Artykuły

Gwarancje dla depozytów bankowych do 50 tys. euro

Image   Prezydent Lecha Kaczyński podpisał 24 listopada 2008 r.  ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwiększającą wysokość gwarancji dla depozytów bankowych do 50 tys. euro.

 Jednocześnie jednak zapowiedział zaskarżenie części przepisów ustawy do Trybunału Konstytucyjnego (TK).

Nowe zapisy – oprócz wyższej kwoty gwarancyjnej – zakładają również, że dla konta prowadzonych przez współmałżonków lub wspólnie z osobą uprawnioną, kwota gwarancji będzie dwukrotnie wyższa.

Gwarancje nie będą dotyczyć depozytów w SKOK-ach, gdyż te nie podlegają nadzorowi bankowemu.

Prezydent zapowiedział także, że część zapisów ustawy zaskarży do TK. Główne zastrzeżenia prezydenta dotyczą zmniejszenia liczby przedstawicieli NBP w BFG. Dotąd NBP miał ich czterech, a Ministerstwo Finansów oraz Związek Banków Polskich (ZBP) po trzech.

Po wejściu w życie przepisów, wszystkie te instytucje będą miały po dwóch przedstawicieli, a jedna osoba będzie mianowana przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Obecnie kwota depozytu do 1 tys. euro jest gwarantowana w całości, a w przedziale 1,0-22,5 tys. euro gwarancja wynosi 90,0%.

BGF jest instytucją gwarantującą depozyty polskich banków, powołaną na mocy z dnia 14 grudnia 1994 r. Podstawowym zadaniem BFG jest wspieranie wiarygodności polskiego systemu finansowego poprzez system gwarancji depozytów. Fundusz podejmuje także działania pomocowe w stosunku do banków zagrożonych upadłością np. udzielając im krótkoterminowych pożyczek.

Głównym źródłem finansowania BFG są obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania.

 źródło: ISB za www.bankier.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *