Usługi sanitarne

Duże Gepardy Biznesu 2007 z branży odprowadzanie scieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne

Spośród 6 sklasyfikowanych dużych firm branży odprowadzanie scieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne  3 mogą  zostać członkami Klubu Gepardów Biznesu, bo ich wartość rynkowa wzrosła 1,3 razy i więcej. W czołowce znalazły się: GRUPOWA OCZYSZCZLNIA ŚCIEKÓW, REMONDIS Sp. z o.o.  oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA. 

Przedstawiamy ranking 195 małych i średnich  firm branży odprowadzanie scieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne, których wartość rynkową i jej dwuletnią dynamikę w maju 2007 r. policzyła Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit według metodologii opracowanej przez Instytut Bankowości Społdzielczej.

Tylko firmy, których wartość wzrosła 1,3 razy i więcej mogą być członkami Klubu Gepardów Biznesu. Z poniższego rankingu przywilej taki mają 3 firmy.  

 Gepardy Biznesu 2007  

  
 Ranking najdynamiczniejszych dużych firm branży odprowadzanie scieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne według wzrostu wartości rynkowej w okresie od 31 marca 2004 r. do 31 marca 2006 r.  na podstawie danych Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit*
    

Lp.  Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa  31.03.2004 r. w tys. zł Wartość rynkowa 31.03.2006 r.  w tys. zł Dynamika wzrostu wartości rynkowej od 31.03.2004 r. do 31.03.2006 r

.
1. GRUPOWA OCZYSZCZLNIA ŚCIEKÓW W ŁODZI Sp. z o.o. Łódź 12580,6 56346,5 4,5
2. REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa 103413,2 162621,3 1,6
3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. Wrocław 95373,1 120679,8 1,3
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Kraków 74569,9 88684,2 1,2
5.  Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bytom 81977,4 79745,9 1,0
6. PPHU Komart Sp. z o.o. Knurów 123855,6 111884,4 0,9

* Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy Wywiadowni Gospodarczej InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Przychody z podstawowej działalności powyżej 1 tys. PLN w 2003 r.
2) Kapitał własny powyżej 0 PLN
3) Obroty powyżej 1 mln PLN w latach 2003-2005.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, w celu uniknięcia błędów, do ostatecznych wyników przyjęto:
1) Firmy o zysku netto powyżej 0 PLN w latach 2003-2005
2) Firmy o kapitałach własnych powyżej 0 PLN w latach 2003-2005

Według przychodów netto w 2003 r. podzielono firmy na 2 grupy:
1) małe i średnie firmy – o przychodach od 1 mln do 40 mln PLN
2) duże firmy  – o przychodach powyżej 40 mln PLN.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *