Artykuły

Lider z Krakowa

Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym bankiem spółdzielczym w Polsce. Jego zysk kilkakrotnie przewyższa wyniki innych banków spółdzielczych nie tylko na terenie działania banku, ale również w skali Polski. Na koniec 2006 roku suma bilansowa banku wyniosła ponad 991 mln zł, a zysk netto osiągnął  poziom 8 mln zł.

Zarządzany od lat przez prezesa Jana Czesaka bank otrzymał w ubiegłym roku nagrodę "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce" przyznawaną przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz zajął I miejsce w ogólnopolskim sondażu "Bank Spółdzielczy Przyjazny Firmie"  przeprowadzonym przez Grupę Media Partner.  Tytuły i wyróżnienia można by mnożyć, a bank wciąż rozszerza swą ofertę. Jakie są źródła sukcesu i dalsze plany krakowskiego lidera bankowości spółdzielczej?

 Łatwe i szybkie załatwienie formalności

Krakowski Bank Spółdzielczy jest i chce pozostać bankiem uniwersalnym, zdolnym do konkurencyjnej obsługi podmiotów gospodarczych, wspierania rozwoju samorządu oraz rolnictwa. Strategia marketingowa, dzięki której KBS odnosi sukcesy, opiera się na wykorzystaniu wieloletnich tradycji banku oraz budowaniu oferty produktów i usług dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. Atutami banku  są też: atrakcyjna tabela prowizji i opłat, ceny poszczególnych produktów oraz dobra jakość portfela kredytowego. Największą zaletą KBS jest jednak podejście do klienta, któremu gwarantuje się możliwość negocjacji warunków umowy z bankiem.
"Nasza współpraca z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym trwa od 2001 roku i obejmuje głównie kredytowanie inwestycyjne i operacyjne. Bank udziela nam też gwarancji przetargowych i obsługuje płatności zagraniczne. W przeciwieństwie do dużych banków, które często nie uwzględniają specyfiki działania małych firm, KBS jest bankiem przyjaznym firmie i umożliwia łatwe i szybkie załatwienie formalności. Kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym mieliśmy możliwość osobistego spotkania z jego prezesem, co w przypadku dużych banków wydaje się nieprawdopodobne", mówi Zygmunt Murdza, klient KBS, właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego „Murdza”.
W przyszłości bank planuje zwiększenie  efektywności działania między innymi poprzez intensywny rozwój dynamiki kredytów i depozytów, zmianę struktury portfela kredytów oraz wzrost efektywności działalności  dewizowej. KBS przewiduje w najbliższych latach dalszy rozwój kredytów detalicznych i mieszkaniowych dla osób fizycznych, kredytów dla podmiotów gospodarczych na bieżące finansowanie działalności oraz kredytów inwestycyjnych. Zwiększeniu akcji kredytowej banku służyć ma również udział w finansowaniu przedsięwzięć unijnych. W zakresie udzielania poręczeń i gwarancji kredytów na przedsięwzięcia unijne oraz działalność gospodarczą, KBS chce kontynuować i intensyfikować współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 Nowoczesne produkty finansowe

Bank, realizując politykę rozszerzania swojej oferty, uruchomił sprzedaż ubezpieczeń. Na mocy porozumienia podpisanego z PZU SA we wszystkich 55 placówkach banku można zawrzeć umowę ubezpieczenia. Bank ma w planach powiększenie swojej oferty o nowe produkty ubezpieczeniowe w tym o ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia dla kredytów detalicznych. Odpowiedzią banku na rosnące zapotrzebowanie klientów na produkty inwestycyjne jest wprowadzenie do oferty produktowej sprzedaży funduszy inwestycyjnych dwóch towarzystw: Union Investment oraz PZU SA.
Klienci posiadający rachunek w KBS oraz dostęp do Internetu mogą korzystać z nowoczesnego systemu bankowości internetowej KBS24. Bank oferuje także usługi: SMS-banking i Home-banking. Krakowski Bank Spółdzielczy planuje poszerzenie tej grupy produktów o karty kredytowe Visa i Visa Elektron. Novum w zakresie elektronicznej obsługi klienta ma być także uruchomienie w placówkach KBS wpłatomatu powiązanego on-line z systemem finansowym banku.
W latach 2007-2011 bank zamierza stworzyć indywidualne pakiety dla różnych grup klientów oraz wprowadzić ofertę obejmującą konta osobiste i karty dla osób małoletnich. KBS  planuje również wprowadzenie usług doradczych i konsultingowych.

 Dwie nowe placówki rocznie

KBS prowadzi działalność na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego poprzez rozległą sieć 55 placówek. Strategia rozwoju KBS zakłada coroczne uruchamianie co najmniej dwóch nowych placówek.

 

 W maju 2002 roku Krakowski  Bank Spółdzielczy jako pierwszy bank spółdzielczy w Polsce stał się na mocy uchwały Komisji Nadzoru Bankowego bankiem samodzielnym. Uzyskanie samodzielności wynikało ze sprostania wytycznym Prawa Bankowego m.in. w zakresie  wysokości posiadanych funduszy własnych. Samodzielność pozwala skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi. KBS mimo swojej samodzielności współpracuje na zasadach partnerstwa z innymi grupami banków spółdzielczych w Polsce. Wzrost renomy Krakowskiego Banku Spółdzielczego w oczach partnerów na rynku międzybankowym jest też możliwy dzięki rozwijającej się współpracy z innymi instytucjami finansowymi oraz szerokiej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Adam Nietresta, dziennikarz z Krakowa
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *