Branża budowlana

Determinacja i zaangażowanie

"Spójna i jednolita strategia działania, poparta wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, dbałością o najwyższą jakość usług stanowi o sukcesie w działaniu", ocenia Paweł Kanabaj, prezes zarządy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku.

 
 
 
 
Paweł Kanabaj, prezes zarządy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Spółka z o.o. w Gdańsku  (PPM-T) powstała z dniem 1 września 2001 roku po zakończonym cyklu połączeniowym dwóch zakładów – Zakładu Napraw Infrastruktury oraz Zakładu Maszyn Torowych w Gdańsku – w ramach przeprowadzanej restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe S.A. Przedmiotem działalności Spółki są głównie roboty związane z budową i modernizacją dróg szynowych. Naprawy i budowana nawierzchni kolejowej  w szczególności obejmują:
budowę i modernizację nawierzchni kolejowej, naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej, budowę i modernizację podtorza kolejowego, pełen zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy), przygotowanie i obsługę realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej.

 
 
 
Paweł Kanabaj, prezes zarządy Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w Gdańsku, z certyfikatem Najwyższa Jakość QI 2012
 
PPM-T dysponuje wysoce wyspecjalizowanym sprzętem i maszynami do robót kolejowo-drogowych, zapleczem konstrukcyjno-technologicznym.
W posiadaniu firmy są między innymi: podbijarki torowe i rozjazdowe, oczyszczarki toru, profilarki ław torowych, żurawie kolejowe, koparki dwudrogowe, dźwigi kolejowe, wózki motorowe, transportery materiałów sypkich, pociąg do odchwaszczania, suwnice hydrauliczne, lokomotywy spalinowe typu średniego i ciężkiego, wagony do przewozu sypkich materiałów nawierzchniowych.
Największą zaletą naszej firmy jest determinacja kadry kierowniczej i pracowników, którzy mają świadomość, że bez wspólnego wysiłku nie można osiągnąć założonych efektów. Zaangażowanie w realizację zadań i odpowiedzialność za ich wykonanie stanowią atuty naszej firmy. Spójna i jednolita strategia działania, poparta wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, dbałością o najwyższą jakość usług stanowi o sukcesie w działaniu.

Największe kontrakty współrealizowane w ostatnich latach przez PPM-T Sp. z o.o. to: modernizacja linii E65 Warszawa – Gdynia, modernizacja linii kolejowej nr 9 na odcinku objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Malborku, modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk, modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, budowa linii tramwajowej na Chełm w Gdańsku.

 
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Spółka z o.o. jest szeroko znana i ceniona na rynku usług związanych z budową dróg szynowych czego dowodem są uzyskane certyfikaty oraz przyznane nagrody.
PPM-T  posiada liczne licencje i świadectwa poświadczające uprawnienia. Szczyci się wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami.
 
Na uwagę zasługują zwłaszcza:
Lider Rynku 2012 jako najlepsza w Polsce firma w zakresie robót związanych z budową i modernizacją dróg szynowych i kolei podziemnej, Euro Leader,
Laureat Złotego Godła w kategorii Usługa w ogólnopolskim programie Najwyższa Jakość QI 2012, 5 miejsce w województwie pomorskim w rankingu Diamenty Forbesa 2012 i e-Diamenty Forbesa & Onet 2012, wyróżnienie w V edycji konkursu „Lider Transportu Szynowego 2011”
Nagroda Specjalna Wojewody Pomorskiego w XV edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, II Nagroda w kategorii infrastruktura inżynieryjna, drogowa, kolejowa i energetyczna w V edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, Nagroda II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2010”, w rankingu „Rzeczpospolitej” PPM-T Sp. z o.o. została umieszczona na liście 2 tys. polskich firm z numerem 1269 (w roku ubiegłym na 1590), będąc tam jedną z nielicznych spółek kolejowych. O miejscu w rankingu decydowała wielkość przychodów, Transportowy Dozór Techniczny ponownie przyznał Certyfikat Zarządzania Jakością potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 (listopad 2010r.), Urząd Transportu Kolejowego nadał Certyfikat bezpieczeństwa potwierdzającego akceptację przyjętego przez PPM-T systemu zarządzania bezpieczeństwem (listopad 2010), Urząd Transportu Kolejowego wydał licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *