Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Świebodzicach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 24 firmy z siedzibą w Świebodzicach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Świebodzicach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Banus Limited Sp. z o.o. 584,6 542
2 Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Organizacyjno-Technicznego PROMONT Sp. z o.o. 317,2 44711
3 Capricorn S.A. 260,2 23632
4 Klinika Zdrowia Sp. z o.o. 175,1 563
5 Ergo-Plast Sp. z o.o. 170,3 10309
6 ZGK Świebodzice Sp. z o.o. 139,7 2655
7 Prozoo Sp. z o.o. 87,1 1777
8 Enwar Sp. z o.o. 49,5 6849
9 Strapmet Sp. z o.o. 44,8 8670
10 Termet S.A. 33,3 52486
11 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach 26,3 56443
12 DZT Service Sp. z o.o. 25,8 3187
13 Prefekt Sp. z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami, Doradztwo i Wykonawstwo Budowlane 23,8 643
14 Droper Logistic Sp. z o.o. 22,4 12663
15 Dzt Ciepło Sp. z o.o. 20,5 358
16 SPS Sp. z o.o. 15,8 5733
17 PPHU Defalin Group S.A. 15,6 73977
18 Apteka POD LIPAMI Jolanta Krumplewska, Michał Krumplewski S.J. 15,4 2474
19 Nida Sp. z o.o. S.K. 13,8 1237
20 Agrominor Sp. z o.o. 13 27491
21 Przedsiębiorstwo Budowlane Intrabud Sp. z o.o. 12,4 1162
22 Segepo – Refa Sp. z o.o. 11,6 41725
23 K.I. Samen Polska Sp. z o.o. 11,6 2229
24 VASCO TECH Sp. z o.o. S.K. 11,4 6264

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Paweł Wertepny, CC BY-SA 3.0 pl, Link