Śląskie

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw lokalnych

Image "Integrujemy jastrzębską przedsiębiorczość, reprezentujemy interesy gospodarcze członków KPH na zewnątrz, szczególnie wobec władz, przygotowujemy szkolenia w zakresie wiedzy o gospodarce, o podatkach, HACCP, organizujemy poradnictwo prawne", powiedział Roman Jakubowski, przewodniczący Kongregacji Przemysłowo-Handlowej w Jastrzębiu Zdroju

 

Rozmowa z Romanem Jakubowskim, przewodniczący Kongregacji Przemysłowo-Handlowej w Jastrzębiu Zdroju

Czym jest właściwie Kongregacja Przemysłowo-Handlowa?

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa w Jastrzębiu Zdroju jest organizacją samorządu gospodarczego, która zrzesza podmioty prowadzące działalność gospodarczą w mieście. Kongregacja funkcjonuje jako ogólnopolska izba gospodarcza, a jej celem jest udzielanie pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom oraz tworzenie warunków sprzyjających ich rozwojowi.

 

Jaki jest cel Kongregacji Przemysłowo-Handlowej?

Jak już powiedziałem wcześniej – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw lokalnych. Kongregacja reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w szczególności wobec organów samorządu terytorialnego. Kierujemy się zasadą ochrony polskiego rynku oraz zrównoważonego rozwoju. Kongregacja Przemysłowo-Handlowa powstała w Jastrzębiu Zdroju również po to, aby służyć radą, opinią oraz aby formułować propozycje dla wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych.

Jaki jest obecny program Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i główne punkty tego programu? Jakie działania prowadzi Kongregacja?

Program obejmuje sprawy – nazwijmy to – dwóch płaszczyzn. Pierwsza dotyczy działalności na rzecz członków Kongregacji. W ramach tej płaszczyzny działania integrujemy jastrzębską przedsiębiorczość, reprezentujemy interesy gospodarcze członków KPH na zewnątrz, szczególnie wobec władz, przygotowujemy szkolenia w zakresie wiedzy o gospodarce, o podatkach, HACCP, organizujemy poradnictwo prawne. Druga płaszczyzna naszej działalności to działania zewnętrzne, wynikające stąd, że jesteśmy silnie związani z miastem: tu angażujemy nasz kapitał, naszą pracę, zatrudniamy Jastrzębian i w Jastrzębiu płacimy podatki. Zależy nam na naszym mieście. Stąd elementy programu, nad którymi bieżąco pracujemy, to w szczególności: wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju i opracowanie programu wspierania przedsiębiorczości zgodnego z tą koncepcją.

Co z programu udało się dotąd zrealizować?

Przede wszystkim po raz pierwszy w czterdziestoletniej historii Jastrzębia Zdroju udało się zintegrować duże grono przedsiębiorców zarówno branży produkcyjnej, usługowej, jak również handlowej. Jesteśmy wydawcą "Jastrzębskiego Przeglądu", który ukazuje się każdego miesiąca w nakładzie 5.000 sztuk i jest czasopismem bezpłatnym. Ostatnio również zostało przygotowane internetowe wydanie "Przeglądu". W "Przeglądzie" staramy się omawiać najważniejsze dla miasta sprawy o znaczeniu społeczno-gospodarczym. Opracowaliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania Strefy Centrum, zgodną z lokalnymi dokumentami. Ponadto w marcu br. zorganizowaliśmy konferencję poświęconą tematyce przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Aktualnie pracujemy nad stanowiskiem w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju miasta.

 

Jakie są najbliższe zamierzenia Kongregacji?

Jak już wspomniałem – pracujemy nad stanowiskiem Kongregacji dotyczącym aktualizacji Strategii rozwoju miasta. Aktualnie omawiamy również tematy, którym poświęcimy kolejny numer "Jastrzębskiego Przeglądu".

Ilu członków liczy Kongregacja Przemysłowo-Handlowa? Czy liczba ta się zwiększa?

Kongregacja jest stosunkowo młodą organizacją w Jastrzębiu. Powstała w czerwcu 2003r. Wówczas tworzyło ją 115 przedsiębiorców. Obecnie liczba ta wynosi prawie 160 i sukcesywnie się zwiększa.

W jaki sposób Kongregacja utrzymuje kontakt z mieszkańcami i zajmuje się ich sprawami?

Kontakt utrzymujemy przez Biuro Kongregacji, które mieści się w budynku byłego PKO przy ul. Mazowieckiej 2 (tel. 475-76-33). Otrzymujemy listy od mieszkańców miasta i czytelników "Jastrzębskiego Przeglądu". Prowadzimy również interwencje w ważnych sprawach. Jako izba gospodarcza staramy się przede wszystkim o to, żeby w mieście były podejmowane decyzje korzystne dla przedsiębiorczości i dla mieszkańców miasta.

Czy w Radzie Miasta Kongregacja reprezentuje interesy swego ugrupowania czy mieszkańców?

Kongregacja nie jest partią polityczną i nie ma swoich reprezentantów w Radzie Miasta. Za to bardzo aktywnie współpracujemy z wieloma radnymi. Przedstawiamy im nasze stanowisko w różnych sprawach dotyczących ogólnie rzecz biorąc rozwoju społeczno-gospodarczego. Są i tacy, którzy z tym stanowiskiem utożsamiają się.

Jak Kongregacja ocenia administrację miasta? Czy dobrze spełnia swoją rolę w obecnych warunkach?

Jeżeli chodzi o współpracę z Kongregacją – to nie ma takiej woli ze strony zarówno prezydenta miasta, jak i podległego mu urzędu. Stąd nasza ocena jest negatywna. Uważamy, że ta współpraca między władzą a przedsiębiorcami jest dla miasta w obecnych warunkach po prostu konieczna.

Które z problemów miasta Kongregacja uważa za najbardziej palące?

Ten o którym już wspomniałem. Brak woli współpracy władz miasta z jastrzębskimi przedsiębiorcami. To jest kluczowa sprawa dla pozostałych, jak np. dla sprawy bezrobocia, inwestycji, stanu budżetu.

Jak zamierzacie działać, by temu zaradzić?

Wychodzimy i wciąż będziemy wychodzić z inicjatywą ścisłej współpracy. A to obecnie zależy od pana prezydenta.

 

 źódło: www.kphkk.net

Cały wywiad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *