Artykuły

Łączne zadłużenie Polaków wynosi 325,6 mld zł

"Trzeba monitorować sytuacji kredytobiorców nie tylko w trakcie udzielania kredytów, ale również w czasie jego spłaty. Nie wiemy, jak w Polsce  zachowają się kredytobiorcy w ciągu 30 lat spłat, bo z tak długimi kredytami nie mieliśmy w naszym kraju do czynienia", powiedział Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments SA na II Ogólnopolskiej Konferencji Banków Spółdzielczych.

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments SA, Prezes Polskiego Związku Windykacji, Wiceprezes Business Centre Club,  przedstawił na II Ogólnopolskiej Konferencji Banków Spółdzielczych wpływ kryzysu światowego na zmniejszanie się zdolności płatniczej gospodarstw domowych. Obraz, który wyłonił się z zaprezentowanych przez niego danych, nie jest optymistyczny. Polacy są już mocno zadłużeni. Wielu nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Zachęcał banki do monitorowanie sytuacji kredytobiorców nie tylko w trakcie udzielania kredytów, ale również w czasie jego spłaty. "Nie wiemy, jak w Polsce  zachowają się kredytobiorcy w ciągu 30 lat spłat, bo z tak długimi kredytami nie mieliśmy w naszym kraju do czynienia", powiedział Matela. Zwrócił uwagę na różnice w mentalności Polaków i Amerykanów. "W USA  kredytobiorcy wyprawiają dla przyjaciół imprezy, gdy po 30 latach spłacą ostatnia ratę kredytu, w nas, gdy dostaną kredyt", powiedział Krzysztof Matela. "Z badań socjologicznych wynika, że większość Polaków nie uważa, że jeżeli ktoś wziął kredyt, to ma dług. O długu mówi się u nas dopiero wtedy, gdy o jego spłatę upomni się komornik lub firma windykacyjna. Z danych organizacji VISA wynika, że tylko 15 proc. Polaków wie, że karty kredytowe powodują powstawanie długów i  pobierane są od nich odsetki", dodał.

Poniżej tekst jego prezentacji.

Wpływ kryzysu światowego na zmniejszanie się zdolności płatniczej gospodarstw domowych

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments SA, Prezes Zarządu Polskiego Związku Windykacji

Czy zdajemy sobie sprawę, ile tak naprawdę mamy długów?

Wartość zaciągniętych kredytów hipotecznych

2006 r.: 80 mld zł

2007 r.: ponad 120 mld zł

2008 r.: (prognoza) prawie 160 mld zł

Zadłużenie Polaków na kartach kredytowych

2008 r.: (prognoza): około 14 mld zł

Zadłużenie Polaków w SKOK-ach w sierpniu 2008 r. – 7 mld zł

Zadłużenie Polaków wynikające z innych tytułów

345 mln zł – niezapłacone mandaty za jazdę bez biletu

615 mln zł – zaległości z tytułu mandatów wystawianych przez policję i inne służby podległe MSWiA
4,6 mld zł –ł ączne zadłużenie lokatorów mieszkao komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego

Łączne zadłużenie Polaków

mandaty za jazdę bez biletu 345 mln zł

mandatów drogowe6 15 mln zł

niezapłacone czynsze 4,593 mld zł

kredyt yhipoteczne 160mld zł

kartykredytowe 10mld zł

inne kredyty 150mld zł

RAZEM 325,553 mld zł

 

Podsumowanie

330 mld zł –t yle wyniesieł ączne zadłużenie Polaków na koniec 2008 roku

1,22 bln zł – wartość PKB za2008 r. (wzrost 2007 – 2008 o 3,8%)

28% – prognozowana relacja zadłużenia gospodarstw domowych do PKB na koniec roku 2008

Skutki globalnego kryzysu w Polsce

Malejąca zdolność płatnicza gospodarstw domowych – osłabia sięr elacja dochodów do kosztów obsługi zadłużenia

Wzrost kosztów kredytówd ewizowych na skutek osłabiania się złotego

Wzrost bezrobocia –r ezultatem osłabienia globalnej gospodarki będzie zwolnienie z pracy 20-40 milionówl udzi(w Polsce pracę może stracić od 400 do 800 tys. osób)

Spadek efektywności przedsiębiorstw – wzrost kosztu pieniądza, niedostępność finansowania

Rosnącerestrykcje w udzielaniu kredytów – zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych

Rosnące koszty życia związane z akcesją do UniiEuropejskiej –niestety jest to efekt uboczny wejścia do UE

Ryzyko osłabienia złotego związane z wejściem dostrefy Euro –im później zostanie złoty zamieniony na euro, tym większe ryzyko

Przeciwdziałanie

Jeszcze bardziej restrykcyjna polityka w udzielaniu kredytów –ziększenie udziału własnego, ostrożniejsze udzielanie kredytów nominowanych w innych niż złoty walutach.

Dokładniejsze badanie zdolności kredytowej kredytobiorców –dodatkowe procedury badania sytuacji potencjalnego kredytobiorcy i jego majątku.

Bieżące monitorowanie wartości zabezpieczeń (ceny nieruchomości mogą podlegać w najbliższym czasie wielkim zmianom).

Bieżące monitorowanie sytuacji zawodowej (wysokość zarobków, status zawodowy kredytobiorcy i jego najbliższych, liczba dzieci).

Zwiększenie elastyczności w zakresiere strukturyzacji kredytów i ugód -skłonność polskich banków do zawierania ugód jest na znacząco niższym poziomie niż ich odpowiedniki w Europie.

Większe wykorzystanie potencjału firm windykacyjnych – obecna współpraca jest zwykle podejmowana na zbyt późnym etapie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *