Artykuły

Zyski PTE zagrażają systemowi emerytalnemu

"Drugi filar ubezpieczeń społecznych jest drogi. Za drogi. Utrzymywanie obecnego stanu może doprowadzić do rozpadu systemu emerytalnego i ostatecznej kompromitacji idei partnerstwa publiczno-prywatnego", ostrzega "Gazeta Prawna".  OPZZ promuje  koncepcję zaproponowaną przez IBS.

Ze 120 mld zł, które wpłynęły w ciągu ostatnich 10 lat do OFE, zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) pobrały jako wynagrodzenie ponad 10,5 mld zł. To prawie 9 proc. przelanych do funduszy składek przyszłych emerytów.

Systemowy błąd w sposobie wynagradzania firm zarządzających OFE – ich przychody niemal w ogóle nie zależą od tego, co najważniejsze dla ich klientów, czyli zysków z inwestycji – najbardziej uzmysławia sytuacja z 2008 roku.

Aktywa przyszłych emerytów stopniały o 22 mld zł, a zarządzający OFE pobrali tytułem opłat rekordową kwotę 1,8 mld zł. Z tej kwoty 740 mln zł to ich zysk. Też rekordowy. Dla porównania ZUS, który jest uważany za drogą instytucję, ale wykonuje nieskończenie więcej zadań niż PTE, kosztował nas w ubiegłym roku zaledwie 3,35 mld zł.

Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. I to nie tylko z powodu konieczności dbania o interes klientów czy bezpieczeństwo wypłacalności systemu emerytalnego – wszak gwarantem wypłat minimalnych świadczeń jest Skarb Państwa. Wbrew pozorom jej zmiana jest też w interesie zarządzających OFE. Jeśli wciąż będą alergicznie, a czasem wręcz histerycznie reagować na próby obniżenia ich zysków, może się to skończyć całkowitym odwrotem od II filaru. Coraz częściej pojawia się postulat jego dobrowolności (np. ostatnia propozycja OPZZ) czy wręcz likwidacji.

Dlaczego PTE są określane jako fabryki zysków? Od kiedy OFE nie będą mogły z pieniędzy przekazywanych im z ZUS zabrać więcej niż 3,5 proc.? Dlaczego niepodjęcie żadnych działań może doprowadzić do demontażu obecnego systemu emerytalnego?

Bartosz Marczuk

Więcej: Gazeta Prawna 3.04.2009 (66) – str.A10

Gazeta Prawna w internecie www.gazetaprawna.pl

 

Nasz komentarz:

Postulat dobrowolności korzystania z usług PTE, promowany obecnie przez OPZZ, został zgłoszony już w październiku 2008 r. przez Instytut Bankowości Spółdzielczej.

OPZZ zainspirował raport Jerzego Krajewskiego, dyrektora IBS, na temat fatalnych rezultatów reformy emerytalnej.

Przedstawiciele OPZZ kontaktowali się w tej sprawie z IBS. Instytut przekazał OPZZ dokładne dane o efektach reformy emerytalnej.

Jerzy Krajewski 

 

Więcej na ten temat:

Mocny komentarz w sprawie OFE

57 mld zł ma mniej trafić do PTE

Najlepsze cyngle w mediach atakują PSL

Atak "Dziennika" na Waldemara Pawlaka

Komentarz Bronisława Wildsteina

Fatalne rezultaty reformy emerytalnej – przedruk w Wirtualnej Polsce

Fatalne rezultaty reformy emerytalnei – przedruk w Interii

Raport IBS na www.gazetafinansowa.pl

Rząd ugiął się pod presją lobby PTE

Odezwało się lobby broniące interesów PTE

OFE zabrały nam co dziesiątą złotówkę – tekst z "Gazety Prawnej"

Fatalne rezultaty reformy emerytalnej

Mniej dla przyszłych emerytów

Opłaty mają być obnizone z 7 do 3,5 proc.

Jak media oszukują ludzi w sprawie OFE

Związkowcy: ściąć prowizje OFE

OFE  straciły wszystko, co zarobiły

Składki wpłacone do PTE realnie straciły na wartości – jako pierwszy w Polsce w październiku 2008 r. Jerzy Krajewski policzył w tym artykule wysokość opłat pobranych przez PTE przez 10 lat.

Politycy są inteligentni, a ludność głupia

Grozi nam katastrofa finansowa

Nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji

Kupujcie dolary i euro

Kiedy zbankrutuje nasze państwo?

Plan antykryzysowy dla Polski

Instytucje wspierające FOR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *