Informacje

Będą gwarancje depozytów do 50 tys. euro

Rząd przyjął autopoprawkę do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przewidującą stuprocentowe gwarancje dla depozytów bankowych o wartości 50 tys. euro do końca 2009 r.

 

Rząd omówił ustalenia podjęte 7 października przez Radę ECOFIN i przyjął projekt autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wydał również rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Z proponowanych przepisów wynika, że depozyty bankowe do równowartości 50 tys. euro (ok. 175 tys. zł) będą gwarantowane w stu procentach do końca 2009 r.

Depozyty zgromadzone w bankach działających w Polsce gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Obecnie kwota depozytu nieprzekraczająca 1 tys. euro jest gwarantowana w całości. Natomiast w przypadku depozytów wyższych niż tysiąc euro, kwota w przedziale od 1 tys. do 22,5 tys. gwarantowana jest w 90 proc.

PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *