Artykuły

Banki Spółdzielcze w Kwidzynie i Tczewie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”

Image Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz siódmy zaprezentowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Tegoroczna edycja raportu zawiera rekordową liczbę 88 najciekawszych przykładów działań firm funkcjonujących w naszym kraju.  Wśród nich znajdują się Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2008,  oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie.

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki" stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR w minionym roku oraz prezentuje przykłady dobrych praktyk biznesowych w 4 obszarach: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Raport zawiera także fragmenty artykułów prasowych poświęconych odpowiedzialności biznesu, kalendarium inicjatyw związanych z CSR oraz wypowiedzi i komentarze ekspertów.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008” pokazuje, że coraz więcej firm wdraża strategie i realizuje projekty CSR. W tym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymało bowiem rekordową liczbę dobrych praktyk, z których wybrano 88 najbardziej wartościowych inicjatyw. Liczymy, że dobre przykłady zawarte w Raporcie 2008 − jak co roku − będą inspirować kolejne firmy i pokazywać tę bardziej odpowiedzialną stronę polskiego biznesu – napisała we wstępie Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport ukazuje również rosnące zainteresowanie mediów tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. W roku 2008 ukazało się blisko 830 artykułów poświęconych zagadnieniom CSR – to ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Co więcej, artykuły podejmujące temat odpowiedzialności biznesu pojawiają się nie tylko w pismach ekonomicznych, ale także coraz częściej w gazetach lokalnych lub branżowych. Z roku na rok sukcesywnie rośnie także liczba badań, publikacji, konferencji i innych inicjatyw dotyczących CSR.

Dobre praktyki

Dobre praktyki z zakresu CSR stanowią główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”. Do tegorocznej edycji publikacji zgłoszono ponad 150 dobrych praktyk, z których wybrano 88 najciekawszych przykładów działań prezentowanych przez 77 firm. Najwięcej – 35 praktyk znalazło się w obszarze „Biznes a społeczeństwo”. 25 inicjatyw dotyczy działań na rzecz środowiska naturalnego, obszar „Biznes a miejsce pracy” zawiera 16 praktyk, natomiast 12 przykładów działań znalazło się w obszarze „Biznes a rynek”.

Główne wnioski z obszarów tematycznych:

Miejsce pracy – Firmy coraz częściej odpowiadają na potrzeby kobiet w ciąży i młodych rodziców, tworząc dogodne warunki pracy i możliwości godzenia życia rodzinnego z życiem zawodowym. Skupiają się także na usprawnianiu funkcjonowania firmy poprzez polepszanie komunikacji, partycypację pracowników w procesach zarządzania i wprowadzanie certyfikowanych standardów zarządzania. Dobre praktyki obejmują również działania z zakresu edukacji pracowników, zarządzania różnorodnością oraz tworzenia i zachowania miejsc pracy.

Rynek – Zwiększa się zaangażowanie biznesu w odpowiedzialne działania wobec konsumentów, dostawców i partnerów biznesowych. Firmy prowadzą działania edukacyjne, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku, jak również zaostrzają wewnętrzne standardy odpowiedzialnej komunikacji marketingowej.

Społeczeństwo – Najliczniejszą grupę stanowią dobre praktyki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Niemal równie liczne są działania edukacyjne w zakresie finansów i przedsiębiorczości, dużo jest także inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans. Obecne są także przykłady inwestycji społecznych oraz wolontariatu pracowniczego (szczególnie w formie pro bono).

Środowisko naturalne – W tym roku skokowo wzrosła liczba inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i przyrody, wśród nich zaś dominują skupiające się na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Zaprezentowane przykłady obejmują m.in. programy edukacji ekologicznej, kierowane zwłaszcza do pracowników, redukcji zużycia energii, wody i papieru czy też zarządzania odpadami lub korzystania z energii odnawialnej.

Raport – plik pdf  za Bs.net.pl

Więcej na ten temat:

Najpiękniejszy bank spółdzielczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *