Informacje

Konkurs Samorządowiec Spółdzielca

Już po raz szósty środowisko spółdzielcze nagradza tych przedstawicieli samorządów lokalnych, a także urzędów samorządowych i państwowych, którzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działalność spółdzielni na ich terenach.

 

 Konkurs, którego tegoroczny finał odbył się 17 marca, ma uhonorować za życzliwość i docenianie roli spółdzielczości w lokalnym środowiskach.

 

Jego organizatorem jest Krajowa Rada Spółdzielcza i magazyn "Tęcza Polska", a honorowy patronat objął podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zbigniew Sosnowski.

Spółdzielczość jako ruch gospodarczy i społeczny przeciwstawiając się dominującemu na dzisiejszym rynku nastawieniu wyłącznie na zysk – nie ma dziś łatwego zadania. Chce on pozostać wierny swoim zasadom w działalności na rzecz członków, zapewniając im godziwą pracę i wynagrodzenie za nią, a także możliwość decydowania o spółdzielczym majątku.

W sytuacji, gdy lokalne władze samorządowe lub urzędnicy państwowi nie wykazują zrozumienia dla wartości i spółdzielczych zasad gospodarowania, spółdzielnie napotykają na wiele trudności w swej działalności i w rozwoju – nawet wówczas, gdy są jedynym i najpoważniejszym pracodawcą w gminie.

Dlatego Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja magazynu "Tęcza Polska" zdecydowały się wyróżniać tych samorządowców, który pomagają spółdzielniom w rozwiązywaniu problemów – m.in. poprzez korzystną politykę podatków lokalnych, stosowanie ulg oraz wspieranie spółdzielczych inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy. Już po raz szósty, we wszystkich województwach, spółdzielcy i przedstawiciele KRS zbierali opinie o takich samorządowcach i konsultowali je w środowiskach spółdzielczych na swoim terenie.

Laureaci konkursu: Samorządowiec-Spółdzielca za 2008 r.

Za owocną współpracę ze spółdzielcami

Marek Andruk – Burmistrz Dzielnicy Wola w Warszawie
Tomasz Bogucki – Członek Rady Miasta Kielce
Zdzisław Cioch – Przewodniczący Rady Miasta Lubaczowa
Zbigniew Chwastek – Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec
Tadeusz Domińczak – Wójt Gminy Sobków
Andrzej Fijołek – Wójt Gminy Brochów
Jerzy Kaczmarek – Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego
Tomasz Kolczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Wojciech Konarski – Starosta Powiatu Gryfińskiego
Marek Madej – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
Piotr Marciniak – Wójt Gminy Waganiec
Jan Mączewski – Starosta Powiatu Płońskiego
Tadeusz Patoka – Członek Rady Powiatu Gdańskiego
Jan Pietras – Burmistrz Miasta Andrychowa
Zbigniew Potyrała – Starosta Powiatu Oleśnickiego
Sławomir Ruszkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Trzebiatów
Wojciech Marek Rychlik – Starosta Powiatu Zduńskowolskiego
Stanisław Siedlarz – Przewodniczący Rady Gminy Bobowa
Mieczysław Słonina – Wójt Gminy Zagrodno
Zdzisław Średniawski – Wicewojewoda Dolnośląski
Wacław Jan Strażewicz – Starosta Powiatu Giżyckiego
Jerzy Żurawicz – Wicestarosta Powiatu Kartuskiego
Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Miasta i Gminy Praszka
Sławomir Zygo – Wiceprzewodniczący Zarządu Rady Powiatu Lubelskiego
Za umacnianie i rozwój samorządu spółdzielczego

Grzegorz Jakubiec – Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Służew nad Dolinką" w Warszawie
Henryk Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej ,,Społem" Spółdzielni Spożywców w Łodzi

 źródło: www.krs.com.pl

Relacja z konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *