Artykuły

Największy bank spółdzielczy na Lubelszczyźnie

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej w 2006 r. osiągnął zysk netto w wysokości 1,7 mln zł, a jego suma bilansowa wyniosła 182 mln zł. W dynamicznym rozwoju  pomogło mu przyłączenie innych BS, ale przede wszystkim zawdzięcza go dobrym produktom i sprawnemu zarządzaniu.

Według ekspertów wschodnia część Lubelszczyzny jest trudnym terenem do rozwoju banków ze względu na rolniczy charakter, niewielką liczbę przedsiębiorców i stosunkowo duże bezrobocie. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej wydaje się przeczyć tej teorii.

W 1950 r. w Białej Podlaskiej utworzono Gminną Kasę Spółdzielczą, która przez następne lata funkcjonowała jako Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa, aż wreszcie w 1972 roku zaistniała jako Bank Spółdzielczy.
W świadomości mieszkańców, mimo zmiany nazwy, instytucja ta od zawsze wpisana jest w finansowy krajobraz miasteczek i wsi powiatu bialskiego, dzięki czemu ma określoną i ugruntowaną pozycję.
BS w Białej Podlaskiej dzięki zaangażowaniu się w szereg inicjatyw gospodarczych, społecznych, kulturalnych i dobroczynnych zyskał miano „Banku Społeczności Lokalnych”.

Wiedza o kliencie

Być może to 57 letnia obecność Banku Spółdzielczego w powiecie bialskim, a może odwaga i niestandardowe podejście do klienta sprawiło, że bank od kilku lat osiąga znaczące sukcesy i zaczyna być zauważalny na finansowej mapie kraju.
„Mimo że jesteśmy bankiem lokalnym, zakres i poziom świadczonych usług w niczym nie różnią się od tego, co proponują banki komercyjne”, przekonuje prezes zarządu BS w Białej Podlaskiej Helena Wasilewska.
Jej bank to rozległa sieć placówek, profesjonalna kadra, prawidłowa polityka kredytowa i przede wszystkim wiedza o kliencie. Jest bankiem uniwersalnym, obsługuje klientów detalicznych, rolników, firmy usługowe i produkcyjne oraz budżety gmin.
W 2006 r. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej osiągnął zysk netto w wysokości 1,7 mln zł natomiast suma bilansowa wyniosła 182 mln zł.

Działania marketingowe BS w Białej podlaskiej realizowane są na dwóch płaszczyznach: lokalnej i ogólnopolskiej. Na rynku ogólnopolskim działania promujące bankowość spółdzielczą są organizowane i monitorowane przez bank zrzeszający, czyli BPS SA.  Na rynku lokalnym bank prowadzi marketing m.in. w formie sponsoringu miejscowych organizacji społecznych i charytatywnych.
Przedstawiciele banku biorą czynny udział w lokalnych imprezach kulturalnych, angażują się w różnego rodzaju działania edukacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz rolników w zakresie wykorzystania usług finansowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych. BS prowadzi stronę internetową, gdzie są szczegółowe informacje o produktach bankowych i jednostkach organizacyjnych, rozdaje ulotki oraz informuje o swojej działalności w prasie lokalnej i regionalnej.

„Ostatnie lata to wytężona praca nad atrakcyjnymi propozycjami produktów bankowych oraz rozwiązaniami technologicznymi”, mówi prezes Helena Wasilewska.
W ciągu ostatnich 10 lat bank rozwijał się szczególnie dynamicznie. W 1998 r. przyłączył banki spółdzielcze w Rossoszu i Zalesiu,  w 1999 r. banki w Hannie, Janowie Podlaskim (wraz z Ekspozyturą w Białej Podlaskiej) i Tucznej. Na bazie przyłączonych banków zostały utworzone oddziały. Prezes Helena Wasilewska szacuje, że przyłączone banki to 20 proc. sumy bilansowej BS w Białej Podlaskiej. Jej zdaniem gros wzrostu bank osiągnął dzięki dobrym produktom i sprawnemu zarządzaniu.

W 2002 r. bank otworzył punkt kasowy w Terespolu, w 2005 r. zorganizował ekspozyturę w Białej Podlaskiej, a w 2006 r. punkt kasowy w budynku szpitala w Białej Podlaskiej oraz agencję w Koroszczynie.

Na sukces BS w Białej Podlaskiej składa się profesjonalne przygotowanie bogatej oferty w zakresie kredytów i gwarancji, lokat z negocjowanym oprocentowaniem, obrotu dewizowego oraz rachunków bieżących i pomocniczych.
Prezes BS Helena Wasilewska jest przekonana, że ważna rolę w dotychczasowym i przyszłym rozwoju banku, obok majątku stałego w postaci sieci placówek, odgrywa czynnik ludzki:
„Bank ma doświadczoną kadrę, dzięki której możliwe jest wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury w stabilnym rozwoju i ugruntowaniu pozycji na lokalnym rynku”, mówi Wasilewska.
Bank objął szczególną opieką doradczą rolników, szczególnie w zakresie kredytowania oraz uzyskiwania unijnych środków pomocowych. Drugą grupą docelową są mali i średni przedsiębiorcy. Bank oferuje im korzystne oprocentowanie lokat terminowych, kredytów oraz niskie prowizje za operacje bankowe.

Położenie nadgraniczne

Bank potrafi również wykorzystać położenie w strefie nadgranicznej oraz przy międzynarodowej trasie Warszawa – Moskwa. Wyspecjalizował się w obsłudze klientów zagranicznych, przebywających w Polsce, oraz przedsiębiorców lokalnych prowadzących zagraniczną wymianę handlową.
„Położenie nadgraniczne stwarza bankowi dodatkowe możliwości pozyskiwania klientów, a tym samym wzrost sprzedaży usług bankowych”, przyznaje Prezes Wasilewska
W celu rozwinięcia tej działalności bank uruchomił punkty usługowe w miejscowościach położonych na granicy kraju: w Terespolu i Hannie oraz agencję w największym w Europie terminalu granicznym w Koroszczynie.
Wszystkie nadgraniczne placówki banku zostały wyposażone w nowoczesne bankomaty umożliwiające realizację transakcji przy użyciu międzynarodowych kart płatniczych. Ponadto umożliwiono klientom korzystanie z rozliczeń walutowych, wprowadzając pełną obsługę obrotu dewizowego.

BS w Białej Podlaskiej cieszy się dobrą opinią wśród prezesów innych Banków Spółdzielczych na Lubelszczyźnie. Według rankingu zamieszczonego w ubiegłorocznym dodatku do „Rzeczpospolitej” – „Świat Pieniądza” Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej zajął pierwsze miejsce wśród BS działających w województwie lubelskim. Na drugiej pozycji znalazł się BS w Krasnymstawie, którego prezes zarządu Stanisław Woźniak w superlatywach wyraża się o działaniach BS w Białej Podlaskiej.
„Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej jest bankiem bardzo dobrym, wiarygodnym i zorganizowanym”, ocenia prezes Woźniak. Podkreśla, że nie zamierza rywalizować z BS z Białej Podlaskiej o pierwszą pozycję na Lubelszczyźnie, a raczej skupiać się na pracy nad rozwojem swojej placówki.
 
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ma silną i ugruntowaną pozycję w powiecie bialskim i nie obawia się konkurencji ze strony banków komercyjnych. Systematycznie pracuje nad umocnieniem podstaw ekonomicznych swojej działalności, rozszerzeniem gamy produktów bankowych oraz budowaniem zaufania i lojalności klientów.
„Dbamy o to, by nasz klient był przekonany, że bank dostosowuje się do jego potrzeb”, mówi Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej Helena Wasilewska, podkreślając, że wsłuchanie się w potrzeby klienta to najprostsza droga do przyśpieszenia rozwoju banku.

Agnieszka Smyk, dziennikarka z Lublina

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *