Harmonogram

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług patronem Konferencji Lokalnego Biznesu

Logo NRZHiU

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług została patronem honorowym  Konferencji Lokalnego Biznesu. Od trzech lat rada jest  patronem honorowym  Konkursu Gepardy Biznesu. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług jest organizacją samorządu zawodowego kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Przynależność do niej jest całkowicie dobrowolna.

 

Informacje o Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług 

Działalność Naczelnej Rady prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 roku (Dz. U. Nr 35, poz. 194) o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców. Jest ona jedyną ogólnopolską organizacją samorządową skupiającą małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe.

Członkami są osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek:

handel detaliczny i hurtowy
gastronomię oraz usługi

Reprezentujemy m.in. firmy consultingowe, biura usług projektowych, geodezyjnych, pośrednictwa handlowego, handlu nieruchomościami, usług komputerowych, rozrywkowych oraz cały kompleks usług turystycznych (biura podróży, pensjonaty, motele, campingi, itp.). Większość członków naszej organizacji to na ogół małe firmy, prowadzone systemem rodzinnym, chociaż zrzeszamy również większe – zatrudniające po kilkadziesiąt osób.

nasze działania:

Wszelkie działania podejmowane przez Naczelną Radę skoncentrowane są na stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie ważą się losy polskich przedsiębiorców. Podejmujemy szereg inicjatyw legislacyjnych, opiniujemy projekty aktów prawnych dotyczących środowiska kupieckiego – prawa podatkowego, obrotu towarowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, szkolnictwa zawodowego. Aktywnie uczestniczymy w posiedzeniach komisji sejmowych i pracach organizacji samorządowych.

Wiele naszych postulatów zgłaszanych pod adresem władz doczekało się już realizacji. Są to m.in.:

Program Rozwoju Handlu Wewnętrznego do 2003 r.
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw do 2002 r.
Sejmowa nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym kraju
Uruchomienie prac nad ustawą o samorządzie gospodarczym
działalność:

– reprezentowanie środowiska kupieckiego i MSP wobec Parlamentu, Rządu, terenowej administracji państwowej i gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz krajowych i regionalnych organizacji samorządu gospodarczego
– ochrona interesów członków, w tym m.in. działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych
– opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności środowiska kupieckiego (podatki, ubezpieczenia, Kodeks Pracy, warunki prowadzenia handlu itp.)
– udział w pracach organizacji gospodarczych i rządowych na rzecz integracji z Unią Europejską
– doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne, marketing, szkolenia zawodowe i branżowe
– prowadzenie działalności oświatowej (w tym: szkół średnich, studium policealnego w Gdańsku i Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu), szkoleniowej i organizowanie praktycznej nauki zawodu w placówkach handlowych i gastronomicznych
współpraca z zagranicą.

źródło: www.kupiec.org.pl

Więcej informacji:

Patroni honorowi Konkursu Gepardy Biznesu 

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa patronem honorowym Konferencji Lokalnego Biznesu

Związek Rzemiosła Polskiego patronem honorowym Konferencji Lokalnego Biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *