Artykuły

Bank ludzi zaradnych

Przewaga Banku Spółdzielczego w Kętach nad innymi instytucjami finansowymi  polega, zdaniem przedsiębiorców, na stosowaniu znacznie prostszych procedur i indywidualnym podejściu do klientów.

W tym roku Bank Spółdzielczy w Kętach obchodzi sześćdziesiątą rocznicę powstania. 17 marca 1947 roku Walne Zebranie Członków powołało w Kętach Kasę Spółdzielczą. Kontynuatorem jej działalności jest miejscowy bank spółdzielczy.
„Tradycje spółdzielczości bankowej w naszym regionie są  bogate. W latach 1908- 1931 powstały spółdzielnie oszczędnościowo -pożyczkowe w Kobiernicach, Międzybrodziu, Witkowicach, Porąbce, Bulowicach. Niedługo po wyzwoleniu potrzebę finansowej samopomocy zrealizowali mieszkańcy Kęt, powołując własną kasę. Sześćdziesiąta rocznica powstania banku to okazja do głębszej refleksję nad ekonomicznymi i społecznymi przeobrażeniami jakich uczestnikami byli mieszkańcy Doliny Soły w tym okresie. Na ekonomiczne zmiany, jakie zachodziły w drugiej połowie XX wieku w mieście i okolicy, niebagatelny wpływ miała działalność naszego banku, który właśnie w Ketach ogniskuje swoją aktywność”,  mówi Stanisława Zadora, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach.

Lidera lokalnego rynku finansowego

To bank o uniwersalnym charakterze. Z jego usług korzystaj mieszkańcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, parafie, organizacje społeczne. Zadaniem banku jest efektywne działanie na rzecz środowiska lokalnego przez zaspakajanie potrzeb klientów na usługi finansowe oraz działalność społeczno- kulturalna skierowaną na wspieranie lokalnych inicjatyw.

 Elegancka siedziba Banku Spółdzielczego w Kętach

Największą część swojej aktywności bank ogniskuje w Kętach i pobliskich  miejscowościach  u podnóża Beskidów w Dolinie Soły, na kresach województwa małopolskiego, niedaleko od Bielsko Białej. Mimo, że w liczących piętnaście tysięcy mieszkańców Kętach działa kilka banków, SKOK i kilka agencji pożyczkowych, pozycja Banku Spółdzielczego w Kętach jako lidera lokalnego rynku finansowego wydaje się niepodważalna. Tę wysoką pozycję  jego pracownicy tłumaczą z jednej strony aktywnością banku, a z drugiej szczególną cechą mieszkańców Kęt  –  przywiązaniu do tradycji i lokalnych instytucji.  Lokalna społeczność wyróżnia się w regionie dużą aktywnością gospodarczą. Dzięki temu wskaźnikiem bezrobocia jest niski. Właśnie aktywność gospodarcza mieszkańców Kęt spotkała się z dużym wsparciem banku.

Zadowoleni przedsiębiorcy

Pozycję Banku Spółdzielczego w Ketach potwierdzają prezes Związku Pracodawców Podbeskidzia w Kętach Zygmunt Jelonek oraz wiceprezes tego związku Jerzy Izbicki. Obaj w Banku Spółdzielczym w Kętach upatrują  najwierniejszego doradcę w sprawach finansowych i instytucję zapewniająca płynność finansową miejscowego biznesu. Twierdzą też, że większość ich kolegów prowadzących małą i średnią działalność gospodarczą w wyniku doświadczeń wyniesionych ze współpracy z bankami komercyjnymi zdecydowała się na trwały związek właśnie z tym bankiem. Przewaga Banku Spółdzielczym w Kętach nad innymi polega, ich zdaniem, na stosowaniu znacznie prostszych procedur i indywidualnym podejściu do każdego z klientów. Szczególnie sobie cenią możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do konkretnych potrzeb przedsiębiorców. „Współpraca BS w Kętach ze Związkiem Pracodawców Podbeskidzia ma charakter wręcz modelowy. Związek traktuje bank jako partnera i czuje się partnerem banku”, mówi prezes  Zygmunt Jelonek. Wiceprezes Izbicki ocenia, że Bank Spółdzielczy w Kętach jest bankiem ludzi przedsiębiorczych. Obaj podkreślają osobisty wkład prezes banku Stanisławy Zadry w działalność związku. Prezes Zadora twierdzi, że nie może być inaczej, gdyż działalności w zakresie kredytowania małego i średniego biznesu jest dla banku priorytetowa. To właśnie ten rodzaj przedsiębiorstw stanowi podstawowe źródła zatrudnienia mieszkańców Kęt i najbliższej okolicy. Skutkiem takiego właśnie podejścia banku do potrzeb przedsiębiorców jest stale powiększająca się ta grupa klientów. Dobra opinia o banku przekroczyła granice miasta i gminy. Stąd po pomoc do banku zwracaja się coraz większa liczba przedsiębiorców z dalszych okolic,  także z województwa śląskiego.

Popularny wśród mieszkanców

Bank Spółdzielczy w Ketach jest bankiem jednooddziałowym. Sześciomilionowe fundusze własne banku i suma bilansowa zbliżająca się do 70 mln złotych lokują go w grupie średniej wielkości banków spółdzielczych. Elegancki budynek jego siedziby wzniesiono w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pokaźna grupa wiernych klientów i aktywność banku wróżą mu dobra przyszłość.
Na pytanie, jak bank postrzegają mieszkańcy Kęt i czy jest on w mieście popularny, odpowiedzią jest masowy udział mieszkańców miasta w corocznie organizowanym przez bank świecie spółdzielczości. W tym roku na imprezie przygotowywanej przez bank na stadionie klubu sportowego Hejnał Kety 30 czerwca władze banku liczą na  obecność 10 tysięcy mieszkańców miasta i gminy.

Jan Wiński

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *