Badania i rozwój

Małe Gepardy Biznesu 2007 z branży prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Spośród 41 sklasyfikowanych małych i średnich  firm branży prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 19 może zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Trzy pierwsze miejsca zajęły:  Energomontaż – Północ – Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp.z o.o., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Przedstawiamy ranking 41  małych i średnich  firm branży prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.

 W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki ma 19 firm.  

 

 Gepardy Biznesu 2007    
 Ranking najdynamiczniejszych małych i średnich  firm branży prowadzenie prac badawczo-rozwojowych według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit * 

  
Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r.

1 Energomontaż – Północ – Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp.z o.o. Warszawa 1497,3 19200,3 12,8
2 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa 2737,2 24141,7 8,8
3 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa 3616,1 15375,8 4,3
4 SIGMA S.A. Jastków 22995,4 86577,3 3,8
5 KGHM Cuprum Sp. z o.o. Wrocław 7014,9 24136,6 3,4
6 Instytut Włókiennictwa Łódź 2829,0 8852,5 3,1
7 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań 5919,4 17835,4 3,0
8 INSTYTUT FIZYKI PAN Warszawa 10926,2 29843,9 2,7
9 Agencja Rynku Energii S.A. Warszawa 7669,3 20366,2 2,7
10 Ośrodek Naukowo – Konserwatorski Pracownia Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. Poznań 4704,8 11184,5 2,4
11 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Katowice 18503,9 35136,5 1,9
12 Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa 8488,7 15566,4 1,8
13 Instytut Genetyki i Hodowli PAN Wólka Kosowska 9676,9 16844,6 1,7
14 Przeds. Badawczo – Produkcyjne Aviomet Sp.z o.o. Warszawa 9152,0 13654,8 1,5
15 Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 1549,1 2161,6 1,4
16 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 23000,0 31854,2 1,4
17 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze 7193,3 9695,9 1,3
18 FQS POLANS Sp. z o.o. Kraków 5735,9 7582,7 1,3
19 Instytut Szkła i Ceramiki Warszawa 17241,8 22757,6 1,3
20 Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 14561,7 17349,5 1,2
21 Echo – Son S.A. Zakład Doświadczalny Puławy 5762,3 6827,5 1,2
22 POSTEOR Sp. z o.o. Przeds. Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego Wrocław 3907,7 4618,4 1,2
23 Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa 15220,3 17839,6 1,2
24 Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Puławy 50320,5 57820,0 1,1
25 Ośrodek Badawczo Rozwojowy PREDOM – OBR Warszawa 9496,8 10543,3 1,1
26 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Warszawa 50476,5 54282,7 1,1
27 Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. Bydgoszcz 3582,5 3771,1 1,1
28 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy 40481,5 41642,5 1,0
29 Instytut Badawczy Leśnictwa Warszawa 88439,6 85380,1 1,0
30 Grupa IZ Stacja Badawcza Trzody Chlewnej Sp. z o.o. Żórawina 9131,7 7722,1 0,8
31 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego Warszawa 6886,3 5628,4 0,8
32 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa 27753,4 21397,0 0,8
33 Ośrodek Badawczo Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL Bielsko-Biała 21910,0 16853,7 0,8
34 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego Warszawa 9213,5 6734,5 0,7
35 Morski Instytut Rybacki Gdynia 32766,7 22804,9 0,7
36 Instytut Nafty i Gazu Kraków 27515,1 18717,3 0,7
37 Instytut Technologii Elektronowej Warszawa 21679,5 14264,4 0,7
38 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego Warszawa 15815,1 10213,4 0,6
39 Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań Warszawa 5548,1 3243,2 0,6
40 INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW Warszawa 18086,3 10242,1 0,6
41 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Raszyn 293702,9 72643,8 0,2
 

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *