Determinacja i zaangażowanie

"Spójna i jednolita strategia działania, poparta wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, dbałością o najwyższą jakość usług stanowi o sukcesie w działaniu", ocenia Paweł Kanabaj, prezes zarządy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku.

 
 
 
 
Paweł Kanabaj, prezes zarządy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Spółka z o.o. w Gdańsku  (PPM-T) powstała z dniem 1 września 2001 roku po zakończonym cyklu połączeniowym dwóch zakładów – Zakładu Napraw Infrastruktury oraz Zakładu Maszyn Torowych w Gdańsku – w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe S.A. Przedmiotem działalności Spółki są głównie roboty związane z budową i modernizacją dróg szynowych. Naprawy i budowana nawierzchni kolejowej  w szczególności obejmują:
budowę i modernizację nawierzchni kolejowej, naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej, budowę i modernizację podtorza kolejowego, pełen zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy), przygotowanie i obsługę realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej.

 
 
 
Paweł Kanabaj, prezes zarządy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku, z certyfikatem Najwyższa Jakość QI 2012
 
PPM-T dysponuje wysoce wyspecjalizowanym sprzętem i maszynami do robót kolejowo-drogowych, zapleczem konstrukcyjno-technologicznym.
W posiadaniu firmy są między innymi: podbijarki torowe i rozjazdowe, oczyszczarki toru, profilarki ław torowych, żurawie kolejowe, koparki dwudrogowe, dźwigi kolejowe, wózki motorowe, transportery materiałów sypkich, pociąg do odchwaszczania, suwnice hydrauliczne, lokomotywy spalinowe typu średniego i ciężkiego, wagony do przewozu sypkich materiałów nawierzchniowych.
Największą zaletą naszej firmy jest determinacja kadry kierowniczej i pracowników, którzy mają świadomość, że bez wspólnego wysiłku nie można osiągnąć założonych efektów. Zaangażowanie w realizację zadań i odpowiedzialność za ich wykonanie stanowią atuty naszej firmy. Spójna i jednolita strategia działania, poparta wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, dbałością o najwyższą jakość usług stanowi o sukcesie w działaniu.

Największe kontrakty współrealizowane w ostatnich latach przez PPM-T Sp. z o.o. to: modernizacja linii E65 Warszawa – Gdynia, modernizacja linii kolejowej nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Malborku, modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk, modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, budowa linii tramwajowej na Chełm w Gdańsku.

 
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Spółka z o.o. jest szeroko znana i ceniona na rynku usług związanych z budową dróg szynowych czego dowodem są uzyskane certyfikaty oraz przyznane nagrody.
PPM-T  posiada liczne licencje i świadectwa poświadczające uprawnienia. Szczyci się wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami.
 
Na uwagę zasługują zwłaszcza:
Lider Rynku 2012 jako najlepsza w Polsce firma w zakresie robót związanych z budową i modernizacją dróg szynowych i kolei podziemnej, Euro Leader,
Laureat Złotego Godła w kategorii Usługa w ogólnopolskim programie Najwyższa Jakość QI 2012, 5 miejsce w województwie pomorskim w rankingu Diamenty Forbesa 2012 i e-Diamenty Forbesa & Onet 2012, wyróżnienie w V edycji konkursu „Lider Transportu Szynowego 2011”
Nagroda Specjalna Wojewody Pomorskiego w XV edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, II Nagroda w kategorii infrastruktura inżynieryjna, drogowa, kolejowa i energetyczna w V edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, Nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2010”, w rankingu „Rzeczpospolitej” PPM-T Sp. z o.o. została umieszczona na liście 2 tys. polskich firm z numerem 1269 (w roku ubiegłym na 1590), będąc tam jedną z nielicznych spółek kolejowych. O miejscu w rankingu decydowała wielkość przychodów, Transportowy Dozór Techniczny ponownie przyznał Certyfikat Zarządzania Jakością potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 (listopad 2010r.), Urząd Transportu Kolejowego nadał Certyfikat bezpieczeństwa potwierdzającego akceptację przyjętego przez PPM-T systemu zarządzania bezpieczeństwem (listopad 2010), Urząd Transportu Kolejowego wydał licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *