Łódzkie

Duży i dynamiczny

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie to przykład udanej konsolidacji banków spółdzielczych. Szybko rozwija sieć placówek i wprowadza nowoczesne produkty.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zajął drugie miejsce w Konkursie Gepardy Biznesu AD 2006, gdyż jego przychody, wartość księgowa i zysk netto rosły z roku na rok w latach 2002-2005. Jego wartość rynkowa zwiększyła się w ciągu trzech lat 3,7 razy z 52,9 mln zł do 196 mln zł na dzień 31 marca 2006 r. Należy podkreślić wysoką dynamikę jego rozwoju przy dużych rozmiarach działalności.

Od 25 lat bankiem tym kieruje Marian Fita, który przeprowadził go przez trudny okres transformacji ustrojowej i nadał mu dynamizm w gospodarce rynkowej. Stawiał i stawia na rozwój terytorialny i nowoczesność. Już w lutym 1991 r. bank zakupił pierwszy komputer i kserokopiarkę, a w styczniu 1993 r. zainstalował sieć komputerową.

Rozwój terytorialny

Gdy w drugiej połowie 1998 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyznaczyła dla banków spółdzielczych progi kapitałowe w wysokości 300 tys. euro, sąsiednie banki spółdzielcze nie były w stanie samodzielnie ich uzyskać w wyznaczonym przez NBP terminie. 26 listopada 1998 r. Nadzwyczajne zebranie przedstawicieli banków w Ostrówku, Wieruszowie, Czastarach i Lututowie podjęło uchwały o połączeniu się z dniem 1 stycznia 1999 r. oraz o zmianie nazwy na Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. BS-y zostały  przekształcone w oddziały. W roku 2000 zarząd banku podjął decyzję                   o wydzieleniu w Lututowie oddziału i centrali banku celem ułatwienia i ulepszenia organizacji pracy. W tym samym roku postanowił utworzyć Oddział RBS w Grabowie nad Prosną, a w roku 2001 podjął uchwały o otwarciu kolejnych trzech placówek: punktu kasowego w Urzędzie Skarbowym w Wieruszowie, oddziału w Wieluniu i filii w Wieruszowie.

W październiku 2003 r. otworzył nową filię w Mikstacie, która została  przekształcona   w   2005 r. w oddział. Z uwagi na duże oddalenie miejscowości Dymek i Wielgie otworzył  punkt kasowy w Wielgiem. Ze względu na duże zainteresowanie, jakim cieszy się  oddział w Wieluniu, otworzył dwie kolejne placówki w tym mieście.

Obecnie Rejonowy   Bank  Spółdzielczy  w Lututowie działa na   terenie czterech   powiatów  w dwóch  województwach,  ma 14 oddziałów, trzy filie, dwa punkty  kasowe oraz dwie agencje bankowe.  Zrzesza  8598 członków aktywnie wspierających rozwój i funkcjonowanie banku. Zatrudnia 148 pracowników.  

"W dynamicznym rozwoju naszego banku pomogła konsolidacja                    i zgodna współpraca z kierownictwem przyłączanych banków. Rozwijamy sieć placówek, bo widzimy, że przynosi to pozytywne efekty", mówi Marian Fita, prezes zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Wyszkolona kadra

Obecnie bank posiada 9 bankomatów, w tym 4 urządzenia z funkcją depozytu kopertowego.  W celu poprawy jakości obsługi klientów wprowadził wiele nowych usług i produktów opartych  na  nowych technologiach. W zakresie bankowości elektronicznej oferuje: Internet Banking – dostęp do rachunku przez Internet, Home Banking – umożliwia obsługę rachunku w siedzibie firmy, Program "Przelewy" – eliminuje papierową formę przelewu,  SMS Banking – informacja o rachunku na telefon komórkowy, Bankofon – telefoniczna informacja o stanie środków na rachunku.

"Udało się nam osiągnąć sukces nie tylko dlatego, że mamy atrakcyjną ofertę oraz nowoczesne urządzenia i systemy informatyczne. Przyczynili się do niego głównie nasi pracownicy. Nasza kadra to ludzie operatywni, dobrze  wykształceni,  dbający  o to, by klienci banku byli obsługiwani profesjonalnie,   zaspokajając  ich   potrzeby  i    wymagania szybko i w przyjemnej atmosferze. Dbamy o naszych pracowników, korzystają oni z wielu szkoleń organizowanych przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji i Szkołę Bankową w Gdańsku", wyjaśnia Marian Fita.

Bank prowadzi efektywny marketing. Reklamuje się w lokalnej prasie i telewizji kablowej. Podejmuje też działania z zakresu public relations. Otrzymał wyróżnienie   w  konkursie "Dobroczyńca Roku" powiatu wieruszowskiego za wspieranie   organizacji   społecznych  oraz statuetkę za udział  w konkursie "Bank w służbie społeczności lokalnej" zorganizowanym przez   KZBS.   Uzyskał też  Godło  Promocyjne oraz   statuetkę   w   konkursie   "Bank   przyjazny  dla przedsiębiorców". Został też wyróżniony za udział w konkursie "Bank Dostępny",  organizowany   przez   NBP i Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.   

Na swojej stronie internetowej www.rbs.lututow.pl chwali się również wysokim miejscem w Konkursie Gepardy Biznesu.

Jerzy Krajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *