Artykuły

Nowoczesny Bank Spółdzielczy w Miliczu

ImageBank Spółdzielczy w Miliczu otworzył nową siedzibę centrali. Był wyróżniony w I i II edycji konkursu Gepardy Biznesu w 2006 i 2007 r., a jego placówka (na zdjęciu obok) w Konkursie Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2008.

Bank Spółdzielczy w Miliczu, którego zaufaniem od lat darzą lokalne samorządy, zakłady pracy i wielu indywidualnych klientów, otworzył nową siedzibę centrali.

 Klienci Banku mogą korzystać m.in. z internetowych kont i skrytek depozytowych. Miesiąc temu zakończyła się rozbudowa centrali Banku w Miliczu, a jej budynek jest obecnie najnowocześniejszym obiektem w mieście i okolicy.

Ostatnią największą inwestycją Banku Spółdzielczego w Miliczu była rozbudowa jego głównej siedziby w Miliczu. Rozbudowa trwała ponad rok, a dzięki niej powierzchnia Banku powiększyła się dwukrotnie, do około 1 tys. m kw. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku połączono z obchodami 60- lecia istnienia Banku Spółdzielczego na Ziemi Milickiej.

Uroczystości odbyły się pod koniec listopada. Były przemówienia, gratulacje, lampka szampana, odznaczenia pracowników i działaczy, występ utytułowanej mezzosopranistki wywodzącej się z Milicza Jadwigi Stępień oraz bal jubileuszowy z udziałem pracowników i klientów.

Na uroczystość przybyli: Aniela Szafran – wiceprezes Banku BPS SA, burmistrz Gminy Milicz, wójtowie sąsiednich gmin, samorządowcy powiaty milickiego, a także wielu lokalnych działaczy i szefów lokalnych firm oraz pracownicy Banku.

Uroczystość otworzyli prezes Banku Wanda Wiśniewska i przewodniczący Rady Nadzorczej Aleksander Kowalski. – Dziś możemy szczycić się tym, że nasz Bank jest nowoczesny, bezpieczny, całkowicie polski, spełniający oczekiwania Klientów. Będziemy nadal dokładać wszelkich starań, aby nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku oraz by Jubilat – BS w Miliczu rozwijał się pomyślnie przez następne lata stale służąc Klientom – akcentowała prezes Wiśniewska. Po przemówieniu uroczyście wstęgę przecięli: burmistrz Gminy Milicz Ryszard Mieloch, wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Aniela Szafran, przewodniczący Rady Nadzorczej Aleksander Kowalski i prezes Wanda Wiśniewska. Sukcesów lokalnemu Bankowi i jego dalszego rozwoju życzył proboszcz największej w Miliczu parafii, ks. prałat Kazimierz Kudryński, który poświęcił rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Banku oraz zgromadzonych w niej gości.

Chwilę później były  gratulacje zaproszonych gości, życzenia, kwiaty i prezenty, a przede wszystkim ciepłe słowa pod adresem zarządu, rady i pracowników BS w Miliczu. Podkreślano dynamiczny rozwój BS w Miliczu, jego polski kapitał, który czyni z niego wiarygodną instytucję finansową o lokalnym charakterze bez zagrożeń, jakie ostatnio obserwujemy na rynku finansowym z udziałem kapitału zagranicznego. Gratulowano pani prezes rozbudowy centrali Banku i umiejętności połączenia nowoczesności z tradycjonalizmem, akcentowano również fakt, że rozbudowa centrali odbyła się na samym końcu, po remontach i modernizacjach placówek Banku na terenach wiejskich. Podkreślano, że Milicz ma szczęście mając taki Bank Spółdzielczy.

Pierwszą część uroczystości zakończyła wspólna lampka szampana i odśpiewanie „Sto lat”. Później goście mogli zwiedzać Bank oraz oglądać wystawę plakatów z konkursów SKO miejscowych szkół oraz wystawę obrazów „Polskie kwiaty w polskim Banku” miejscowej malarki Pani Krystyny Mielnik.

W drugiej części uroczystości, która zaplanowana została w Auli Liceum Ogólnokształcącego przewodniczący Rady Nadzorczej Aleksander Kowalski podkreślił ogromne zaangażowanie w rozwój Banku jego pracowników, którzy pracując w ekstremalnych warunkach trwającej ponad rok rozbudowy Banku, wykonywali swoją pracę w pełni realizując potrzeby klientów. Przewodniczący podkreślił też, że cieszy, gdy mieszkańcy o BS w Miliczu mówią „Nasz Bank”, co stanowi o jego sile i wiarygodności. – Dzisiejszy jubileusz i dobra kondycja pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dorobek swój Bank zawdzięcza w znacznej mierze zarządowi na czele z panią prezes oraz pracownikom Banku, którym za ich pracę dziękuję – mówił A. Kowalski.
 

Kolejną uroczystym momentem było odznaczenie ponad 20 pracowników i działaczy Banku. Chwilę później zebrani w auli, obejrzeli ponadgodzinny występ utytułowanej mezzosopranistki Jadwigi Teresy  Stępień pochodzącej z Milicza . Po występie miliczanki wszystkich zgromadzonych zaproszono do stołu szwedzkiego. Zaproszeni goście  spotkali się jeszcze w tym dniu na balu jubileuszowym. Bawiło się na nim prawie 200 osób przy muzyce zespołu The Shtout z Niemodlina, a bal uatrakcyjnił występ młodych tancerzy z regionalnej Szkoły Tańca.

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło Bankowi Spółdzielczemu w Miliczu dynamiczny rozwój działalności, wyrażony skalą wzrostu liczby klientów, sumy bilansowej, depozytów i kredytów, a wynik finansowy netto i fundusze własne Banku wzrosły o ponad tysiąc procent. Przez lata Bank udowodnił, że jest uniwersalną i nowoczesną placówką finansową, wyłącznie z polskim kapitałem, stanowiącym trwałą, wiarygodną i potrzebną instytucję o charakterze lokalnym, skutecznie realizującym swoje przesłanie „Służyć dobrze własnemu środowisku”.

Ważnym wydarzeniem było przyłączenie się w 1999 roku do Banku w Miliczu Banków Spółdzielczych z ościennych gmin – w Cieszkowie i w Krośnicach, dzięki tej fuzji Bank objął swoim działaniem cały teren powiatu milickiego stając się bankiem „powiatowym”. Obecnie Bank Spółdzielczy w Miliczu posiada 9 placówek, 7 bankomatów, zrzesza 2061 udziałowców i zatrudnia 73 pracowników. Jego placówki oraz bankomaty ulokowane są dziś w każdej gminie powiatu milickiego.

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło Bankowi szczególnie dynamiczny rozwój, który świadczy o zaufaniu, jakim darzą go klienci. Bank znacznie wzmocnił się kapitałowo – 14-krotnie zwiększył wartość funduszy własnych osiągając poziom 11,5 mln zł i 8-krotnie zwiększył sumę bilansową, która na koniec października przekroczyła 146 mln zł.

Nie ma większych czy mniejszych inicjatyw społecznych w mieście bez udziału Banku Spółdzielczego. Bank chętnie inwestuje w kapitał ludzki ziemi milickiej, wspierając finansowo i rzeczowo lokalne placówki oświatowe i kulturalne, kluby sportowe i organizacje społeczne, szczególnie te działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich, np. lokalne Caritasy. – Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że zarówno Rada Nadzorcza, zarząd, jak i wszyscy pracownicy Banku Spółdzielczego w Miliczu czują się współodpowiedzialni za kształtowanie lokalnej rzeczywistości, a także poprzez swoja pracę chcą wpływać na dynamiczny rozwój i konkurencyjność naszej „małej ojczyzny” – akcentuje wieloletnia prezes BS w Miliczu Wanda Wiśniewska, pod rządami której Bank stale się umacnia i rozwija.

Warto podkreślić, że Bank Spółdzielczy w Miliczu za swoją działalność otrzymał w ostatnim czasie wiele znaczących wyróżnień. Są to m.in.: I miejsce w rankingu najlepszych banków spółdzielczych Zrzeszenia pod względem wskaźnika dynamiki w 1997 roku, tytuł „Wyrózniający się Bank Spółdzielczy” w III edycji ogólnopolskiego konkursu Miesięcznika Finansowego Bank w 2000 roku, trzykrotne wyróżnienie w konkursie „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” w 2002, 2005 i 2008 roku, czy wyróżnienie w I i II edycji konkursu Gepardy Biznesu w 2006 i 2007 roku w kategorii „Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy woj. dolnośląskiego. 

źródło: www.grupabps.pl

Więcej na ten temat:

Placówka BS w Miliczu w Konkursie Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy.

Ogłoszenie wyników Konkursu Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy

Zdjęcie wnętrza siedziby Banku Spółdzielczego w Miliczu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *