Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kaliszu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 104 firmy z siedzibą w Kaliszu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kaliszu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Miejska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 1932,4 12238
2 Sap Renovation Pro Sp. z o.o. 855,5 2801
3 Biopol Sp. z o.o. 825,3 980
4 Firma Handlowa Ducat Henryk Goszczyński i Dominik Goszczyński Sp. J. 748,6 2868
5 Celtia Sp. z o.o. 733,6 5248
6 Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak Ewa Walczak i Stanisław Walczak Sp. J. 629,8 817
7 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 626,1 8952
8 Magic Play Sp. z o.o. 600,3 8214
9 Novitum Sp. z o.o. 592 4228
10 BBS JAM Sp. z o.o. S.K. 589,3 3697
11 Rudan Import-Eksport Sp. z o.o. 554,6 281
12 Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 458 6935
13 Wizi Sp. z o.o. 402,9 7099
14 Kaliskie Zakłady Garbarskie S.A. 371,4 44460
15 Auto Centrum Lis Sp. z o.o. 355,3 8630
16 Sacro Sp. z o.o. 342,8 4384
17 BIG STAR Limited Sp. z o.o. 304,5 129577
18 Medix Inwest Sp. z o.o. 295,1 5310
19 PPH Agrobis Sp. z o.o. 290,7 1782
20 PHPU Transvet Sp. z o.o. 258,9 1191
21 Alprox Sp. z o.o. 255,4 1829
22 Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych Lex Sp. z o.o. 244,2 5269
23 DOBRZEC Spółdzielnia Mieszkaniowa 212,2 72077
24 Spółdzielnia Mieszkaniowa Alina 196,4 669
25 Antczak Kubicki sp. j. 172,6 16629
26 Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 153,4 147783
27 Gleich Aluminium Sp. z o.o. 151,2 8795
28 Skp Remico Sp. z o.o. 139,3 4483
29 Grupa Panel Serwis Sp. z o.o. 129,2 4613
30 Meringer Sp. z o.o. 128,9 3727
31 WEGA – A Sp. z o.o. PW 115,4 44234
32 Ferrum Sp. z o.o. 105,3 257
33 ELPRO – BIS Sp. z o.o. 103,1 460
34 BBS Projekt Sp. z o.o. I S.K. 99,5 15728
35 Extreme Trans Sp. z o.o. 92,6 2476
36 Hydronetka.Pl Sp. z o.o. 89,4 781
37 Trans-Hurt Marek i Zofia Wróblewscy sp. j. 87,6 4513
38 B&D Spedition Sp. z o.o. 86,9 2090
39 Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 86,3 51624
40 Yasumi Sp. z o.o. S.K. 84,4 23689
41 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu 79,2 46638
42 Netland Computers Sp. z o.o. 74 4169
43 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poliklinika Sp. z o.o. 71,9 1221
44 Ebrex Transport Sp. z o.o. 71,6 12242
45 AUTO – SERVICE RONDO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne 71,1 3235
46 Michele Letizia Polska Sp. z o.o. 70,6 11350
47 Eljon Sp. z o.o. 68 671
48 Ulisses Sp. z o.o. 66,4 2016
49 Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A. 59,2 30840
50 Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 57,9 72400
51 Albis Mazur Sp. z o.o. 56,7 9813
52 Kraus Folie S.J. 55,3 93182
53 Auto Centrum – Lis S.J. 54,8 57788
54 POLIFARB KALISZ S.A. 53,9 9696
55 Ekorefair Sp. z o.o. 53,8 374
56 Kad Sp. z o.o. 52,6 407
57 Okulus Sp. z o.o. 51,6 10789
58 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 50,5 10120
59 Panel Serwis Sp. z o.o. 50 5635
60 Meyer Tool Poland Sp. z o.o. 46,6 260800
61 Car Net Polska Sp. z o.o. 44,1 9188
62 Ebrex Polska Sp. z o.o. 44,1 49932
63 Amigo Pharma Sp. z o.o. S.K. 40,1 1239
64 Team – Pro S.J. 39,6 4908
65 Sklejka Orlimex Sp. z o.o. 37,8 22428
66 MTM Industries Sp. z o.o. 37,5 26720
67 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Prosna Sp. z o.o. 37,4 4214
68 MW Pharma Sp. z o.o. 34,1 7754
69 Zespół Lekarzy Śródmieście Sp. z o.o. 33,9 2223
70 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „STAL-EX” SPÓŁKA JAWNA PAWEŁWALCZAK I JOLANTA WALCZAK 31 19893
71 MEBLEX Sp. z o.o. 30,1 32017
72 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. 30 5786
73 GRUNTPOL Sp. z o.o. PPHIU 29,3 10959
74 Somar S.J. 28,1 7700
75 Transhut Sp. z o.o. 27,7 7154
76 Klejstol Dariusz Chojnacki sp. j. 26,8 4102
77 PW JOLANIA S.J. Hurtownia Materiałów Budowlanych G. Andrzejewski, J. Olszewski, M. i W. Rosa 24,9 8038
78 Elektryk Sp. z o.o. 24,8 30831
79 Sap Renovation Sp. z o.o. 24,7 4712
80 Przedsiębiorstwo Instalacji i Sieci Sanitarnych Sp. z o.o. 22,9 1739
81 DGCS S.A. 22,6 5493
82 FRUCTON Przetwórnia Owoców i Warzyw S.J. 22,5 105319
83 Kasper Komputer Sp. z o.o. 21,8 1181
84 PLASMET – JESION S.J. 20,8 48255
85 Dr. Marcus International Sp. z o.o. S.K. 19,6 124928
86 Lasermed Sp. z o.o. 18,8 682
87 JMJ Sp. z o.o. S.K.-A. 17,9 28415
88 Termika Grala, Wojciechowski sp.j. 17,8 32475
89 Herbsland Sp. z o.o. 17,5 2931
90 KALNAS Sp. z o.o. Centrala Nasienna 17,3 14749
91 Portos Tr7 Sp. z o.o. S.K. 17,1 744326
92 Agro-Star Tadeusz Nogaj Sp. z o.o. sp.k. 15,4 16987
93 WISTIL S.A. 15,2 151904
94 Kaliska Agencja Medyczna Medix Sp. z o.o. 14,1 8241
95 Ebrex Logistics Sp. z o.o. 13,7 9558
96 Ato Signa Ge Sp. z o.o. 13,1 38674
97 Lust S.J. 12,9 4418
98 Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Izokal Sp. z o.o. 12,8 4600
99 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Kaliszu 12,6 17947
100 Trans System Sp. z o.o. 12,5 12670
101 PRATT & WHITNEY KALISZ Sp. z o.o. 12,1 904970
102 Grupa Interlis Sp. z o.o. 11,6 3818
103 Wdi Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o. 10,7 135
104 HELVEPOL – Kaczmarek Kostera S.J. 10,4 12376

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Marcin.pwPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link