Public relations

Najlepsze banki w Polsce 2007 r. według pism ZBP

Dwa miesięczniki – „Bank” i „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, wydawane przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, spółkę zależną Związku Banków Polskich, podsumowały swoje rankingi banków.

 W warszawskim „Klubie Bankowca” 18 czerwca 2007 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w corocznym, już 12 prestiżowym rankingu „50 największych banków w Polsce 2007”  organizowanym przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK”  oraz Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, stworzonym przez redakcję miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Udział w uroczystości wzięli prezesi największych polskich banków, wyróżniających się banków spółdzielczych, jak również najważniejszych instytucji związanych z rynkiem finansowym w Polsce. Przemówienia do gości wygłosili: Sławomir Skrzypek, Prezes Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Nie był to ranking konsumencki, tylko obrazujący pozycję ekonomiczną i rozwój banków na rynku finansowym w ostatnich 2 latach.

Tradycyjnie redakcje zwróciły się do banków komercyjnych oraz największych banków spółdzielczych z prośbą o dokładne wypełnienie ankiety, przygotowanej specjalnie przez specjalistów – analityków rynku. Redakcja, wraz z jury – zespołem analityków finansowych, przy ocenie wyników i pozycji bilansowych banków badała: wielkość aktywów największych banków (oraz – w tym i innych przypadkach – dynamikę zmian), funduszy własnych, przychodów i wynik finansowy, dochody i koszty działania, efektywność kadry zarządzającej, portfel kredytów i pożyczek oraz inwestycji oraz depozyty i zobowiązania wobec banków. We wszelkich możliwych przekrojach analizowała banki podzielone na umowne grupy: uniwersalne, detaliczne, korporacyjne, hipoteczne, finansujące środki transportu, z dostępem do rachunku przez Internet. Policzono także efektywność banków, biorąc pod uwagę zwrot na kapitale i aktywach oraz relację kosztów działania do dochodów

Z kolei metodologia Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” miesięcznika NBS pozwoliła wyłonić nie tylko banki najbardziej dynamicznie rozwijające się, ale także o wysokiej efektywności w poszczególnych rodzajach działalności.

 
Ranking „50 Największych banków w Polsce 2007”
 
PKO BP SA – Nagroda Główna dla PKO Banku Polskiego S.A. w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”
 Fortis Bank Polska SA – Nagroda Główna dla Fortis Banku Polska S.A. za zajęcie I miejsca w kategorii „banki uniwersalne” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”
 
GETIN Bank SA – Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii „banki detaliczne” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”
 
Rabobank Polska SA –  Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii „banki korporacyjne” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

Santander Consumer Bank SA – Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii „kredytowanie nieruchomości” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

PKO BP SA –  Nagroda Główna dla PKO BP za zajęcie I miejsca w kategorii „banki w sieci” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

 
FCE Bank Polska SA –  Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w kategorii „banki oferujące kredyty samochodowe” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

 
Euro Bank SA – Nagroda Główna  za zajęcie I miejsca w kategorii „sprawność działania” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

 

 Wyróżnienie specjalne

 Bank Pekao SA – Wyróżnienie Specjalne za konsekwencję i determinację w konsolidacji sektora bankowego w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

 Wyróżnienia

 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach – Wyróżnienie  za zajęcie I miejsca w kategorii „najdynamiczniejsze banki spółdzielcze” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

 WestLB Bank Polska SA  – Wyróżnienie za „najbardziej efektywną kadrę” w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

 Bank BPH SA –  Wyróżnienie za „najbardziej skuteczną akcję kredytową” pośród banków prywatnych w Rankingu „50 Największych banków w Polsce 2007”

 
Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 
NAJWIĘKSZE BANKI

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku – Nagroda Główna  w kategorii: NAJWIĘKSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 

 Bank Spółdzielczy w Brodnicy – Nagroda Specjalna za zajęcie II miejsca w kategorii: NAJWIĘKSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 
Bank Spółdzielczy  we Wschowie
– Nagroda Specjalna dla Banku Spółdzielczego we Wschowie za zajęcie III miejsca w kategorii: NAJWIĘKSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

  Bank Spółdzielczy  Rzemiosła w Krakowie – Nagroda Specjalna za zajęcie IV miejsca w kategorii: NAJWIĘKSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku – Nagroda Specjalna za zajęcie V miejsca w kategorii: NAJWIĘKSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Bank Spółdzielczy  w Oleśnicy –  Nagroda Specjalna za zajęcie VI miejsca w kategorii: NAJWIĘKSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 

 NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI

 Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – Nagroda Główna w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 Bank Spółdzielczy w Oławie – Nagroda Specjalna za zajęcie II miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku – Nagroda Specjalna za zajęcie III miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 Bank Spółdzielczy w Drezdenku – Nagroda Specjalna za zajęcie IV miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Bank Spółdzielczy w Gryficach – Nagroda Specjalna  za zajęcie V miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 Bank Spółdzielczy w Jedlińsku –  Nagroda Specjalna za zajęcie VI miejsca w kategorii: NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *