Artykuły

Bankowość spółdzielcza jest bezpieczna

Image"Bankowość spółdzielcza prowadzi działalność przede wszystkim w oparciu o środki depozytariuszy, nie korzystając z finansowania na rynku międzybankowym, ani nie inwestując nadwyżek w ryzykowne instrumenty pochodne. Banki zrzeszające angażują większość nadwyżek w bezpieczne skarbowe papiery wartościowe", powiedział Mirosław Potulski, prezes Banku BPS SA portalowi Bs.net. Bankowość spółdzielcza w Polsce oparta jest na polskim rozproszonym kapitale, a właściwie na wkładach spółdzielców czyli właścicieli, będących jednocześnie klientami banków. W konsekwencji banki zrzeszające są przede wszystkim własnością zrzeszonych banków spółdzielczych. Przykładowo w strukturze akcjonariatu Banku BPS S.A. banki spółdzielcze stanowią 86,33 %, a większość z pozostałych akcji również należy do polskich podmiotów. Innymi słowy bankowość spółdzielcza w Polsce nie mam nic wspólnego pod względem właścicielskim jak również biznesowym z zagranicznymi rynkami finansowymi.

Bankowość spółdzielcza i banki zrzeszające, w tym Bank BPS S.A. prowadzą działalność przede wszystkim w oparciu o środki depozytariuszy, nie korzystając z finansowania na rynku międzybankowym, ani nie inwestując nadwyżek w ryzykowne instrumenty pochodne. Banki zrzeszające angażują większość nadwyżek środków zebranych od depozytariuszy w bezpieczne i charakteryzujące się wysoką rentownością skarbowe papiery wartościowe. Najlepiej o tym świadczy struktura zaangażowanie Banku BPS S.A., który wg stanu na 30 września br. ma w swoim portfelu międzybankowym 83,0 % papierów skarbowych.

Należy również podkreślić, że sektor bankowości spółdzielczej, a szczególnie Zrzeszenie BPS (ze względu na swój potencjał) jest w dużym stopniu kreatorem płynności na polskim rynku usług bankowych.

Całość rozmowy na www.bs.net.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *