AktualnościMazowieckie

KOMMERZ Sp. z o.o. to Gepard Biznesu, Efektywna Firma i Mocna Firma Godna Zaufania 2020

KOMMERZ Sp. z o.o. w Warszawie została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2020, w XIII edycji Konkursu Efektywna 2020 oraz VIII edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2020 na podstawie danych finansowych.

Spółka rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów i zysku netto w latach 2018-2019 wyniosła w jej przypadku 76,2 proc. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2020.

Działa też efektywnie – średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2018 i 2019 r. osiągnął poziom 42,7 proc. To dało jej tytuł Efektywna Firma 2020. A razem zapewniło jej tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2020.

Spółka powstała 18 stycznia 2005 roku i od samego początku swojej działalności aktywnie wspiera firmy w drodze na rynki zagraniczne, pozyskuje inwestorów z całego świata, którym towarzyszy przy inwestycjach dokonywanych w Europie, a także wspiera w prowadzeniu biznesu kontynentalnego i międzykontynentalnego.

Przewodnią koncepcją firmy jest działalność komercyjna prowadzona w najważniejszych gałęziach gospodarki i ukierunkowana na osiąganie zysku przez wszystkie strony relacji biznesowej.

Do najważniejszych zadań spółki należą:

 • wsparcie eksportu usług i towarów na rynki zagraniczne
 • wzmacnianie aktywności biznesowej przedsiębiorstw za granicą
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zagranicznych biznesów
 • komercjalizm przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
 • sprowadzanie zagranicznych inwestorów
 • łączenie polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi
 • pośrednictwo w kontaktach handlowych

KOMMERZ specjalizuje się w komercjalizacji międzynarodowych projektów biznesowych poprzez przenoszenie działalności do innego kraju i dopasowanie przedsiębiorstwa do warunków rynkowych za granicą. Firma wspiera klientów we wszystkich obszarach biznesowych, stosując odpowiednie metody i wykorzystując bogate doświadczenia zdobyte w wielu dziedzinach. Wypracowany przez lata praktyki własny know-how skutecznie pozwala prowadzić działalność na wymagających rynkach zagranicznych oraz w kluczowych sektorach gospodarki.

Główne obszary działania:

 • eksport
 • budownictwo
 • nieruchomości
 • inwestycje
 • produkcja
 • transport
 • handel
 • agencje pracy
 • sport

W ofercie spółki znajdują się sprawdzone rozwiązania dla międzynarodowych graczy rynkowych w zakresie przygotowania do wejścia na rynek za granicą, planowania na nim poszczególnych kroków, dostosowywania firm do sprawnego funkcjonowania w realiach gospodarczych danego kraju, realizacja zadań na rynku pośrednim i docelowym, wspomaganie procesów sprzedaży towarów i usług oraz koordynowanie działań biznesowych na zagranicznym rynku.

KOMMERZ łączy zagraniczny biznes z krajowym, co czyni firmę ważnym pośrednikiem pomiędzy ludźmi biznesu z różnych krajów. Pomaga klientom w znalezieniu ekspertów, wykonawców i dostawców za granicą, którzy wykonują dla nich zadania wymagające wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz dostarczają towary wysokiej jakości. Jednocześnie organizuje i koordynuje budowę zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce, jak i promuje polskie marki za granicą.

Do największych sukcesów biznesowych spółki zalicza się min. ulokowanie w Polsce znanych zachodnich firm produkcyjnych, które do dnia dzisiejszego działają w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), a także otwarcie kontaktów biznesowych za granicą dla największych polskich przedsiębiorstw i klubów sportowych.

W Polsce firma posiada biura w Warszawie i Wrocławiu, a na świecie dysponuje rozbudowaną siecią biznesową.

Więcej o firmie pod adresem:  http://kanzlei.pl/

Informacja o Magazynie Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytucie Europejskiego Biznesu

Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. W ciągu 14 lat dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne, by bezpieczniejsza była działalność gospodarcza.  Analizy i rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.

Od 2006 r.  Instytut Europejskiego Biznesu organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc., przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów wynosi więcej niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych instytut liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Samorząd Przyjazny Firmom, który instytut organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastom, gminom, dzielnicom, w których znajdzie dużo firm wartych łącznie więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2012 r. instytut prowadzi Konkurs Wielki Modernizator Polski. Tytuł przyznaje podmiotom, w których dwuletnia amortyzacja była wyższa niż 5 mln zł .

Od 2013 r. IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do instytut zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w jego konkursach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *