Informacje

Kapitał od aniołów biznesu i PARP

Znani polscy przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukcesy jako twórcy własnych firm, stworzyli pierwszy w Polsce fundusz kapitału zalążkowego aniołów biznesu – Business Angel SeedFund (BAS).  Liczą na wsparcie PARP.

Fundusz w ciągu półtora roku przeznaczy ok. 30 mln zł w tzw. start-upy oparte o innowacyjne rozwiązania z dziedziny teleinformatyki i biotechnologii. Fundusze tego rodzaju są nowym rozwiązaniem w Europie. Fakt uruchomienia we współpracy z Lewiatan Business Angels funduszu BAS, którego strategią są wspólne inwestycje z aniołami biznesu, stawia tę sieć w awangardzie europejskiej.

Business Angels Seedfund (BAS) tworzą inwestorzy, którzy w tworzeniu i prowadzeniu firm „od zera” odnieśli jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim rynku (m.in. Maciej Grabski i Jacek Kawalec – Wirtualna Polska , Jędrzej Wittchen – Wittchen, Maciej Duda – Polski Koncern Mięsny Duda). Obecnie łączą siły, aby nadać nową dynamikę polskiemu hi-techowi. BAS przeznaczy w ciągu półtora roku ok. 30 mln zł w tzw. start-upy oparte o innowacyjne rozwiązania z dziedziny teleinformatyki i biotechnologii. Partnerami strategicznymi BAS są:

• Lewiatan Business Angels – jako baza koinwestorów (dla LBA zaś fundusz jest dźwignią umożliwiającą zrzeszonym aniołom podejmowanie większych projektów),
• Oxford Innovation (OXIN) i Oxford Investment Opportunity Network (OION), sieć inwestorów, która w ostatnich 5 latach dokonała 92 inwestycji w innowacyjne spółki biotechnologiczne i medyczne. Będą oni wspierać aktywność BAS w umiędzynarodawianiu przedsięwzięć biotechnologicznych – lepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce po prostu nie ma. OXIN będzie się też dzielić doświadczeniami w zakresie współpracy aniołów z funduszem kapitału zalążkowego (współpracują z IQ Capital inwestujący wyłącznie w projekty, w które angażuje się kwalifikowany anioł biznesu),
• Pomorski Park Naukowo-Techniczny – „miejsce pełne pomysłów na jutro”, który będzie dostarczał BAS projekty inwestycyjne, w szczególności z obszaru teleinformatyki.

Liczymy również na współpracę z innymi placówkami wspierającymi powstawanie i rozwój innowacyjnych firm.

BAS ubiega się o wsparcie rządowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu 1.2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw: Wsparcie dla funduszy kapitału zalążkowego. Program ten stał się impulsem do powstania i szybkiego uruchomienia funduszu. Umowa z PARP zapewniłaby większe możliwości funduszowi i przede wszystkim stworzy możliwość podejmowania najambitniejszych, ale też najbardziej ryzykownych przedsięwzięć – innowacji w skali światowej. Właśnie w tym obszarze na rynku jest olbrzymia luka. Głównym kryterium wyboru przez PARP funduszy ubiegających się o wsparcie jest doświadczenie w inwestycjach w firmy we wczesnej fazie rozwoju – wydaje się zatem, że fundusz ma dobre szanse.

Aktywność BAS obejmie, w zależności od potrzeb:
• finansowanie w wysokości ograniczonej jedynie potrzebami i możliwościami przedsiębiorstwa,
• wsparcie w budowie kontaktów i w nawiązywaniu relacji z kluczowymi partnerami,
• wsparcie w budowie i realizacji strategii,
• zapewnienie pomocy prawnej.

W Polsce powstaje niewiele firm budujących biznes w oparciu o nowe technologie, komercjalizujących innowacje na skalę światową. Przedsięwzięcia tego typu wymagają większego finansowania, są bardziej ryzykowne niż „zwykłe” start-upy, a wynalazcom często brakuje doświadczenia biznesowego. USA odnosi spektakularne sukcesy we wprowadzaniu innowacji na rynek m.in. ze względu na aktywność tzw. aniołów biznesu. Zapewniają oni przedsiębiorcom odpowiedni kapitał na start oraz wsparcie w postaci doświadczenia, wiedzy branżowej i kontaktów.

Doceniając rolę aniołów w rozwoju innowacyjnych firm, UE wspiera ich działalność m.in. dofinansowując programy szkoleniowe dla inwestobiorców i inwestorów organizowane przez sieci aniołów. Rząd brytyjski wspiera dodatkowo fundusze kapitału zalążkowego, które poprzez wspólne inwestycje z aniołami biznesu zwielokrotniają dopływ do spółek „inteligentnego kapitału” i pozwalają zredukować koszty pozyskiwania i oceny atrakcyjności propozycji biznesowych (wiele analiz dokonywanych jest przez koinwestującego anioła – specjalistę w danej dziedzinie).

Lewiatan Business Angels odnosi sukcesy, których miarą jest liczba i aktywność inwestorów, jakość nadchodzących biznes planów, a przede wszystkim liczba zrealizowanych transakcji: dotychczas udało się sfinansować 5 spółek, kolejne są w drodze. Ostatnio dzięki LBA i amerykańskiemu inwestorowi rozwój ma zapewniony spółka Medical Algorithmics, producent zaawansowanych, opartych na patentach urządzeń medycznych, wykorzystywanych w kardiologii (patrz: druga informacja prasowa). W ten sposób strategiczny plan, nakreślony w maju 2005 r., został zrealizowany. Okazało się jednak, że finansowanie najbardziej innowacyjnych, a co za tym idzie najbardziej kapitałochłonnych i ryzykownych przedsięwzięć, przekracza możliwości nawet zamożnych inwestorów. Dlatego potrzebny był mechanizm wspólnego inwestowania i dywersyfikacji ryzyka – Fundusz BAS.

Więcej informacji można znaleźć na:
www.seedfund.pl
www.lba.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *