Artykuły

KIG negatywnie o „strażakach w firmach”

Za niedopuszczalne, zdaniem KIG, należy uznać narzucenie równie kosztownych i uciążliwych obowiązków zarówno dla przedsiębiorstw zatrudniających kilku pracowników, jak i dla dużych firm zatrudniających setki pracowników.

KIG negatywnie o obowiązku wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową i ewakuację pracowników

Krajowa Izba Gospodarcza protestuje przeciwko sposobowi implementacji Dyrektywy Rady (89/391/EWG) w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy w zakresie wyznaczenia pracowników potrzebnych m.in. do udzielenia pierwszej pomocy, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników. Za niedopuszczalne zdaniem KIG należy uznać narzucenie równie kosztownych i uciążliwych obowiązków w tym zakresie zarówno dla przedsiębiorstw zatrudniających kilku pracowników, jak i dla dużych firm zatrudniających setki pracowników.

Krajowa Izba Gospodarcza nie otrzymała do konsultacji projektu nowelizacji. „Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, że członkowie Komisji Trójstronnej, którzy jak potwierdza to druk sejmowy numer 430 otrzymali do zaopiniowania projekt nowelizacji, stanowczo nie protestowali przeciw tak niekorzystnych zapisom dla środowiska małych i średnich przedsiębiorstw” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Eurochambres.

Art. 2091 § 1 pkt 2 znowelizowanego Kodeksu Pracy  zobowiązuje wszystkich pracodawców – niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników – do wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych właśnie za ochronę przeciwpożarową i ewakuację pracowników. Według Krajowej Izby Gospodarczej zapis ten stanowi poważne naruszenie  art. 8 pkt. 2 Dyrektywy 89/391/EWG, który to artykuł stanowi, że liczba takich pracowników, ich wyszkolenie oraz wyposażenie powinno uwzględniać wielkość i rodzaj zagrożeń, jak i wielkość przedsiębiorstwa. Krajowa Izba Gospodarcza zgodnie z zapisami art. 8 Dyrektywy 89/391/EWG postuluje o szybką nowelizację art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy. Proponujemy analogicznie do zapisów art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, aby w firmach zatrudniających do 100 pracowników za ochronę przeciwpożarową i ewakuację pracowników odpowiadał pracownik zatrudniony przy innej pracy, który nie musiałby odbywać kosztownego szkolenia w zakresie kwalifikacji określonych ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 100 pracowników istniałby obowiązek tożsamy do zapisów obecnie obowiązującego art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy.  Jest to propozycja, która poza likwidacją zbędnego i kosztownego dla pracodawców obowiązku, wpisuje się w postanowienia Dyrektywy 89/391/EWG oraz jest korzystna z punktu widzenia przejrzystości systemu prawa pracy.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej wyrażają nadzieję, że ta nowelizacja zostanie skierowana przez Radę Ministrów w trybie pilnym do prac parlamentarnych i równie szybko zostanie przyjęta przez Sejm. Należy rozważyć czy ze względu na ekonomię czasową nie należałoby tej nowelizacji zgłosić w trybie poselskim lub komisyjnym – Komisji „Przyjazne Państwo”. Stosowne pisma zostały już wystosowane przez Krajową Izbę Gospodarczą do  Jolanty Fedak, Minister Pracy oraz posła Janusza Palikota.

źródło: www.kig.pl

Więcej na ten temat:

Niekarać firm za brak strażaka

4 mld zł za zatrudnienie strażaków w firmach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *