zakresie organizacji:

*  specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON

*  turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach projektu EFS KL

* wczasów zdrowotnych, pobytów leczniczo-profilaktycznych,

* pobytów z programem odchudzająco-relaksacyjnym

* wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży

*  wczasów wypoczynkowych oraz obozów sportowych

* pobytów zagranicznych

* imprez integracyjnych dla firm w kraju i zagranicą

Ponadto świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

*  konsultingu gospodarczego oraz organizacji szkoleń dla kadr kierowniczych zakładów pracy

*  podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej

*  świadczeń rehabilitacyjnych w oparciu o własną Specjalistyczną Przychodnię Rehabilitacyjną

*  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Posiada oddziały we Wrocławiu, Dusznikach Zdrój, Mrzeżynie, Sarbinowie, Poznaniu i Bydgoszczy.

Więcej informacji o firmie pod adresem:  http://www.resurs.com.pl

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *