Artykuły

Jaka droga dla Polski ? Jaka droga dla Europy ?

ImageW trakcie trwania akcji zbierania głosów poparcia dla wniosku o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie Traktatu z Lizbony zebrano ponad 500 tysięcy podpisów, listów, apeli i protestów. Biało-czerwone segregatory z tymi dokumentami wyłożone były w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na spotkaniu 15 listopada 2008 r.

W Kaliszu o suwerenności Polski

Pytania o drogę

15 listopada 2008 roku miałem zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu patriotycznym ,,Jaka droga dla Polski ?, Jaka droga dla Europy ?”. Zostało ono zorganizowane w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu z okazji przypadającej w tym roku 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W spotkaniu uczestniczyło ponad 600 osób. W jego trakcie można było wysłuchać wystąpień Pani poseł do PE Urszuli Krupy, Pana posła do PE Witolda Tomczaka oraz Pana prof. dr. hab. Ryszarda Henryka Kozłowskiego z Politechniki Krakowskiej. Wszyscy prelegenci nawiązali do zagadnienia potrzeby obrony suwerenności Polski. Na zakończenie odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu ,,TRIM”

Czym jest frakcja ,,Niepodległość i Demokracja” ?

Zarówno Pani posłanka Urszula Krupa jak również Pan poseł Witold Tomczak są członkami działającej w Parlamencie Europejskim frakcji ,,Niepodległość i Demokracja”. Warto zauważyć, że w skład tej frakcji wchodzą obecnie (czyli według stanu na 25 listopada 2008 roku) 22 osoby z 9 krajów: ośmioro Brytyjczyków, troje eurodeputowanych z Polski, trzech Francuzów, dwie osoby ze Szwecji, dwóch Holendrów oraz jedna Dunka, jedna Irlandka, jeden Grek, jeden Czech i jedna Holender. 

Zasady programowe frakcji

Pani posłanka Urszula Krupa przedstawiła zasady programowe wspomnianej frakcji. Są nimi:  sprzeciw wobec Konstytucji Europejskiej nazywanej obecnie traktatem Lizbońskim oraz przeciwstawienie się ,,centralizacji i biurokratyzacji Europy”. Inne wspólne cele to ,,Demokracja, wolność i współpraca suwerennych państw”, ,,szacunek dla tradycji i wartości kulturowych” oraz ,,szacunek dla różnic narodowych i odmiennych interesów”. Przedstawiciele frakcji są zwolennikami Europy Ojczyzn.

Zmagania o suwerenność

Pani poseł przypomniała, że kilka miesięcy temu w Łodzi został zawiązany Komitet domagający się przeprowadzenia referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony przez Polskę. Co ciekawe okazuje się, że 20 lutego tego roku podczas głosowania w PE 525 biorących udział w głosowaniu eurodeputowanych opowiedziało się za przyjęciem rezolucji popierającej Traktatu z Lizbony, 115 osób głosowało za odrzuceniem rezolucji u a 29 wstrzymało się od głosu.

Kto z Polski był przeciw ?

Przeglądając szczegółowe wyniki wspomnianego głosowania zauważyłem, że przeciwko rezolucji głosowali m.in: Pani poseł Urszula Krupa, Pan poseł Witold Tomczak oraz Pan poseł Bernard Wojciechowski (frakcja ,,Niepodległość i Demokracja”), Pan poseł Dariusz Grabowski, Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, Pan poseł Bogdan Pęk, Pan poseł Mirosław Piotrowski, Pan poseł Zdzisław Podkański, Pan poseł Bogusław Rogalski i Pan poseł Andrzej Zapałowski (frakcja ,,Unii na rzecz Europy Narodów”) oraz Pan poseł Sylwester Chruszcz i Pan poseł Maciej Giertych (niezrzeszeni).

Były prezes Banku Szwecji też był przeciw

Co ciekawe przeciwko wyżej wymienionej rezolucji PE głosował także były prezes Banku Szwecji Lars Wohlin (frakcja ,,Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów”), który był jednym z założycieli organizacji ,,Obywatele przeciw Unii Gospodarczej i Walutowej”, która miała za zadanie przekonać Szwedów do głosowania w referendum z 2003 przeciwko wejściu swego kraju do strefy euro. Jak wiemy – przekonywanie to okazało się skuteczne

Wyrazy uznania dla Irlandczyków i Duńczyków

Pani posłanka w kontekście odrzucenia Traktatu przez Irlandczyków dokonała znamiennego porównania ,,3,5-milionowa Irlandia, jak Biblijny Dawid, potrafiła pokonać uzbrojonego po zęby Goliata !”. Przypomniała także, że ledwie 5-milionowy naród duński powiedział w referendum ,,Nie” dla koncepcji likwidacji swej waluty narodowej. Te fakty budzą nadzieję.

Trzeba wciąż bardzo uważać

Oczywiście zwolennicy budowy europejskiego ,,super-państwa” nie złożyli broni. Walka o zachowanie atrybutów suwerenności państw członkowskich UE toczyć się będzie dalej. Okazuje się, że przewodniczący Komisja Spraw Konstytucyjnych PE (AFCO), socjalista z Niemiec Jo Leinen, już po referendum irlandzkim (!) wielokrotnie powtarzał: ,,Potrzebujemy Traktatu z Lizbony jak najszybciej. Nie kiedyś w przyszłości, ale przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 r.”.

Szokujące propozycje dokumentu Andrew Duffa

Pani poseł zapoznała słuchaczy i telewidzów z propozycjami ujednolicenia procedury wyborczej do PE zawartymi w tak zwanym dokumencie Andrew Duffa, irlandzkiego członka Komisji Konstytucyjnej PE. Dokument ten datowany jest na 15 X 2008 roku. Zawiera on propozycje  obniżenia wieku osób mogących brać udział w wyborach do PE do 16 lat. Co więcej z wypowiedzi prelegentki wynika, że powtarzają się propozycje obniżenia tego wieku nawet do 14 lat (!). Kolejną propozycją płynącą z tego dokumentu jest to, by utworzyć jeden dodatkowy okręg wyborczy obejmujący obszar całej UE. Całkowita liczba posłów wybieranych na mocy tego przepisu była by równa liczbie państw członkowskich UE. Od siebie dodam: co będzie dalej ?

Ponad 500.000 polskich głosów za referendum !

Pan poseł Witold Tomczak poinformował, że w trakcie trwania akcji zbierania głosów poparcia dla wniosku o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie Traktatu z Lizbony zebrano ponad 500.000 podpisów, listów, apeli i protestów !. Biało-czerwone segregatory z tymi dokumentami wyłożone były w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Nauczyciele suwerenności

Warto zacytować Pana posła, który powiedział, kierując swą wypowiedź wprost do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ,,Panie Prezydencie ! Tutaj właśnie leżą podpisy również tych ludzi, patriotów najwyższej próby, którzy dostrzegają wielkie zagrożenie dla Polski ze strony Eurotraktatu. Jest tutaj podpis córki Generała Fieldorfa – Nila, Pani Marii Fieldorf – Czarskiej, rocznik 1925. Są tutaj listy od Sybiraków, Rodzin Katyńskich, Akowców, od tych którzy znają cenę wolności. Oni mogą być nauczycielami naszej suwerenności.”.

Przesłanie Jana Pawła II

Pan poseł bardzo jasno oświadczył ,,Również w imieniu tych naszych Rodaków wołam: ,,Panie Prezydencie! Panie Premierze! Państwo Parlamentarzyści ! Traktat Lizboński – to nie jest sukces ! A na pewno nie sukces Polski. Nigdy nie jest sukcesem Państwa dobrowolna utrata jego suwerenności !” Przytoczył w tym kontekście słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który 3 XII 2001 roku mówił: ,,stając się członkiem Wspólnoty Europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków.”

Suwerenność Polski w kontekście art. 90 Konstytucji RP

Prof. prof. dr. hab. Ryszard Henryk Kozłowski w swym wystąpieniu skoncentrował się na ogromnie ważnym zagadnieniu energii geotermalnej i geotermicznnej, która stanowi szansę dla bezpieczeństwa nie tylko Polski ale i całej Europy. Jednak także i on nawiązał do zagadnienia suwerenności Polski. Przywołał artykuł 90 Konstytucji RP, który zawiera zapis umożliwiający ograniczenie suwerenności Polski na rzecz organizacji międzynarodowej a na to, jak wskazał, ,,nie może wyrazić zgody żadna grupa ludzi, ani reprezentacja narodowa ani nawet całe pokolenie Polaków, gdyż suwerenność Polski jest dobrem, które należy do wielu pokoleń minionych, obecnych i przyszłych”. Słowa te spotkały się z ogromnym aplauzem ze strony zgromadzonych w sali uczestników spotkania.

Refleksja osobista

Przyznam się, że także i dla mnie te słowa prof. Ryszarda Henryka Kozłowskiego mają  wielkie znaczenie, gdyż 25 V 1997 roku właśnie m.in. z uwagi na treść artykułu 90 opowiedziałem się w referendum przeciwko przyjęciu obowiązującej obecnie Konstytucji RP. 8 czerwca 2003 roku głosowałem z kolei przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej, nie mogąc pogodzić się z tym, ze prawo wspólnotowe (czyli zewnętrzne) będzie miało, na mocy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pierwszeństwo nad prawem polskim, przed czym w swych sejmowych wypowiedziach przestrzegał na przykład poseł Jan Łopuszański, m.in. w swym ogromnie ważnym wystąpieniu z 10 stycznia 2002 roku.

Kilka miesięcy temu złożyłem z kolei swój podpis pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Opowiadam się także za zachowaniem złotego i utrzymaniem polskiej polityki pieniężnej.

Zdaję sobie sprawę, że ze swymi poglądami jestem w środowisku finansowym w naszym kraju w mniejszości. Nie czuję się przez to od nikogo ani odrobinę lepszy. Być może nawet jestem bardzo ułomnym człowiekiem i wielce niedoskonałym obywatelem. Milczeć jednak nie mogę.

Sławomir Kłusek

Autor jest analitykiem giełdowym i pracownikiem Gospodarczego Banku Wielkopolski, od 1997 roku do 2008 roku był komentatorem giełdowym ,,Rzeczpospolitej”. Od 2002 roku do chwili obecnej jest komentatorem Gazety Giełdy ,,Parkiet”.  Poglądy przedstawione w niniejszym opracowaniu wyrażają osobiste stanowisko autora tekstu i nie odzwierciedlają stanowiska instytucji, z którą jest on związany zawodowo.

 

Więcej na ten temat:

Z punktu widzenia zwolennika polskiego złotego

Popieram polskiego złotego

Zachować złotego?

Mapa drogowa do euro i… recesji?

To złoty ucierpi najbardziej

Polska nowym mocarstwem nad Wisłą

Irlandczycy odrzucili Traktat Lizboński

Naszą Polskę ma wspierać Declan Ganley

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *