Mazowieckie

Rankingi potwierdzają dynamizm BS w Jedlińsku

W ciągu ostatnich pięciu lat fundusze własne banku wzrosły  o 250 proc.,  wartość udzielonych kredytów o 360 proc., a  suma bilansowa  o 285 proc.

Początki  Banku Spółdzielczego w Jedlińsku sięgają  6 września 1911 roku. W tym dniu  rozpoczęło działalność Towarzystwo Oszczędnościowo-Kredytowe w Jedlińsku. Jego założycielami  byli mieszkańcy Jedlińska, proboszcz miejscowej parafii, właściciele okolicznych majątków ziemskich. W pierwszym roku działalności Towarzystwo zrzeszało 44 członków.
W okresie międzywojennym planowano budowę siedziby banku. Jednak inflacja, kryzys gospodarczy, a w końcu wybuch drugiej wojny przekreśliły marzenia spółdzielców. Ostatecznie do nowej, własnej  siedziby bank wprowadził się w 1990 roku. Późniejsze lata to gruntowna modernizacja budynku, budowa obszernego parkingu, zmiana wystroju pomieszczeń administracyjnych i sali operacyjnej. W celu sprawniejszej obsługi klientów spoza gminy Jedlińsk,  kilka lat temu utworzona została  filia w Radomiu.
Bank zajmuje się obsługą  podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność na terenie 11 powiatów województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Dużo uwagi poświęcamy miejscowym rolnikom, starając się im pomóc w modernizacji gospodarstw rolnych. Bogata oferta kredytowa dla rolników cieszy się bardzo  dużym zainteresowaniem z ich strony. Obsługujemy również znaczną liczbę  podmiotów gospodarczych należących do grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Przygotowana jest dla nich specjalna oferta produktowa, ich obsługą kredytową zajmuje się wydzielone stanowisko. Podmioty gospodarcze mogą korzystać z wrzutni nocnej.
 Bank stara się sprostać silnej konkurencji na bankowym rynku poprzez dostarczanie klientom najwyższej jakości usług finansowych. Podstawą strategii banku jest odpowiednia polityka kadrowa ukierunkowana na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług odpowiadającego standardom nowoczesnej bankowości  i wysoką efektywność zatrudnienia. Zadania postawione przed bankiem  realizuje 15 pracowników, z których większość legitymuje się wyższym wykształceniem.
 W  celu zwiększenia wygody i bezpieczeństwa naszych klientów, którzy powierzyli nam swoje środki finansowe, systematycznie staramy się rozszerzać i modyfikować ofertę produktową.

Dziś  mamy nowoczesne  kanały dystrybucji umożliwiających  łatwy i szybki dostęp do rachunku bankowego,  takie jak:  24 h home banking czy międzynarodowe karty płatnicze: Visa Electron, Visa Business. Klienci mogą korzystać z bankomatu czynnego 24 h umiejscowionego w siedzibie banku w Jedlińsku.
 W  bieżącym roku bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności dewizowej.
        Bank doskonale przystosował się do nowych reguł gry rynkowej, co w powiązaniu z zaangażowaniem kadry pracowniczej, modernizacją i rozszerzeniem bazy materialnej oraz zaoferowaniem klientom nowoczesnych produktów bankowych wraz z  doradztwem unijnym przyniosło bardzo dobre wyniki finansowe i wzmocnienie jego potencjału ekonomicznego.
Szczególnie dynamiczny rozwój banku  nastąpił w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym  okresie fundusze własne wzrosły  o 250 proc.,  wartość udzielonych kredytów o 360 proc.,  suma bilansowa  o 285 proc. Wskaźniki efektywnościowe i bezpieczeństwa działania banku kształtują  się na poziomie znacznie wyższym niż w innych porównywalnych bankach.
Poprawiająca się z roku na rok kondycja banku ma bezpośredni wpływ na postrzeganie banku jako wiarygodnej instytucji finansowej. Dodając do tego zdecydowanie lepszą  niż większości banków komercyjnych i spółdzielczych ofertę depozytową i kredytową, uzyskujemy przewagę na lokalnym rynku przejawiającą się systematycznym wzrostem liczby klientów i wydawanych kart płatniczych .
Osiągnięte wyniki ekonomiczno-finansowe pozwoliły na zajęcie wysokich lokat w różnego rodzaju rankingach i konkursach .

W 2006 roku :
•        w VII edycji rankingu Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce organizowanym przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych  za osiągnięte wyniki w 2005 roku bank zajął I miejsce w grupie banków o sumie bilansowej do 25 mln zł,
•        w I krajowym konkursie „Gepardy Biznesu 2006” w kategorii najdynamiczniejszy bank spółdzielczy – V miejsce,
•        w rankingu gazety „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” – VI miejsce.

W 2007 roku :
•        W krajowym rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” zorganizowanym przez gazetę „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” otrzymaliśmy nagrodę specjalną za zajęcie VI miejsca w kategorii „Najefektywniejsze banki „.

Podsumowując wieloletni  okres funkcjonowania banku można jednoznacznie stwierdzić, że bank ten wrósł w miejscowe życie gospodarcze, stając się instytucją postrzeganą jako autentyczny składnik tożsamości lokalnego środowiska.

                                                                                                                       dr Krzysztof Sadurski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jedlińsku

Zarówno dr Krzysztof Sadurski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, jak i Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, są członkami Klubu Gepardów Biznesu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *