110 lat Banku Spółdzielczego w Staszowie

Image

Staszowski Bank Spółdzielczy jest jednym z najstarszych banków województwa świętokrzyskiego. Rozwija się bardzo dynamicznie. Jest członkiem Klubu Gepardów Biznesu.

 

Image

 Piotr Kasprzycki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie (www.bs.staszow.com), na  II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu  w Warszawie 1 października 2008 r.  odebrał wyróżnienie za dynamiczny rozwój banku.

 

Staszowski Bank Spółdzielczy jest jednym z najstarszych banków woj. świętokrzyskiego. Już w 1898 r. aptekarz B. Krauze, Franciszek Mazur, sędzia Wł. Malewski, Leon Dukalski, Stanisław Gawroński, Zdzisław Dębicki zorganizowali w mieście Staszowie – Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe, które na podstawie dokumentu źródłowego – Książki Obrachunkowej członka Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego pani Tekli Raj, zatwierdzone zostało przez Ministra Finansów 25.07.1899 r. Jest to data, którą przyjęto za rok powstania Banku. 
 
 Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe liczyło wówczas 95 członków w tym 41 Żydów, zaś kapitał wynosił 3,5 tysiąca rubli i rozwijało swą działalność. W 1908 roku zasięgiem swojej działalności obejmuje Bogorię, Zimnowodę, Mostki. W roku 1913 na zjeździe przedstawicieli Stowarzyszeń Drobnego Kredytu w Radomiu wzięli udział z ramienia Towarzystwa Bolesław Krauze i Aleksander Smoliński. Towarzystwo w tym czasie zrzeszało 140 tys. rubli. Towarzystwo prężnie działa i odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym swoich członków jak również miasta Staszowa.
 
Okres I wojny światowej można przypuszczać przerwał lub ograniczył działalność Towarzystwa, gdyż w ocalałych dokumentach brak jest wzmianki o tym okresie. Uratowane po I wojnie dokumenty bankowe podają za datę wznowienia działalności przez Towarzystwo rok 1921 tj. w rok po uchwaleniu przez sejm RP w 1920 r. ustawy o spółdzielniach. W odpisie z Rejestru Spółdzielni poswiadczonym przez Sąd Okręgowy w Radomiu wynika, że Spółdzielnia została zarejestrowana w dniu 6 czerwca 1921 r. pod nr 2 po Banku w Klimontowie. Zmieniono wówczas nazwę na "Bank Ludowy" Sp-nia z odpowiedzialnością nieograniczoną z siedzibą w Staszowie w woj. kieleckim. W tym okresie buchalterem Banku zostaje A. Smoleński, a funkcję prezesa pełni St. Mazur.
W sierpniu 1944 r. Bank uległ zniszczeniu. Fakt ten został odnotowany w pierwszym po wojnie protokole Walnego Zgromadzenia Członków Banku Ludowego z dnia 17 listopada 1946 r. W 1950 r. w wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 r. nastąpiło przekształcenie Banku Ludowego Spółdzielczego i Kasy Stefczyka w Bogorii w jeden wspólny podmiot – Gminną Kasę Spółdzielczą w Staszowie. Jest to jeden ze smutniejszych okresów w historii spółdzielczości bankowej, gdyż GKS pozbawione zostały prowadzenia we własnym imieniu działalności oszczędnościowej, a czyniły to na rzecz PKO.
 
Następne lata to okres zmian w spółdzielczości bankowej, w którym to działalność naszego Banku rozkwita. W dniu 5 grudnia 1965 r. BS obchodzi uroczystość – oddanie nowego budynku Banku do użytku. Na gruzach dawnego budynku Banku Ludowego zniszczonego w czasie działań wojennych postawiono za własne wypracowane "złotówki" dzięki staraniom długoletniego i zasłużonego kierownika Banku p. Henryka Składa, nowy ładny budynek.
 
  
 
 
Bank w wyniku zmian administracyjnych przyłącza BS Koniemłoty, powiększając w ten sposób zasięg swej działalności. W tym okresie dynamicznie rozwija się działalność Banku.
Pomyślna realizacja tych zadań jest wynikiem społecznego zaangażowania się członków organów samorządowych z jej przewodniczącym p. Tadeuszem Mordasem na czele, a także solidnej pracy całego 46-cio osobowego zaspołu pracowniczego kierowanego przez zasłużonego działacza wspierającego ruch spółdzielczy – Prezesa Zarządu Banku mgr inż. Mieczysława Wyrzykowskiego.
Rok 1989 to nie tylko zapoczątkowany okres zasadniczych reform systemu politycznego, społecznego, gospodarczego, ale także jubileusz 90-lecia istnienia Banku Spółdzielczego. Na tą okoliczność rozganizowano uroczystość połączoną z wręczeniem sztandaru dla Banku, ufundowanego przez członków Banku.
W okresie transformacji spółdzielczości bankowej do gospodarki rynkowej tj. od 1990r. występują w spółdzielczości ważne zmiany strukturalne. Bank Gospodarki Żywnościowej traci funkcje centralnego związku spółdzielczego. Bank Spółdzielczy w Staszowie wierny zasadom spółdzielczym przetrwał ten okres na zasadzie partnerskiej współpracy z BGŻ.
Lata 2000-2005 to okres znaczących zmian w działalności Banku. Terytorialny zakres działania Banku zostaje poszerzony. Swym zasięgiem obejmuje prawie cały powiat staszowski i opatowski. Dnia 3 października 2000r Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podejmuje Uchwały o połączeniu się tj. BS Staszów i BS Iwaniska. Powiększają się rozmiary działalności Banku i składu Rady Nadzorczej przez p. Jerzego Pietrzyka, Janusza Stasicę, Tadeusza Stachurskiego. Dla usprawnienia obsługi i wygody klientów Zarząd Banku uruchamia nowe placówki w Bogorii i 6 w Staszowie. Godziny urzędowania Banku dostosowano do potrzeb klientów. Centrala Banku w Staszowie pracuje na 2 zmiany. Do dyspozycji klientów oddano 6 stanowisk kas. BS zatrudnia 60 osób. Wysoki stopień informatyzacji staszowskiego Banku i jego placówek umożliwia skrócenie czasu rozliczeń, usprawnia obsługę klientów oraz pozwala konkurować z innymi bankami funkcjonującymi na terenie powiatu staszowskiego.
 

Zarząd Banku

 Piotr Kasprzycki – Prezes Zarządu
 Grzegorz Kozak – Wiceprezes Zarządu
 Anita Przybyłek – Wiceprezes Zarządu   
 
 
Rada Nadzorcza

 Tadeusz Mordas – Przewodniczący Rady
 Jerzy Pietrzyk – Zastępca Przewodniczącego
 Maria Piwosz – Sekretarz Rady
 Jerzy Gałęza – Członek Rady
 Tadeusz Stachurski – Członek Rady
 Skowron Marcin – Członek Rady
 Złotnik Henryk – Członek Rady 
 
 
źródło: www.bs.staszow.com

Więcej na ten temat:

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu

Udana II Ogólnopolska Konferencja Gepardów Biznesu

Banki spódzielcze Konkursi Gepardy Biznesu 2008

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *