Edukacja

EDU-PASJA Sp. z o.o. w Poznaniu to Gepard Biznesu 2019

EDU-PASJA Sp. z o.o. w Poznaniu została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIV edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2019 na podstawie danych finansowych.

EDU-PASJA Sp. z o.o. w Poznaniu rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2017-2018 wyniosła w jej przypadku 298,4 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2019.

„Szkolenia, które Państwu proponujemy oparte są o naszą wiedzę zdobytą podczas studiów i późniejszych doświadczeń zawodowych. Są one kompilacją licznych umiejętności nas jako nauczycieli (również uniwersyteckich), handlowców, agentów ubezpieczeniowych, trenerów, szkoleniowców, menedżerów oraz kierowników do spraw rekrutacji i dyrektorów różnych działów”, napisała Katarzyna Szober-Pawletta, Prezes Zarządu DU-PASJA Sp. z o.o. w Poznaniu.  „Od ponad 10 lat przeprowadzamy liczne szkolenia i wykłady. Przekazujemy innym wiedzę o tym, jak pokonywać trudności sprzedażowe, działać pod presją czasu i stresu, wdrożyć się w pracę opartą na własnej działalności gospodarczej a w rezultacie osiągnąć sukces. Menedżerów i Dyrektorów uczymy w jaki sposób poszukiwać do pracy osoby efektywne, jak odpowiednio kierować całym zespołem handlowców/agentów i nie dopuszczać do sytuacji w której kadrze kierowniczej zależy bardziej niż podwładnym. Wyspecjalizowaliśmy się w szkoleniu osób dorosłych i seniorów z umiejętności obsługi komputera, Internetu oraz podstawowych programów biurowych. Prowadzimy Roczną Szkołę Negocjatorów oraz Szkołę Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych. Angażujemy się w programy aktywizacji bezrobotnych i pracujemy z dziećmi w Akademii Księżniczek i Książąt. Nasze Szkoły i programy są autorskie a wiele pomysłów jest innowacyjnych. Współpracujemy z  ponad 420 Trenerkami i Trenerami w całej Polsce. Realizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że uczymy z pasją”, dodała Katarzyna Szober-Pawletta.

Więcej o firmie pod adresem:  http://edu-pasja.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu.

Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *