Informacje

Prezes NBP w Powiślańskim Banku Spółdzielczym

Profesor Leszek Balcerowicz, ustępujący prezes Narodowego Banku Polskiego oraz przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, złożył wizytę w Kwidzynie. Powodów było kilka. Ten najważniejszy to promocja oraz uroczystość oficjalnego wprowadzenia do obiegu monety z cyklu "Historyczne Miasta Polski- Kwidzyn" oraz odebranie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kwidzyna. Ponadto profesor Balcerowicz wygłosił wykład w Wyższej Szkole Zarządzania oraz odbył spotkanie w Powiślańskim Banku Spółdzielczym.

W PBS prezes NBP spotkał się z Zarządem i Radą Nadzorczą , pracownikami oraz największymi klientami banku z trzech sektorów: samorządów lokalnych, agrobiznesu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezes zarządu PBS Mirosław Potulski przywitał Leszka Balcerowicza jako autora terapii szokowej, która w 1989 roku przyczyniła się do zdławienia inflacji i spowodowała, że Polska dołączyła do krajów gospodarki rynkowej. Autora niezwykle odważnego planu zmiany transformacji ustrojowej z Polski planowo socjalistycznej do Polski rynkowej, tzw. planu Balcerowicza.

"Dla naszego banku to olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie. To spełnienie moich marzeń, abym mógł przyjąć tak znakomitego gościa w naszej zmodernizowanej placówce. Chciałbym podkreślić, że także PBS wykorzystuje swoją szanse wynikającą z reformy prawa bankowego i przemian jakie miały miejsce w naszym kraju, a które są zasługą Pana Profesora Balcerowicza", mówił Mirosław Potulski, prezes Zarządu PBS.

Profesor Balcerowicz przedstawił swoje zdanie na temat obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz odpowiadał na pytania zebranych. Jego zdaniem sytuacja gospodarcza w Polsce jest od dłuższego czasu bardzo dobra. Przejawia się ona m.in. szybszym od wcześniej planowanego wzrostem gospodarczym oraz niskim sięgającym mniej niż 2 proc. deficytem w handlu zagranicznym. To zasługa zreformowania sektora przede wszystkim przedsiębiorstw prywatnych. Także na ten wzrost wpływa niska inflacja. To w znacznej mierze zasługa "strażnika stabilności polskiego pieniądza" Narodowego Banku Polskiego.

"Na początku moje pracy w NBP przed sześcioma laty inflacja wynosiła 10 proc., a stopy procentowe 19 proc. Obecnie inflacja jest bardzo mała, a stopy procentowe są nawet niższe niż w Wielkiej Brytanii. Od jakiegoś czasu mamy bardzo pozytywne zmiany na rynku pracy. Ruszyło przede wszystkim zatrudnienie", tłumaczył Balcerowicz.

Nie oznacza to, że ten rozwój nie wymaga czujności. To jednak w znacznej mierze zależy od władz państwowych. Do tego wszystkiego nałożyła się dobra sytuacja gospodarcza w świecie.

"Co jeszcze trzeba zrobić? Najważniejsze to uzdrowić finanse publiczne. Zmniejszyć podatki i zmniejszyć deficyt publiczny. Należy też ograniczyć wydatki, przede wszystkim socjalne, które w całości nie trafiają do biednych. Bez ograniczenia tych wydatków nie będzie można obniżyć podatków. Można się z tym uporać biorąc przykłady m.in. z Litwy i Słowacji. Należy zmniejszyć obciążenie koszty pracy, co przełoży się na wzrost zatrudnienia. Praca minimalna powinna w Polsce być zróżnicowana w zależności od regionu. Mamy ciągle za dużo państwa, a co za tym idzie polityki w przedsiębiorstwach, z tej racji, że w dalszym ciągu za dużo przedsiębiorstw jest państwowych. Należy przyśpieszyć prywatyzację tych przedsiębiorstw. Politycy, jak wiadomo, nie podlegają rachunkowi ekonomicznego. Należy ograniczyć decyzje polityków do racjonalnych rozmiarów. Kolejna sprawa – należy zmniejszyć biurokrację oraz uprościć przepisy", wyjaśniał prezes NBP.

Przedsiębiorcy powinni organizować się jako siła społeczna. To ma pomóc w rozwojowi przedsiębiorczości. Jego zdaniem, najważniejsze zadania, jakie stoją przed jego następca, to zachowanie tego, co udało się dotąd osiągnąć, czyli mocnego pieniądza i stabilnego tempa inflacji. Następny prezes NBP powinien wykonywać podstawowe obowiązki, które są określone przez Konstytucję. Podkreślił też, że NBP pracuje na rzecz społeczeństwa, ponieważ niska inflacja i stabilny pieniądz mają wpływ na jakość życia. NBP stał się równorzędnym partnerem dla instytucji międzynarodowych, a pozycja polskiego banku centralnego zależy w znacznej części od osób w nim zatrudnionych. Pytany o dalszą pracę, po odejściu z NBP, Balcerowicz powiedział, że nie nastawia się na bezczynność.

"Do wyboru mam wiele różnych propozycji, w większości z zagranicy. Z tego skonstruuję jakiś zrównoważony pakiet działalności. Jednak będę dążył do tego, by większość czasu spędzać w Polsce. Zamierzam nadal pracować w Szkole Głównej Handlowej, gdzie jestem szefem katedry, oraz prowadzić badania naukowe dotyczące rozwoju. Chcę się też zająć edukacją obywatelską. To wiedza, która jest użyteczna dla ludzi, którzy chcą być świadomymi obywatelami niepodległej Polski i nie chcą się dać oszukiwać", dodał profesor Balcerowicz.

Pytany o podatek VAT zgodził się, że rzeczywiście utrudnia on działalność gospodarczą, ale bez wprowadzenia tego podatku nie moglibyśmy wejść do Unii Europejskiej. Uważa, że podatek VAT jest niezbędny, najmniej szkodliwy spośród innych podatków. Problemem jest, że w Polsce VAT jest zbyt skomplikowany, jest zbyt dużo stawek. Powinno się go uprościć, sprowadzić do jednej stawki.

Leszek Balcerowicz nic by nie zmienił w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

"Miałem wielokrotnie okazję, mówię to autentycznie i szczerze, dzielić się opiniami z przedstawicielami banków spółdzielczych. Do jednych z przyjemniejszych chwil w mojej pracy w Narodowym Banku Polskim należały kontakty z sektorem banków spółdzielczych. Spotykałem się najczęściej przy okazji przeprowadzania analiz w tym sektorze bankowości oraz przy zatwierdzaniu kandydatów na szefów banków spółdzielczych. Wtedy miałem okazję poznać sytuację poszczególnych banków. To bardzo ważne, że Polska ma sektor banków spółdzielczych. Na początku transformacji, jako że banki spółdzielcze to balast poprzedniego systemu, było trudno. Jednak teraz mogę powiedzieć, że banki spółdzielcze należą do tych nielicznych sektorów, które w sposób jak najwłaściwszy wykorzystały pomoc publiczną. Bankowość spółdzielcza sprostała reformom i chociażby patrząc na bank w Kwidzynie widać doskonałe tego rezultaty. Ta bankowość ma doskonale perspektywy, gdyż zawsze będzie istniało zapotrzebowanie na ścisłe kontakty z odbiorcą. Takich kontaktów nie stwarzają duże banki", uważa profesor Balcerowicz.

Pytany o zbytnią biurokrację i przeregulowane prawo, które utrudnia przedsiębiorczość, zaapelował, aby przyczynić się do wyboru lepszych niż dotychczas prawodawców. Jego zdaniem to najlepsze i najprostsze rozwiązanie.

Podkreślił, że wszystko to, co do tej pory udało mu się osiągnąć, to zasługa zespołu ludzi, z którymi pracował.

Przed przyjazdem do Kwidzyna Leszek Balcerowicz otrzymał od Związku Banków Polskich nagrodę specjalną, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju bankowości polskiej. Statuetkę Mikołaja Kopernika przyznano pierwszy raz w 16- letniej historii ZBP. Od PBS otrzymał komplet pięknie, ręcznie rzeźbionych szachów. Na spotkaniu z Prezesem Balcerowiczem w Powiślańskim Banku Spółdzielczym byli obecni liczni znamienici goście między innymi posłanka Krystyna Skowrońska Przewodnicząca Rady Nadzorczej BPS SA., poseł Jerzy Kozdroń, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości SA Paweł Siano oraz grupa samorządowców z burmistrzem Kwidzyna Andrzejem Krzysztofiakiem na czele.

Biuro prasowe PBS Kwidzyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *