Informacje

Starosta wyda pozwolenie na budowę hipermarketu

{mosimage} "Nie jest już konieczna zgoda wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ani pozytywna opinia rady gminy lub miasta na budowę sklepu o powierzchni powyżej 400 mkw. Teraz budowa takich obiektów może odbywać się według normalnych procedur budowlanych", ucieszyła się w sierpniu 2008 r. "Gazeta Prawna".

Inwestorzy planujący budowę dużych obiektów handlowych nie będą musieli załatwiać dodatkowych formalności. Trybunału Konstytucyjnego orzekł bowiem 6 lipca tego roku, że ustawa z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. z 2007 r. nr 127, poz. 880) jest niezgodna z konstytucją.

Wyrok Trybunału

Zgodnie z ustawą o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych do budowy sklepów powyżej 400 mkw. tzw. powierzchni sprzedażowej, konieczna była zgoda wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację obiektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady gminy lub miasta. Zgoda taka mogła być wydana m.in. po przeprowadzeniu analizy wpływu obiektu na lokalny rynek pracy. Ustawa ta wprowadzała jeszcze większe ograniczenia dla obiektów powyżej 2 tys. mkw. Na budowę takich obiektów zgodę musiał bowiem wyrazić sejmik województwa. Trybunał uznał, że te zasady naruszają swobodę działalności gospodarczej. Zdaniem sędziów Trybunału Konstytucyjnego ustawa zbyt głęboko ingerowała w sferę wolności działalności gospodarczej, gdyż rozpoczęcie i prowadzenie działalności handlowej w obiektach przekraczających 400 mkw. było możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody władzy administracyjnej, a prowadzenie działalności bez takiej zgody było zagrożone sankcją karną. Sędziowie Trybunału podkreślili, że korzystanie z konstytucyjnej wolności poddane zostało w bezprecedensowy sposób reglamentacji administracyjnej.

Wystarczy pozwolenie

Uchylenie przepisów o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oznacza, że teraz tego typu obiekty będę mogły być budowane bez dodatkowych ograniczeń w oparciu o przepisy prawa budowlanego i w zgodzie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozwolenie na budowę wielkich obiektów handlowych wydaje obecnie starosta, czyli tak jak w przypadku np. pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, bowiem jest on organem administracji architektoniczno-budowlanej I instancji. Inwestor, który chce wybudować wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, musi złożyć wszelkie dokumenty, które są niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganego przepisami o ochronie środowiska oraz po uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Pozwolenie na budowę może być ponadto wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie oraz złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Arkadiusz Jaraszek, arkadiusz.jaraszek@infor.pl

źródło: "Gazeta Prawna" z 19 sierpnia 2008 r.

To jest fragment artykułu, który publikujemy zgodnie z prawem przedruku. Całość dostępna jest pod adresem Cały artykuł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *