Branża budowlana

Tworzymy sprawny zespół przedsiębiorstw

"Mając na uwadze fakt, że naszym akcjonariuszem i partnerem są Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, uważamy, że ten zespół przedsiębiorstw jest w stanie podołać wszelkim zadaniom drogowym", przekonuje Zbigniew  Nastaj, prezes Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Kraśniku.

 

Zbigniew  Nastaj, prezes Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. w Kraśniku

 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku jest firmą z bardzo dużymi tradycjami. Powstało ono po przekształceniach z dawnego pionu przedsiębiorstw państwowych, a dokładnie z Rejonu Dróg Publicznych. Działo się to w 1991 roku, a już w grudniu 1999 roku firma została przekształcona  w spółkę akcyjną. Kilka lat temu bardzo duży udział w spółce wykupiły Kopalnie Dolomitu S.A.  w Sandomierzu, które są obecnie naszym głównym akcjonariuszem. Wydaje mi się, że był to bardzo dobry krok ponieważ Kopalnie Dolomitu S.A. zajmują się wydobyciem materiału drogowego, który jest nam niezbędny do wykonywania prac drogowych.
Zajmujemy się modernizacją i budową dróg, głównie samorządowych m.in. w Kraśniku, Opolu Lubelskim, Janowie Lubelskim, Lublinie, Krasnymstawie.

 

Oprócz robót czysto drogowych zajmujemy się też handlem materiałami budowlanymi, począwszy od materiałów, które sami wytwarzamy –mam tu na myśli masę bitumiczną, oferowaną jednostkom samorządu terytorialnego – ale również materiałów dla odbiorców prywatnych. Sprzedajemy też pyły pozostające po produkcji masy bitumicznej, które z powodzeniem stosowane są w rolnictwie jako nawóz. Pyły te posiadają certyfikat i są stale badane przez wyspecjalizowany Instytut Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach.  Ze względu na duży udział magnezu i wapnia idealnie nadają się one dla rolnictwa i sadownictwa. Oferujemy też inne produkty, takie jak kruszywo kamienne czy piasek.
Świadczymy też usługi sprzętowo-transportowe. Od chwili powstania spółki nasze działania ukierunkowane były na modernizację jednostek sprzętowych przedsiębiorstwa. Na  park maszynowy, którym dysponuje spółka składają się:
-WMB Madro – 120 Mg/h,
– 6 szt. układarek mas bitumicznych, w tym 3 marki Caterpillar,
– 17 szt. walców stalowych, ogumionych i kombinowanych, w tym 8 marki Caterpillar,
– 5 szt. koparek i koparko-ładowarek marki Caterpillar,
– 16 szt. samochodów ciężarowych o ład. do 15 ton,
– 10 szt. samochodów ciężarowych o ład. do 30 ton,
– 9 szt. naczep samowyładowczych o ład. do 30 ton,
– 3 szt. równiarek SHM-4,
– 2 szt. spycharek TD 12C
oraz wiele innych drobnych jednostek sprzętowych.
Powyższe zaplecze sprzętowe zapewnia ciągłość pracy na wygranych kontraktach oraz pozwala utrzymać na właściwym poziomie ceny za usługi sprzętowo-transportowe.
Kilka lat temu został w spółce wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009, a w roku ubiegłym  uzyskaliśmy   Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPD-280 w zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych. W zasadzie można powiedzieć, że cały profil działalności jest certyfikowany i wykonywany z potwierdzeniem jakości, ponieważ jakość stawiamy na pierwszym miejscu. Uważamy, że jakość, terminowość wykonania robót, rzetelność i fachowe podejście   do inwestorów, jakimi są samorządy gmin i powiatów, jest sprawą podstawową. W to fachowe podejście wchodzi również doradztwo. Często bowiem zamawiający nie mają wiedzy o możliwościach sprzętu czy najnowszych technologiach przeprowadzenia zabiegu modernizacyjno-utrzymaniowego. My, jako wykonawca, powinniśmy im taką wiedzę dostarczyć i pokazać w praktyce.

Posiadamy obecnie stałą załogę wynoszącą średnio 70 pracowników, mających przygotowanie fachowe i odpowiednie doświadczenie. W sezonie roboczym nasza załoga zwiększa się do 100-105 osób, niezbędnych do tego, aby wykonać zadania, które zostały przyjęte do realizacji.
W 2011 roku przedsiębiorstwo nasze wykonało 142 inwestycje drogowe. Nasze roczne obroty kształtują się na poziomie około 40-50 milionów złotych; w roku ubiegłym  obrót wyniósł dokładnie 39 milionów. Jesteśmy w stanie wykonać więcej, ale oczywiście wynika to z podaży oferowanych na naszym terenie przetargów.
Oprócz niewielkich zadań, których sprawne wykonywanie wpływa na  szybkie rozliczenie, fakturowanie i wynagrodzenie, mające wpływ na gospodarkę finansową spółki, wykonujemy również duża zadania na drogach wyższych kategorii, takich jak drogi, których zarządcą jest GDDKiA. Pracownicy zatrudnieni w GDDKiA mają odpowiednią wiedzę, a także zaplecze w postaci np. Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jest to więc też dla nas wzór i sposób do naśladowania, a także do zdobywania wiedzy technicznej. Nasza firma powstała przecież z jednostek pionu dawnej GDDKiA.  Stosowanie norm technicznych, sposób rozliczenia materiałowego, zasady obrotu finansowego, a także sposób dokumentowania  działalności w całej spółce. Bardzo wysoko cenimy więc sobie współpracę i transfer wiedzy z Oddziału GDDKiA w Lublinie.

Od wielu lat bardzo aktywnie współpracujemy z Kopalniami Dolomitu S.A. w Sandomierzu. Mając na uwadze brak dużej wytwórni mas bitumicznych w naszej spółce kilka lat temu podjęliśmy decyzję o przebudowie wytwórni mas bitumicznych w Kraśniku (w 2003 roku uruchomiono wytwórnię MADRO o wydajności 120 Mg/h) oraz wybudowaniu nowej wytwórni Marini o wydajności 260 Mg/h                w miejscowości Budy na terenie kamieniołomów kopalni sandomierskich. Wytwórnia ta została następnie odsprzedana naszemu głównemu udziałowcowi.
Mając na uwadze fakt, że naszym akcjonariuszem i partnerem są Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, jedne z najlepszych zakładów przeróbczych kamienia w Polsce uważamy, że przy wydatnym wsparciu prezesa kopalni Pana Longina Bokwy, ten zespół przedsiębiorstw jest w stanie podołać wszelkim zadaniom drogowym, do jakich się zobowiążemy.
                                             

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *