Artykuły

Doświadczenia banków w obsłudze MSP

Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkało sie wystąpienie prezesa Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Ryszarda Leszczyńskiego, który podzielił się doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk bankowych w obsłudze małych i średnich firm na swoim terenie.

 

Innowacyjna bankowość małych i średnich przedsiębiorstw była tematem konferencji, która odbyła sie  29 maja 2007 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej. Konferencja zainaugurowała IX edycję Konkursu „Bank przyjazny dla przedsiębiorców” i miała na celu przedstawienie bankowcom najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie obsługi przedsiębiorstw oraz zarekomendowanie przedsiębiorcom banków, zapewniających najlepszą obsługę finansową, umożliwiając tym samym rozwój firm.

W czasie spotkania zaprezentowane zostały również główne założenia i cele poszerzonej formuły konkursu, który od wielu lat dostarcza uczestnikom kluczowych informacji dotyczących MSP. Nowatorska postać  obecnego przedsięwzięcia nastawiona jest na zwiększenie efektu edukacyjnego oraz popularyzację najwyższych standardów współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Podczas konferencji poruszano tematykę dotycząca relacji banków z klientami z sektora MSP. Przedstawiano analizę porównawczą przyjazności tradycyjnych i elektronicznych kanałów bankowości MSP opracowaną na podstawie badań benchmarkingowych w oparciu o trzy ostatnie edycje konkursu. Ważnym punktem konferencji była prezentacja kredytu technologicznego oraz dotychczasowych doświadczeń i prognoz na przyszłość w świetle projektu nowelizacji ustawy, o niektórych formach wspierania innowacyjnej działalności. Przedstawiono także innowacyjne idee i wzorce bankowości MSP, światowe doświadczenia i polskie osiągnięcia w tym zakresie.

Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji spotkało sie wystąpienie prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju Ryszarda Leszczyńskiego, który podzielił się doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk bankowych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw na swoim terenie.

źródło: http://www.zrzeszeniebps.pl/news/read/pid/36/cid/36/news_id/72/

Więcej o Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju można przeczytać w serwisie Instytutu Bankowości Spółdzielczej pod adresem:  http://www.ibs.edu.pl/content/view/487/106/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *