Artykuły

NRZHiU przewodniczy Radzie Przedsiębiorczości

Od 1 maja 2007 r. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług przejęła od PKPP Lewiatan przewodnictwo w Radzie Przedsiębiorczości.

 

 

Prezydencja NRZHiU będzie trwać przez 3 miesiące, czyli do końca lipca br.

Rada Przedsiębiorczości Rzeczypospolitej Polskiej jest nieformalnym zgromadzeniem najważniejszych organizacji pracodawców, biznesu i przedsiębiorców. Wiadomo, że duży może dużo, ale większy – jeszcze więcej. Połączenie we wspólnych interesach wysiłków różnych organizacji biznesowych powinno, naszym zdaniem, przynieść dojrzałe owoce. Nasza inicjatywa okazała się skuteczna.

Do Rady Przedsiębiorczości akces zgłosiły:

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
Business Centre Club
Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce
Konfederacja Pracodawców Polskich
Krajowa Izba Gospodarcza
Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Polska Rada Biznesu
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce
Związek Rzemiosła Polskiego
Po raz pierwszy publicznie te organizacje wystąpiły przy okazji wspólnej konferencji prasowej w Kopenhadze – ogłosiły swoje poparcie dla wysiłków polskiego rządu w negocjacjach z Unią Europejską.
Od tego momentu Rada Przedsiębiorczości RP staje się coraz wyraźniej ważnym forum wyrażania postulatów adresowanych do organów ustawodawczych i wykonawczych państwa w zakresie związanym ze strategią rozwoju gospodarczego państwa, współbrzmiąc w tej mierze z Komisją Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Rada Przedsiębiorczości RP uznaje, że strategia rozwoju gospodarczego państwa, jaką należy wypracować, powinna zawierać nowe stymulatory rozwoju oraz program eliminacji istniejących barier. Strategia taka powinna być wspólnym dziełem Sejmu, rządu, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i związków zawodowych.
Najistotniejsze element proponowanej strategii to kompleksowa reforma nieefektywnego systemu regulacyjnego gospodarki, a w tym przede wszystkim:

1. Reforma finansów publicznych wraz z reformą systemu podatkowego:

Konieczne jest znaczne ograniczenie i racjonalizacja wydatków państwa, 
wprowadzenie jednolitego podatku PIT i CIT w wysokości 18%
ustalenie stawek VAT i akcyzy na poziomie zapewniającym konkurencyjność polskich produktów.
Napisanie nowej ordynacji podatkowej
2. Wprowadzenie instrumentów pobudzenia gospodarczego

deregulacja produktów rynków produktów, usług i nieruchomości,
zmniejszenie różnicy między podstawową stopą NBP – referencyjną, a stopą inflacji,
zmniejszenie wysokości rezerw obowiązkowych w NBP dla banków,
reorientacja polityki Rady Polityki Pieniężnej  i NBP w zakresie określania celu inflacyjnego,
doprowadzenie do prawidłowej struktury cen nośników energii,
wprowadzenie bodźców stymulujących rozwój gospodarczy sektorów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki;
3. Reforma prawa:

uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawnych dotyczących obrotu gospodarczego i przepisów podatkowych,
reforma sądownictwa i usprawnienie pracy sądów,
reforma prawa pracy oraz deregulacja i uelastycznienie rynku pracy,
powołanie – na mocy ustawy – Rzecznika Ochrony Interesów Przedsiębiorców,
4. Działania w zakresie przyspieszenia prywatyzacji oraz rozwoju warunków partnerstwa publiczno-prywatnego:

wprowadzenie warunków, których realizacja umożliwi przyspieszenie procesów prywatyzacji,
rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego.

źródło: www.radaprzedsiebiorczosci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *