Public relations

Bank Przyjazny Biznesowi

Instytut Bankowości Spółdzielczej i Klub Gepardów Biznesu ogłaszają Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi, w którym nagrodami są statuetki, dyplomy i logo promocyjne "Bank Przyjazny Biznesowi". Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie ankiet od firm. Poznamy ich na Gali Gepardów Biznesu w marcu 2008 r.

 

Regulamin I edycji Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi 2007   

I. Misja

Misją Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały

II. Cele

1. Wyłonienie banków i innych instytucji finansowych najbardziej przyjaznych biznesowi.
2. Promowanie banków i innych instytucji finansowych najbardziej przyjaznych biznesowi.
3. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.
4. Promowanie Klubu Gepardów Biznesu.
5. Promowanie Instytutu Bankowości Spółdzielczej
6. Rekomendowanie produktów i usług członków Klubu Gepardów Biznesu.
7. Umożliwienie członkom Klubu Gepardów Biznesu nawiązania bezpośrednich wzajemnych kontaktów.

III. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi są Instytut Bankowości Spółdzielczej (www.ibs.edu.pl) i  Klub Gepardów Biznesu (www.gepardybiznesu.pl), które mają siedzibę w Markach koło Warszawy przy Al. Piłsudskiego 37.

IV. Kategorie Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi

A. Bank spółdzielczy
B.  Mały bank komercyjny
C. Duży bank komercyjny
D. Instytucja leasingowa
E. Instytucja faktoringowa
F. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

V. Wybór zwycięzców

1. Wybór dokonywany jest na podstawie ankiet nadesłanych przez firmy do Klubu Gepardów Biznesu oraz analizy oferty produktowej dla firm dokonanej przez Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów „Gepardy Biznesu” oraz Kapitułę Konkursu.
2. Firmy oceniają w ankietach banki w skali od 1 do 6 punktów, podają w ankietach, za co bank cenią i co im najbardziej w banku doskwiera.
3. Na podstawie ankiet liczona jest średnia ocen.
4. Minimalna liczba ankiet, która umożliwia wystawienie oceny bankowi: 10.
5. Tytuł Bank Przyjazny Biznesowi przysługuje bankowi, który podmioty gospodarcze oceniły przynajmniej na czwórkę.
6. Banki, które włączą się do organizacji Konkursu Bank Przyjazny Biznesowi, np. pomagając przy dotarciu z ankietami do lokalnych firm, mogą liczyć na dodatkowe punkty w konkursie.

VI. Kapituła Konkursu

1. Skład Kapituły Konkursu  Bank Przyjazny Biznesowi  jest taki sam jak skład Kapituły Konkursu Gepardy Biznesu.
2. Do kapituły  zaprasza dyrektor Klubu Gepardów Biznesu, który jest też sekretarzem Kapituły Konkursu.
3. Przewodniczącego Kapituły Konkursu powołuje i odwołuje dyrektor Klubu Gepardów Biznesu.
4. Członkowie Kapituły wyrażają zgodę na udział w pracach kapituły. Mogą zrezygnować z pracy w kapitule, o czym powinni pisemnie zawiadomić sekretarza kapituły.
5. Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu może odwołać członka Kapituły Konkursu, jeżeli nie bierze on udziału w pracach kapituły. Powiadamia go o tym pisemnie.
6. Członkom kapituły za udział w jej pracach nie przysługuje wynagrodzenie.
7. Aktualna lista członków kapituły publikowana jest na stronie www.gepardybiznesu.pl.
8. O terminach i miejscach posiedzeń kapituły decyduje dyrektor Klubu Gepardów Biznesu.

VII. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Uczestnictwo w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi jest bezpłatne.
2. W Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi mogą brać udział banki, które nie wyrażały na to zgody. Wystarczy, że podmioty gospodarcze wyślą do Klubu Gepardów Biznesu minimum 10 ankiet  je oceniających.

VIII. Nagrody w Konkursie Bank Przyjazny Biznesowi

1. Nagrodami w konkursie są dyplomy, statuetki i logo promocyjne Bank Przyjazny Biznesowi.
2. Dyplomy są bezpłatne.
3. Statuetki dla laureatów są bezpłatne.
4. Pozostali wyróżnieni zwracają organizatorowi koszt wykonania statuetek.
5. Dyplom i statuetkę można  odebrać na  Gali Gepardów Biznesu.
6. W wyjątkowych sytuacjach dyplom i statuetkę można otrzymać pocztą.
7. Wyróżnione podmioty otrzymują prawo do używania  logo promocyjnego "Bank Przyjazny Biznesowi", którego elementem graficznym jest "Tęcza Kart".  

IX. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki Konkursu  Bank Przyjazny Biznesowi ogłaszane są na Gali Gepardów Biznesu, w dziennikach internetowych „GepardyBiznesu.pl” i „Ibs.edu.pl” oraz  w Magazynie Przedsiębiorców i Menedżerów "Gepardy Biznesu" i kwartalniku „Europejski Bank Spółdzielczy”.
2. O terminach i miejscach organizowania Gali Gepardów Biznesu decyduje dyrektor Klubu Gepardów Biznesu.
3. Udział w Gali Gepardów Biznesu jest płatny.
4. Wysokość opłat za uczestnictwo w Gali Gepardów Biznesu ustala dyrektor Klubu Gepardów Biznesu.

X. Zmiany regulaminu

1. Regulamin Konkursu Bank Przyjazna Biznesowi ustala i zmienia dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
2. Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Klubu Gepardów Biznesu oraz na www.gepardybiznesu.pl.

Regulamin zatwierdzony przez dyrektora Klubu Gepardów Biznesu 15 czerwca 2007 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *