Trendy

OC-zywiście po kieszeni…

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą podatku Religi. Wprowadza ona obowiązek finansowania kosztów leczenia i rehabilitacji ofiar wypadków drogowych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jak odczują tę zmianę kierowcy? Już od października zapłacą wyższe ubezpieczenie OC…

 

Pomysł finansowania leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych z puli pieniędzy ubezpieczenia OC sprawców został stworzony przez Ministra Zdrowia. Prof. Zbigniew Religa wyliczył bowiem, że jego propozycja mogłaby spowodować napływ do ministerialnej kasy co najmniej 480 mln zł.

pOCo zmiany?
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych nakłada na sprawców wypadków drogowych obowiązek finansowania leczenia i rehabilitacji ofiar. Wiąże się to ze wzrostem OC, ponieważ koszty leczenia będą pokrywać ubezpieczyciele. Fundusze mają bowiem pochodzić ze składek obowiązkowego ubezpieczenia OC kierowców. Począwszy od 1 października br. od każdej składki OC ma być odprowadzany ryczałt na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość początkowa ryczałtu wynosić ma
12 procent, w kolejnych latach jego wielkość może jednak ulec dalszym zmianom,
w zależności od faktycznych kosztów leczenia i rehabilitacji ofiar.

Składka OC w górę?
Według wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, ustawa nie miałaby wprowadzać dodatkowych obciążeń, a jedynie – wymusić na sprawcy pokrycie kosztów leczenia jego ofiary. Jednak kalkulacje towarzystw ubezpieczeniowych wskazują na coś innego: przy ryczałcie o wysokości 12 procent, odprowadzanym ze składki na rzecz NFZ, istnieje realne ryzyko podwyższenia składek OC. W skrajnych przypadkach może ono sięgnąć nawet 18 procent, szczególnie iż dotychczasowe ubezpieczenia komunikacyjne były dochodowe wyłącznie dla liderów w tej branży.

Jak zapobiec podwyżkom?
Wprowadzenie podatku Religi oznacza dla posiadaczy pojazdów mechanicznych tylko jedno – wzrost cen składek ubezpieczeniowych. Sposobem na uniknięcie podwyżki związanej z tym podatkiem jest wcześniejszy zakup polisy OC:

– Po 1 października stawki ubezpieczenia OC niestety mogą wzrosnąć, gdyż doliczony zostanie wówczas do nich ustalony przez Ministerstwo 12-procentowy ryczałt. Nowe przepisy obligują bowiem towarzystwa ubezpieczeniowe do odprowadzania części składki na leczenie i rehabilitację ofiar wypadków drogowych – informuje Margareta Lubacz
z BUiR Grupa Concordia. – Dlatego, chcąc ochronić naszych obecnych oraz przyszłych klientów przed skutkami nowelizacji ustawy, zdecydowaliśmy się na zwiększenie ilości ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu Concordii. Korzystne zniżki obowiązują jednak tylko do 30 września tego roku.

Oferta Concordii koncentruje się na wprowadzeniu dodatkowej zniżki specjalnej
w wysokości 10%. Obejmie ona wszystkich nowych klientów, którzy pierwszy raz ubezpieczają w tej firmie swoje pojazdy. Muszą oni jedynie dostarczyć zaświadczenie
o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia za ostatni rok jego trwania.
Wszyscy klienci, zarówno stali, jak i nowi, mogą zawrzeć nowe umowy ubezpieczeń komunikacyjnych już z trzymiesięcznym wyprzedzeniem (mimo to, będzie ono obowiązywać dopiero od daty zawartej w umowie).

Przymusowa opłata ryczałtowa pochodząca z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zależy od wysokości składki z tytułu umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zostaną nią obciążone wszystkie osoby podlegające obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a nie tylko posiadacze pojazdów, którzy w przeszłości powodowali wypadki komunikacyjne. Dotychczasowa jazda bezwypadkowa nie gwarantuje więc żadnych innych zniżek w przypadku opłaty ryczałtowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *