Badania i rozwój

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Spośród 9 sklasyfikowanych dużych firm branży prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 5 może zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. Trzy pierwsze miejsca zajęły: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Przedstawiamy ranking 9 dużych firm branży prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których wartość rynkową na koniec marca lat 2004, 2005 i 2006 (przez porównanie do spółek giełdowych za pomocą wskaźników: cena/zysku, cena/wartość księgowa, cena/przepływy gotówkowe) oraz dwuletnią dynamikę wzrostu wartości rynkowej na zlecenie Klubu Gepardów Biznesu policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit.

 W rankingu są podmioty, które zyskały na wartości i takie, których wartość spadła.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki ma 5 firm.  

 Gepardy Biznesu 2007   


 Ranking najdynamiczniejszych dużych  firm branży prowadzenia prac badawczo-rozwojowychwedług wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*
   

Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r. 

1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa 74684,7 196366,8 2,6
2. Główny Instytut Górnictwa Katowice 38441,8 73115,3 1,9
3.  Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa 58621,3 106231,1 1,8
4. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badzwczy Warszawa 18875,9 24570,2 1,3
5. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 57238,1 74478,5 1,3
6. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Warszawa 352146,7 258944,4 0,7
7. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK Warszawa 134436,4 94048,9 0,7
8. Centrum Onkologii – Instytut im. MariiSkłodowskiej – Curie Warszawa 285515,2 196966,9 0,7
9.  Instytut Transportu Samochodowego Warszawa 304409,3 38529,3 0,1 

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *