Wielkopolskie

Uniwersalny Bank Spółdzielczy

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie dynamiczny rozwój zawdzięcza nie tylko przyłączeniu innych banków, ale również efektywnym zabiegom o klientów – nowoczesnej i taniej obsłudze oraz dobremu marketingowi.

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie znalazł się w gronie najbardziej dynamicznych banków według wzrostu wartości rynkowej w Konkursie Gepardy Biznesu AD 2006. W latach 2002-2005 szybko rosły bowiem jego wartość księgowa i zyski. Jego wyniki przeczą głoszonym niekiedy poglądom, że niewysoka jest efektywność banków, które umacniały się kapitałowo poprzez przyłączanie innych placówek.

Korzenie gnieźnieńskiego banku sięgają 1871 roku, kiedy powstała tu pierwsza polska Kasa Pożyczkowa dla Miasta i Okolicy. Okres dynamicznego rozwoju banku przypada natomiast na ostatnie lata, w których BS w Gnieźnie z powodzeniem włączył się w proces konsolidacji. Przyłączając sześć okolicznych banków, gnieźnieński BS nie tylko umocnił się kapitałowo, ale znacznie poszerzył teren swojego działania, wykraczając poza granice rodzimego powiatu.

Aktualnie bank posiada osiem oddziałów, filię i osiem punktów kasowych. Według obecnej mapy administracyjnej działa na obszarze czterech powiatów: gnieźnieńskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego i poznańskiego oraz na terenie miasta Poznania na prawach powiatu. Tak szeroki zasięg działania świadczy o rozwoju banku i jego znaczącym potencjale kapitałowym.

"Podstawowym założeniem naszej strategii jest nieustanne dążenie do nadania bankowi przymiotu instytucji uniwersalnej. Nie jest to zadanie łatwe", twierdzi Wiesław Zyk, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie. "Wymaga bowiem zachowania równowagi pomiędzy tym, co przez wiele lat bank wypracował, a tymi działaniami, które są konieczną reakcją na wyzwania dzisiejszego rynku".

Konstrukcja uniwersalnego banku przyjęta przez gnieźnieński BS sprowadza się z jednej strony do zachowania silnych tradycji, wzbudzających zaufanie i wiarygodność, z drugiej natomiast – opiera się na innowacyjnym działaniu w kierunku doskonalenia i unowocześniania technik obsługi bankowej. Zdaniem prezesa BS w Gnieźnie, tak rozumiana uniwersalność stanowi podstawowy atut dla pozyskiwania coraz szerszego grona klientów, w tym firm i instytucji, dla których połączenie takich cech, jak: oszczędność, zaufanie i nowoczesność jest miernikiem wyboru partnera finansowego. 

Prezes BS w Gnieźnie nie kryje jednocześnie, że są to wyzwania trudne. Silna konkurencja wymusza bowiem ciągłą aktywność i szczególną czujność na zmiany rynkowe. "Staramy się pokonywać te trudności tanią obsługą, poczuciem bezpieczeństwa i zrozumieniem dla potrzeb indywidualnego klienta", dodaje Wiesław Zyk.

BS w Gnieźnie stworzył przyjazny klimat dla małej i średniej przedsiębiorczości, sektora rolniczego oraz szerokiego grona klientów indywidualnych. Swoją ofertę poszerzył o rozwiązania bankowości elektronicznej (Home Banking, eBankNet i SMS Banking) i nowe formy kredytowania. Bank dba również o własną infrastrukturę bankomatową, uruchamiając w minionym roku piąty już bankomat.

Zarząd BS w Gnieźnie ma jednak świadomość, że działania w zakresie wdrażania nowych produktów oraz unowocześniania technik obsługi klienta i rozbudowy infrastruktury bankowej nie tylko muszą być kontynuowane, ale w obliczu ciągle rosnącej konkurencji, zachodzi pilna potrzeba ich zintensyfikowania. Dotychczasowe wyniki finansowe banku świadczą o umiejętnym skorelowaniu polityki z oczekiwaniami rynku. Przykładowo wartość przyjętych depozytów wzrosła ze 128 mln zł na koniec 2005 r. do 161 mln zł na koniec minionego roku. W analogicznym okresie o 20 mln zł wzrosła także wielkość kredytów, a o 35 mln zł suma bilansowa. Bank na koniec minionego roku osiągnął również większy zysk, który z kwoty 1,7 mln zł na 31 grudnia 2005 r. wzrósł do 2,6 mln zł.        

Dzięki projektowi Gepardy Biznesu można było przekonać się, że sektor bankowości spółdzielczej jest niezwykle aktywny i przejawia inicjatywy zgodne z trendami współczesnego biznesu. Prezes zarządu BS w Gnieźnie przyznaje, że wyróżnienie banku statuetką Gepardy Biznesu stworzyło korzystną aurę do dalszego rozwoju i pozyskiwania nowych klientów. "Wielu klientów docenia sztukę dobrego biznesu i szanuje tych, którzy potrafią się nią umiejętnie posługiwać", podkreśla Wiesław Zyk. Zapewnia jednocześnie, że dołoży wszelkich starań, aby bank jak najdłużej pozostał w tej sprzyjającej aurze.   

Usytuowanie banku na wysokim poziomie polskiego biznesu to bez wątpienia powód do satysfakcji. Wyróżnienie to stanowi bowiem potwierdzenie biznesowych umiejętności i dużego potencjału rozwojowego BS w Gnieźnie, ale jednocześnie zobowiązuje. Zarząd banku ma świadomość, że utrzymanie wysokiej kondycji wymaga wytężonej pracy i nieustannej reakcji na potrzeby klientów. To priorytet dla gnieźnieńskiego BS. 

Artykuł przygotowany przez dział marketingu BS w Gnieźnie.

Siedziba BS: ul. Dąbrówki 19, w Gnieźnie

Oddziały: Czerniejewo, Kiszkowo, Kłecko, Mieścisko, Mogilno, Mieleszyn, Niechanowo i Skoki

Filia: ul. gen. Maczka w Poznaniu

Punkty kasowe: ul. Roosevelta, Wrzesińska, Reymonta, Spichrzowa i os. Jagiellońskie w Gnieźnie oraz w Swarzędzu – ul. Dworcowa i w Poznaniu przy ul. Słowackiego i Chłapowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *