Artykuły

Banki spółdzielcze a gospodarka solidarna

Trwający obecnie kryzys uświadomił nam, że panująca dotychczas ideologia gospodarcza nie prowadzi we właściwym kierunku, napisali organizatorzy konferencji w Wiedniu. Ich zdaniem, w obecnej sytuacji tym pilniejszą potrzebą staje się poszukiwanie alternatywnych, rozwijanych systematycznie form gospodarki, co określono pojęciem ,,solidarnej ekonomii".

 

Zagadnieniu ,,gospodarki solidarnej" będzie poświęcona konferencja międzynarodowa, która w dniach 20-22 lutego odbędzie się na Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu. Kilkaset osób wysłucha na niej ponad 120 referatów nt. możliwości gospodarowania, opartego na wzajemnej pomocy i wspieraniu się oraz mających na celu zaspokajanie ludzkich potrzeb egzystencjalnych.

Omówione zostaną konkretne projekty i inicjatywy, w tym również kościelne. O swoich działaniach na rzecz "solidarnej gospodarki" poinformują uczestników kongresu zbliżona do Kościoła ,,Wspólnota BROT" z Wiednia i ,,Ogród pokoleń" z Herzogenburga. Natomiast Katolicka Akademia Społeczna Austrii przygotuje w ramach tego spotkania krąg dyskusyjny na temat ,,Banki spółdzielcze a gospodarka solidarna".

Trwający obecnie kryzys uświadomił nam, że panująca dotychczas ideologia gospodarcza nie prowadzi we właściwym kierunku, napisali w zaproszeniach organizatorzy. Ich zdaniem, w obecnej sytuacji tym pilniejszą potrzebą staje się poszukiwanie alternatywnych, rozwijanych systematycznie form gospodarki, co określono pojęciem ,,solidarnej ekonomii".

Kongres będzie chciał podjąć nowe inicjatywy ekonomiczne dla Austrii, ale także dla wspólnot lokalnych w innych krajach i o zasięgu międzynarodowym.

Wszystkie wydarzenia, które złożą się na to międzynarodowe spotkanie kongresu, a więc wykłady, filmy i dyskusje w kołach roboczych, będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Inf. Universität für Bodenkultur Wien za www.bs.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *