Artykuły

Grupa BPS ma wielkie plany

ImageZgromadzenie Prezesów BPS podjęło  uchwałę o przyjęciu nazwy handlowej dla Zrzeszenia BPS w brzmieniu  "Grupa BPS" oraz w sprawie przyjęcia wzoru logo oraz wzoru znaku do oznakowania placówek bankowych Grupy BPS.

 

20 listopada br. odbyło się Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych Zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA

Obrady otworzył Ryszard Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Zrzeszenia i Prezes Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, który następnie został wybrany Przewodniczącym obrad. Powitał on przybyłych Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych, Członków Rady Nadzorczej i Zarząd Banku oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Prezes KZBS Pan Jerzy Różyński, Pan Paweł Siano wieloletni Prezes Zarządu Banku BPS S.A., Pan Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu KBS jak również Dyrektorzy Oddziałów i Departamentów Banku BPS S.A.

Zgromadzenie Prezesów przyjęło zaproponowany porządek obrad i zatwierdziło Regulamin obrad Zgromadzenia Prezesów oraz wybrało Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

Zgromadzenie Prezesów przyjęło Sprawozdanie z pracy Rady Zrzeszenia oraz Sprawozdanie Komitetu Finansowego za okres od poprzedniego Zgromadzenia tj. od 20 maja 2008 roku. W sprawozdaniu z pracy Rady Zrzeszenia przedstawiono również informacje o realizacji wniosków zgłoszonych przez Prezesów Banków Spółdzielczych w dniu 20 maja. Jednocześnie Zgromadzenie pozytywnie oceniło pracę Rady Zrzeszenia.

Kluczowym punktem obrad było wystąpienie Prezesa Zarządu Banku BPS S.A., Mirosława Potulskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności Banku, zaprezentował wyniki finansowe oraz omówił plany rozwojowe Banku BPS S.A. i Zrzeszenia BPS na najbliższy rok. Nie mniej ważne było wystąpienie Wiceprezesa Banku BPS S.A., Krzysztofa Jagielskiego, dotyczące prac nad koncepcją Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS S.A.

Zgromadzenie Prezesów podjęło ponadto uchwałę o przyjęciu nazwy handlowej dla Zrzeszenia BPS oraz w sprawie przyjęcia wzoru znaku (logo) Grupy BPS oraz wzoru znaku do oznakowania placówek bankowych rekomendując jednocześnie wprowadzenie zrzeszonym bankom spółdzielczym i bankowi zrzeszającemu dodatkowego oznakowania placówek bankowych znakiem Grupy BPS.

Uroczystość Zgromadzenia Prezesów to nie tylko czas na podsumowania ale również doskonała okazja do tego, by nagrodzić zasłużonych Prezesów i Banki Spółdzielcze. Na spotkaniu zostały oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na Najlepszy Bank Spółdzielczy w 2007 roku, w którym wyróżniono banki charakteryzujące się najbardziej dynamicznym rozwojem i stałym doskonaleniem dotychczasowej działalności. Tę część uroczystości miała przyjemność prowadzić Aneta Pielacka – Dyrektor Biura PR Banku BPS SA.

Pierwszą nagrodę – puchar przechodni i tytuł SUPER LIDERA 2007 zdobył:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Drugą nagrodę w postaci pucharu i tytułu LIDERA 2007 otrzymało 5 banków spółdzielczych:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie,
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim,
Bank Spółdzielczy w Łącku,
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu,

Wśród laureatów konkursu znalazły się również banki wyróżnione dyplomem uznania:

Bank Spółdzielczy w Łosicach,
Bank Spółdzielczy w Limanowej,
Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli,
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce,
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie,
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach,
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy,
Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich,
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim,
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie,
Bank Spółdzielczy w Katowicach,
Bank Spółdzielczy w Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku.

Zgromadzenie Prezesów stało się również okazją do zaprezentowania Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych, powołanych do pełnienia swoich funkcji w 2008 roku. W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, Prezes Mirosław Potulski, wraz Dyrektor Anetą Pielacką, złożyli serdeczne gratulacje, wręczając jednocześnie pamiątkowe statuetki:

Zbigniewowi Gnaczyński – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Iławie
Dorocie Piechocie – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Dobrzeniu Wielkim
Agacie Dąbrowskiej – Prezesowi Banku Spółdzielczego  w  Czechowicach Dziedzicach-Bestwinie
Marii Waliszek – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Warcie
Halinie Szewczyk – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej,
Jarosławowi Trokowiczowi – Prezesowi Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie.

Spotkanie prezesów obfitowało w ożywione dyskusje na temat funkcjonowania Banku i Zrzeszenia BPS S.A. Po zakończeniu obszernej, aczkolwiek niezwykle ciekawej części oficjalnej Zgromadzenia, na uczestników czekał elegancki bankiet z wieloma atrakcjami. 

Prezentacje multimedialne wykorzystane podczas Zgromadzenia Prezesów 20.11.2008r

Prezentacja M.Potulskiego – Prezesa Zarządu Banku BPS SA – kliknij 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *