Artykuły

Milion Polaków kupi mieszkania spółdzielcze

Senat przyjął 1 czerwca 2007 r.  nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zakłada ona m.in. tańsze przekształcenia mieszkań lokatorskich na pełną własność, dzięki czemu racjonalniej wykorzystamy olbrzymi majątek.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 54 senatorów, trzech było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

W latach 70. i 80. spółdzielnie budowały mieszkania za kredyt, który członkowie spółdzielni spłacali w czynszu. Połowa tego kredytu została umorzona przez państwo względem spółdzielni, ale nie wobec jej lokatorów. Lokatorzy, którzy będą chcieli przejąć mieszkanie na pełną własność – zgodnie z nowelizacją – będą musieli spłacić część umorzonego kredytu po cenie nominalnej, czyli takiej, po której spółdzielnia spłacała kredyt. Taka spłata wyniesie od kilkunastu do kilkuset złotych.

Z takich rozwiązań skorzysta prawie milion rodzin w Polsce.

Senat przyjął poprawkę do nowelizacji, zakładającą, że osoby, które wcześniej wykupiły własnościowe prawo do lokalu, będą mogły przeznaczyć część zapłaconej kwoty na konto przyszłego funduszu remontowego. Będzie to możliwe w przypadku, gdy walne zgromadzenie członków spółdzielni oceni, że stać spółdzielnię na takie rozwiązanie.

Kolejna poprawka – przyjęta przez Senat – przewiduje zakaz zastępowania walnego zgromadzenia członków spółdzielni zebraniami przedstawicieli. Oznacza to, że we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych mają odbywać się walne zgromadzenia członków, a w spółdzielniach liczących więcej niż 500 członków, statut może dopuścić walne zgromadzenie w częściach.

Zgodnie z nowelizacją, członkowie spółdzielni będą mieć prawo wglądu w dokumentację dotyczącą spółdzielni. Senat przyjął poprawkę, by koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów były pokrywane przez członków spółdzielni.

Raz na trzy lata – zgodnie z przyjętą przez Senat poprawką – spółdzielnie mieszkaniowe będą poddane badaniu lustracyjnemu. Biegli rewidenci będą badać zakres działalności spółdzielni pod względem jej legalności, gospodarności oraz rzetelności.

Informacje o podwyżce czynszu członkowie spółdzielni będą otrzymywać z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Do tej pory lokatorzy dowiadywali się o tym z 14-dniowym wyprzedzeniem.

źródło: gazeta.pl

Nasz komentarz:

Dla wszystkich spółdzielni mieszkaniowych nowelizacja przepisów jest dużym wyzwaniem. Krajowa Rada Spółdzielcza, która jest Patronem Honorowym Konkursu Gepardy Biznesu, krytykowała część zmian,  osłabią one bowiem rolę społdzielni mieszkaniowych. Z punktu widzenia interesów naszej krajowej społeczności, ogółu obywateli, mogą przynieść jednak sporo pozytywnych efektów. Najważniejszy to większe upłynnienie olbrzymiego majątku, jakim są setki tysięcy spółdzielczych mieszkań, co umożliwi bardziej racjonalne jego wykorzystanie. Na przykład część właścicieli zbyt dużych dla nich mieszkań wykupi je za grosze, by móc  je sprzedać z zyskiem. Gdy mieszkania te trafią na rynek, spadną ceny zarówno starych jak i nowych oraz budowanych mieszkań.

W Klubie Gepardów Biznesu jest 8 spółdzielni mieszkaniowych.

Jerzy Krajewski, redaktor naczelny dziennika "GepardyBiznesu.pl"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *