Informacje

Spotkanie Marszałków Województw i Zarządu PAIiIZ

15 marca 2007  r. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyło się spotkanie Marszałków Województw i Zarządu PAIiIZ poświęcone budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej i rozwojowi gospodarczemu regionów.

Przybyłych powitała Grażyna Sićko, wiceprezes PAIiIZ. Podczas spotkania przedstawiono strategię promocji gospodarki, budowę pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej,  propozycje wspólnych przedsięwzięć PAIiIZ z regionami w 2007 r. oraz działania Agencji w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Marcin Korolec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, stwierdził w swoim wystąpieniu na temat rozwoju gospodarczego regionu, że Polska zajmuje czołowe miejsce na tle innych państw regionu. – Co czwarty dolar zainwestowany przez firmy zagraniczne w tej części Europy jest inwestowany w Polsce. Bierze się to prawdopodobnie z doświadczeń, które mają zagraniczni inwestorzy, a także z perspektywy rozwoju gospodarczego, przed którą Polska stoi. Według szacunków NBP, wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wyniosła w 2006 r. 14,7 mld USD – dodał Minister.
Minister Korolec powiedział też, że należy szukać specyficznych obszarów dla inwestycji, również w sektorze usług: – Chciałbym zwrócić uwagę na centra usług. Będą one bardziej korzystne w perspektywie dwóch – trzech lat. W związku z implementacją w Polsce dyrektywy unijnej o usługach na rynku wewnętrznym bariery w świadczeniu usług w regionie będą znoszone. Wydaje się, że Polska może być takim centrum świadczenia usług, mamy dobrze przygotowaną do tego młodą kadrę.
Jednym z głównych zadań PAIiIZ jest budowa wizerunku Polski w świecie. W 2006 r. Agencja promowała polską gospodarkę m.in. poprzez realizację akcji reklamowej w międzynarodowych mediach ekonomicznych. Znakomite wyniki gospodarcze naszego kraju były prezentowane m.in. w BBC Word, CNN oraz Financial Times.

Zauważając wielki potencjał, jaki przedstawia Polonia i Polacy za granicą, PAIiIZ zamierza w 2007 roku włączyć środowiska polonijne do działań na rzecz rozwoju gospodarczego kraju, w tym poprzez zorganizowanie I Kongresu Gospodarczego Polonii Świata. W ramach promocji gospodarczej regionów Polski na terenie Ameryki, w bieżącym oraz przyszłym roku planowany jest udział w Polsko-Amerykańskich Targach w Rosemont (Chicago), obchody 400-lecia polskiej obecności w Ameryce oraz publikacja katalogu ofert inwestycyjnych “Invest in Poland”.

W bieżącym roku planowane są misje inwestycyjne m.in. do USA, Japonii, Chin, Skandynawii, Brazylii, Rosji oraz Korei Południowej, jak również wystawy polskich produktów i wzornictwa w Indiach, Singapurze, Niemczech i Rosji.
Agencja przygotowuje również drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal”. Pierwsza realizowana była w 2005 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem samorządów, a także przyniosła konkretne, wymierne efekty: spośród 70 gmin wyróżnionych i nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu w 2005 roku ponad dwadzieścia pozyskało inwestora. ”Grunt na medal” jest organizowany we współpracy z Marszałkami Województw pod patronatem Ministra Gospodarki. Wyróżnione gminy mają większą szansę na pozyskanie inwestora zagranicznego.

Jednym z zadań Agencji wynikających z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest rozwój sieci Centrum Obsługi Inwestorów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych. PAIiIZ zajmie się również realizacją programu „Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym”.

źródło:www.paiz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *