Artykuły

Bank Spółdzielczy w Nidzicy „Dobroczyńcą Roku 2006”

Nagrodę otrzymał za dziesięcioletnie wspieranie programów stypendialnych realizowanych przez Nidzicki Fundusz Lokalny i zaangażowanie wszystkich pracowników Banku w działalność społeczną poprzez program dobrowolnych odpisów od pensji.

21 maja 2007 roku w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się dziesiąta, jubileuszowa Gala Finałowa Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Podczas uroczystości ogłoszone zostały nazwy firm uhonorowanych zaszczytnym tytułem Dobroczyńcy za realizację wartościowych inicjatyw społecznych w 2006 roku.

W tegorocznej edycji tytuł "Dobroczyńcy Roku" otrzymało 5 firm, których wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczeństwa, aktywne partnerstwo w programach realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz umiejętność dzielenia się własnym sukcesem z mniej uprzywilejowanymi są godne wyróżnienia i naśladowania.

Tytuł "Dobroczyńca Roku 2006" w kategorii "Współpraca firmy z organizacją pozarządową" zdobyli:

Bank Spółdzielczy w Nidzicy – za dziesięcioletnie wspieranie programów stypendialnych realizowanych przez Nidzicki Fundusz Lokalny i zaangażowanie wszystkich pracowników Banku w działalność społeczną poprzez program dobrowolnych odpisów od pensji (pay-roll) .

FHU "Witek" Karolina Witek – za wieloletnie wsparcie finansowe i usługowe Fundacji Pomocy Artystom Polskim "CZARDASZ" i wkład finansowy w realizację II Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przy Citibank Handlowy – za wsparcie finansowe i merytoryczne programu edukacji ekonomicznej dla młodzieży ponadgimnazjalnej "Moje Finanse", realizowanego wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz za aktywny udział pracowników Banku w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli oraz lekcji dla uczniów.

W kategorii "Strategiczne programy społecznego zaangażowanie firmy" tytułem "Dobroczyńcy Roku 2006" uhonorowani zostali:

Microsoft sp. z o. o. – za realizowaną od wielu lat strategię zwalczania wykluczenia informatycznego poprzez ułatwianie dostępu do wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera tym osobom, które do tej pory nie miały możliwości ich zdobyć oraz za udzielanie wsparcia technologicznego organizacjom społecznym
Bank Zachodni WBK SA – za konsekwentną realizację różnorodnych inicjatyw i programów – zarówno samodzielnie, jak i w partnerstwie z organizacjami społecznymi – skierowanych do dzieci z rodzin ubogich i dotkniętych bezrobociem, umożliwiających im rozwój własnych umiejętności i zainteresowań.

 

Statuetki "Dobroczyńca Roku 2006" otrzymały także dwie firmy, które zdobyły największą liczbę głosów publiczności podczas marcowego głosowania internetowego. Zwycięskie firmy to: Bank Spółdzielczy w Nidzicy oraz Bank Zachodni WBK SA.

 

Bank Spółdzielczy w Nidzicy
(wybór Kapituły Konkursu oraz laureat głosowania internetowego)

NAGRODA ZA:

Systematyczne wspieranie finansowe programów stypendialnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego.
Zaangażowanie wszystkich pracowników Banku w działalność społeczną poprzez program dobrowolnych odpisów od pensji (pay-roll).

Dzięki wsparciu finansowemu, jakiego Bank Spółdzielczy w Nidzicy udzielił w 2006 roku Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu 43 szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z regionu może kontynuować naukę. Bank corocznie przekazuje środki w formie bezpośrednich dotacji, fundusze pozyskiwane są również dzięki odpisom od pensji, których dokonują pracownicy Banku. Wszyscy pracownicy Banku przekazują co miesiąc łącznie kwotę 113 zł na konto Funduszu. Przykład ten wpłynął mobilizująco na pracowników innych przedsiębiorstw z regionu. Obecnie 380 osób stosuje tę metodę wsparcia Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Bank Spółdzielczy prowadzi również nieodpłatnie obsługę rachunków należących do Funduszu Lokalnego.

 

Tradycją Nidzickiego Funduszu Lokalnego są Bale Charytatywne na rzecz programów stypendialnych, organizowane od 1998 roku na Zamku w Nidzicy. Całkowity dochód z ostatniego (2006) Balu Charytatywnego wyniósł 27 300 złotych. Formuła Balu pozwala na włączenie w działalność dobroczynną mieszkańców powiatu nidzickiego. Jednym z głównych sponsorów Balu jest Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Dzięki wsparciu Banku możliwa jest szczególna oprawa Balu: druk specjalnych zaproszeń, występy popularnych artystów, oprawa prac plastycznych, które są wystawiane na aukcji podczas Balu.

Wspieranie rozwoju młodzieży poprzez dofinansowanie programów stypendialnych traktowane jest przez bank jako inwestycja. Studenci wyższych uczelni (między innymi SGH, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), którzy otrzymują stypendium, po zakończeniu edukacji podejmują pracę w regionie, przyczyniając się do rozwoju zasobów lokalnych. Stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu nidzickiego włączają się w akcje dobroczynne organizowane przez Nidzicki Fundusz Lokalny. W 2006 roku między innymi wzięli udział w Mikołajkowej zbiórce pieniędzy przeprowadzonej w ramach "Dnia Dobroczynności".

ZGŁOSZENIE PRZEDSTAWIŁ:
Nidzicki Fundusz Lokalny
(Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie)

Nidzicki Fundusz Lokalny jest organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje samorządowe, polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Uzyskane przez Stowarzyszenie fundusze są ciągle gromadzone, a jedynie dochody z nich uzyskiwane wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności – od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i pochodzących z ubogich rodzin studentów, poprzez wspieranie działań innych organizacji społecznych.

O FIRMIE:

Bank Spółdzielczy w Nidzicy powstał w 1948 roku. Działa na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa mazowieckiego, posiada trzy filie. Zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz instytucji. Zatrudnia 49 osób. Bank Spółdzielczy dzięki wyjątkowej aktywności na polu działań społecznych i współpracy z wieloma organizacjami jest jedną z najlepiej rozpoznawanych firm z regionu.

źródło: www.doroczyncaroku.pl
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *