Informacje

15 lat Banku Polskiej Spółdzielczości

Piętnaście lat temu, 9 – 10 stycznia 1992 roku, w Międzygórzu 115 przedstawicieli banków spółdzielczych z południowo-zachodniej Polski podpisało akt notarialny, który dał początek budowie Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA. Ówcześni założyciele nie sądzili, że za 10 lat ten bank, poprzez zjednoczenie innych banków zrzeszających, stanie się największym Zrzeszeniem Banków Spółdzielczych w Polsce, a w skład jego wejdzie zarówno powstały kilka miesięcy wcześniej Bank Unii Gospodarczej, jak i pięć banków regionalnych powołanych przez ustawę z czerwca 1994 roku.

Przypomnijmy, że w 1991 roku 117 Banków Spółdzielczych podpisało akt notarialny powołania BUG S.A., który został zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym 29 października 1991 r., a w niespełna cztery lata później – 24 czerwca 1994 roku – Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta stworzyła nowy stan prawny dla sektora banków spółdzielczych w Polsce, nakreślając zmiany organizacyjne w celu restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego i zbudowania trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej.

Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1994 r. banki spółdzielcze utworzyły banki regionalne, stały się ich akcjonariuszami oraz miały obligatoryjny obowiązek zrzeszenia się w banku regionalnym. Powołano 9 banków regionalnych, w tym: Warmińsko Mazurski Bank Regionalny SA, Lubelski Bank Regionalny SA, Małopolski Bank Regionalny SA, Rzeszowski Bank Regionalny SA. Banki te powstawały w latach 1995-1997 ogromnym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym banków spółdzielczych.

7 grudnia 2000 r. Sejm uchwalił ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, która określiła progi kapitałowe i terminy ich osiągnięcia dla banków spółdzielczych i banków zrzeszających. Pozwoliła również na łączenie się banków regionalnych i zrzeszających.

Rok 2001 zapoczątkował zupełnie nowy rozdział w historii polskiej bankowości spółdzielczej. Rozpoczęły się procesy łączeniowe banków regionalnych i zrzeszających. 11 maja 2001 roku Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę połączenie 6 banków zrzeszających w drodze inkorporacji, czyli przez przeniesienie na GBPZ SA całego majątku banków przejmowanych, czyli BUG SA, LBR SA, MBR SA, RBR SA i WMBR SA w zamian za akcje nowej emisji, które GBPZ SA wydał akcjonariuszom tych banków.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami GBPZ SA zmienił nazwę na Bank Polskiej Spółdzielczości SA, pod którą 15 marca 2002 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu zarejestrował nowy bank. Siedzibę Centrali przeniesiono z Wrocławia do Warszawy. Tak rozpoczął się kolejny etap w rozwoju Banku.

W tym dniu warto przypomnieć, że GBPZ SA w 1992 roku rozpoczął swoją działalność od funduszy własnych równych 2 mln nowych zł. W grudniu 2002 roku, na koniec pierwszego roku po fuzji fundusze własne Banku BPS wynosiły już 56,5 mln zł, a obecnie ich wysokość przekroczyła 286,9 mln zł.

Przez te 15 lat w proces tworzenia i rozwoju największego banku zrzeszającego zaangażowanych było wiele osób. W tym dniu należy się im podziękowanie za trud i pracę. Docenić należy przede wszystkim założycieli Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA, który stanowi podwaliny dla Banku BPS. Ten dzień to również dobra okazja do docenienia osób, które były zaangażowane w powstanie Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA,  Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA. Pamiętać należy również o tych, którzy zaangażowani byli w proces fuzji, by w drodze przyłączenia do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA pięciu banków zrzeszających, połączyć potencjał ludzki i materialny, by stworzyć bank wspólnych sił – Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

Paweł Siano, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Źródło: www.bankbps.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *