Mazowieckie

Najlepsze firmy na Mazowszu

Analiza kilkuletnich wyników finansowych 3574  firm województwa mazowieckiego pokazuje kluczowe dla gospodarki trendy. Najwyżej w rankingach są firmy związane z budownictwem, handlem wielkopowierzchniowym i inwestycjami finansowymi. Dlatego nasze rankingi wygrały firmy związane z budownictwem: wśród dużych EKO – PARK  SA i DOLCAN Sp. z o.o., a wśród średnich – Miastoprojekt Warszawa SA.

 

W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu w 2006 r. analizowaliśmy tylko wyniki małych i średnich firm, bo pierwotnie jego celem było promowanie usług banków spółdzielczych. Od drugiej edycji badamy również wyniki dużych firm. Chcemy bowiem wiedzieć, co dzieje się w biznesie.
Trendy w poszczególnych działach gospodarki bada również GUS, który zbiera dane od 2 milionów przedsiębiorstw.  Analiza, którą przeprowadza Instytut Lokalnego Biznesu, jest drugą co do wielkości po GUS. W 2009 r. zbadamy finanse kilkunastu tysięcy firm. Nie wiemy jeszcze dokładnie ilu, gdyż Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit, która pracuje na nasze zlecenie, cały czas je zbiera i podaje je nam 2-3 miesiące przed wojewódzkimi Konferencjami Lokalnego Biznesu. W poprzedniej edycji konkursu przekazała nam dane z  2123 firm województwa mazowieckiego, a w tym roku z 3574, co oznacza wzrost o 68 proc.  Gdyby taki sam wzrost udało się jej osiągnąć w skali ogólnopolskiej, dostalibyśmy dane z 16 tysięcy firm.

Największe badanie w Polsce

GUS zbiera dane od większej liczby firm, ale może je publikować tylko w wersji zagregowanej dla różnych działów gospodarki. Nasze badanie umożliwia  publikowanie wyników poszczególnych firm. Korzystamy z jawności danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. To największa w Polsce analiza wyników finansowych firm. Jest to jej wielką zaletą. Niestety, jest przeprowadzana z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem, bo potrzebny jest czas na spłynięcie sprawozdań finansowych do KRS i skopiowanie ich przez InfoCredit. To sprawia, że wysoko w naszym rankingu może być firma, która po kilkunastu miesiącach jest już bankrutem. Tak stało się w województwie łódzkim, gdzie wśród dużych firm na 10. miejscu jest Monnari Trade SA, która dzień po Konferencji Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego w Łodzi 7 maja 2008 r. ogłosiła upadłość. Podobnie jest ze  spółką S.G. Sp. z o.o. z Warszawy, która jest na 11. miejscu wśród średnich firm województwa mazowieckiego, ale właśnie jest likwidowana, bo w 2007 r. sprzedała swój główny majątek, jedno z centrów handlowych. Takie przypadki będą się zdarzały, szczególnie teraz, w okresie kryzysu.
Świadomie postawiliśmy na ilość kosztem aktualności. Badamy bowiem kilkuletnie trendy, a nie bieżącą sytuację finansową firm.  Choć w czasach globalnego krachu nawet trendy się zmieniają.
W trzeciej edycji analizujemy wyniki finansowe za lata 2005-2007. To pierwszy trzyletni okres, w którym Polska była członkiem Unii Europejskiej. W końcu roku przeprowadzimy ogólnopolską analizę 15-16 tysięcy firm. Badanie wyników 3574 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego pokazuje już podstawowe trendy w biznesie. Najwyżej w rankingach są firmy związane z budownictwem, handlem wielkopowierzchniowym i inwestycjami finansowymi.

Wyniki analizy finansowej 3574 firm województwa mazowieckiego

Średnie Gepardy Biznesu 2008 Województwa Mazowieckiego

Duże Gepardy Biznesu 2008 Województwa Mazowieckiego

Najcenniejsze firmy województwa mazowieckiego

 

Boom w budownictwie mieszkaniowym

Lata 2005-2007 to dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego spowodowany różnymi czynnikami, ale najważniejsze było zwiększenie dostępności kredytów, dzięki spadkowi stóp procentowych i liberalizacji polityki kredytowej banków, oraz zwiększenie optymizmu Polaków po wejściu do UE. Ludzie myśleli, że prosperity będzie trwała długo, dlatego przestali bać się kredytów na 30 lat. To spowodowało wzrost cen mieszkań i napływ kolejnych klientów do banków po kredyty, bo wydawało się, że ceny nadal będą rosły. Większy popyt windował jeszcze bardziej ceny mieszkań i zyski deweloperów. Dlatego nasze rankingi wygrały firmy związane z budownictwem: wśród dużych EKO – PARK  SA i DOLCAN Sp. z o.o., a wśród średnich – Miastoprojekt Warszawa SA.
Eko-Park jest spółką celową powołaną do realizacji inwestycji w rejonie ulic Chodkiewicza/Rostafińskich w Warszawie. Wcześniej tworzyła rezydencje parkowe. Związana jest z grupą Sobiesława Zasady.
Dolcan Sp. z o.o. to jedna z najprężniej rozwijających się firm deweloperskich. Większość inwestycji realizuje w Warszawie, buduje również w podwarszawskich Ząbkach oraz w Lublinie, Częstochowie, Kozienicach, Bydgoszczy i Szczecinie. Dorobek firmy to 3 tysiące mieszkań, domów i lokali usługowych. Zatrudnia ponad 100 pracowników, kadrę menedżerską tworzą wysokiej klasy specjaliści. Podstawową działalnością spółki są kompleksowe projekty inwestycyjne, obejmujące całość procesu deweloperskiego – począwszy od pozyskania gruntów aż do przekazania gotowych mieszkań klientom. Firma ma własną kadrę specjalistów różnych branż oraz bazę transportowo-materiałową. Ściśle współpracuje ze Sportową Spółką Akcyjną Dolcan Sport, której własnością są 3 hurtownie materiałów budowlanych i wykończeniowych, usprawniających realizację inwestycji. Dolcan jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Czterokrotnie otrzymywał prestiżowy Certyfikat Dewelopera, za każdym razem spełniając rygorystyczne kryteria stawiane przez kapitułę. Certyfikat stwierdza, że Dolcan jest firmą ustabilizowaną na rynku, o najwyższym poziomie wiarygodności i jakości świadczonych usług. Właściciel firmy, Sławomir Doliński, jest laureatem nagrody Pracodawca Roku.
MIASTOPROJEKT WARSZAWA SA jest firmą projektową, sukcesorem prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt Warszawa" powstałego w 1962 r. Spółka zatrudnia obecnie w projektowaniu 50 specjalistów różnych branż. Posiada bogate zaplecze techniczne dla elektronicznego wspomagania projektowania i reprodukcji dokumentacji technicznej.
OLMONT INVESTMENS Sp. z o.o. to również deweloper. W ostatnich latach buduje i sprzedaje mieszkania w Ursusie.
Działalność Euroco Sp. z o.o. skupia się przede wszystkim na realizowaniu inwestycji budowlanych na terenie kraju, jak również w Norwegii i Szwecji. Specjalizuje się  w budowaniu domów z drewna.
W rankingu dużych firm wysoko są dostawcy materiałów budowlanych.
Bosta-Beton Sp. z o.o. jest producentem betonu towarowego od 1990 r. W ciągu zaledwie dwóch lat zdołała osiągnąć pozycję lidera na najtrudniejszym – i zarazem największym – rynku warszawskim. Pozycję tę utrzymuje do dziś. Motorem dalszego rozwoju stało się nawiązanie w roku 1996 ścisłej współpracy z fińską firmą Lohja Rudus Oy Ab – wiodącą w tej branży na rynku skandynawskim. W 1997 roku Bosta-Beton wraz z Lohja Rudus stworzyły konsorcjum, które w ramach prywatyzacji nabyło Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych – największego dostawcę kruszyw naturalnych dla Warszawy.
Xella Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją markowych wyrobów YTONG i SILKA, stosowanych w budownictwie do wznoszenia ścian. W całej grupie zatrudnionych jest 770 osób, a produkcja odbywa się w dziesięciu zakładach na terenie całego kraju.

Modernizacja handlu

Ekspansję super- i hipermarketów obserwuję od kilkunastu lat. Przeorała ona naszą gospodarkę i życie społeczne. Wielu firmom, którym udało się przetrwać jako dostawcy sieci marketów, pomogła odnieść sukces. Wielu innym zabrała klientów i kanały dystrybucji, bo upadły małe i średnie sklepy.
Na trzecim miejscu wśród dużych firm województwa mazowieckiego jest firma CEFIC POLSKA Sp. z o.o., jeden z głównych budowniczych galerii handlowych w Polsce. Została założona w roku 1997 i od początku prowadzi aktywną działalność inwestycyjną i deweloperską. Specjalizuje się też w zarządzaniu nieruchomościami handlowymi. Obecnie zarządza ponad tysiącem umów najmu o wartości 56 milionów euro rocznie w 13 centrach handlowych w Polsce.  Właścicielami CEFIC są Simon Property Group i Invanhoe Cambridge (50-50 proc. udziałów) – liderzy rynków nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jej spółki zależne KATOWICE BUDUS SHOPPING MALL Sp. z o.o., Szczecin Shopping Mall Sp. z o.o., Wileńska Station Shopping Mall Sp. z o.o. są wysoko w rankingu najefektywniejszych firm.
Na 9. miejscu wśród dużych dynamicznych firm województwa mazowieckiego jest ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., która działa w Polsce od 1997 roku i jest przedstawicielstwem firmy ECE Projektmanagement GmbH &Co. KG, europejskiego lidera w dziedzinie budowy i zarządzania śródmiejskimi centrami handlowymi. ECE specjalizuje się w eleganckich galeriach handlowych, ale realizuje również budynki biurowe, obiekty komunikacyjne i inne inwestycje budowlane. Firma ma ponad 40-letnie doświadczenie w realizacji, rozwoju i prowadzeniu dużych nieruchomości komercyjnych. W sumie ECE zarządza 112 centrami handlowymi w Europie, Europie Centralnej i na Bliskim Wschodzie.
Z handlem wielkopowierzchniowym związana jest też firma Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o., która pomaga w projektowaniu i budowaniu centrów handlowych.  Jest na 9. miejscu wśród średnich dynamicznych firm mazowieckich.

Emocje na rynku kapitałowym

Wysoko w naszych rankingach są firmy związane z inwestycjami kapitałowymi. Lata 2005-2007 to okres wzrostów kursów akcji na giełdzie. Dlatego wyceny w naszych rankingach są wysokie. Skorzystały na tym firmy pomagające wchodzić na giełdę, doradcze i prawnicze, oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych i otwarte fundusze emerytalne.
Na drugim miejscu wśród dynamicznych średnich firm mazowieckich jest Skyline Investment SA, która pomaga wchodzić na giełdę i sama inwestuje w spółki, które na giełdę wprowadza. 
Działalność inwestycyjną można obserwować w rankingu najbardziej efektywnych firm, czyli takich, które miały zysk netto wyższy od przychodów operacyjnych. Część z nich związana jest z  budownictwem, a wysokie zyski związane są ze sprzedażą nieruchomości. Część zaangażowana jest w inwestycje kapitałowe. Ewenementem są dwie firmy – White & Case (Poland) Sp. z o.o. i BKP Sp. z o.o. – które każdego roku miały zysk netto kilka razy wyższy niż przychody operacyjne. Pierwsza jest firmą prawniczą, a druga związana jest z firmą prawniczą. Ich wyniki były lepsze niż Trinity Management Sp. z o.o., typowej spółki inwestycyjnej. Niestety do czasu oddania tego numeru „Europejskiej Firmy” do drukarni nie udało się nam wyjaśnić sukcesów firm prawniczych.
Spośród firm doradczych bardzo wysoko w rankingu według wzrostu wartości rynkowej są Ernst & Young Polska Sp. z o.o. oraz  Deloitte Advisory Sp. z o.o. Doradztwo ekonomiczne i prawne to świetny biznes.

Duża dywersyfikacja

Gdy przyjrzymy się czołówce rankingów województwa mazowieckiego, dostrzeżemy, że kapitał zagraniczny odgrywa dużą rolę w naszej gospodarce. W handlu wielkopowierzchniowym, doradztwie, TFI i OFE jest głównym rozgrywającym. W naszych rankingach dużo jest jednak również polskich firm, których założyciele odnieśli sukcesy na rynku. Należą do nich m.in. Eko-Park z grupy Sobiesława Zasady, Dolcan, stworzony przez Sławomira Dolińskiego, Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o., kierowana przez Krzysztofa Trybonia.  Trudniej tworzyć firmę od podstaw niż wprowadzać w Polsce model sprawdzony za granicą. O korzystaniu z wieloletnich doświadczeń mówi m.in. Rafał Twarowski, Dyrektor Zarządzający ECE Projektmanagement Polska. Warto też skorzystać z przemyśleń  Zbigniewa Filipowicza, General Managera American Express Poland, który podkreśla, że biznes robią ludzie, dlatego tak ważny jest dobór pracowników.
Siłą polskiej gospodarki jest jej duże zróżnicowanie. W naszych rankingach znajdziemy wiele firm z różnych branż, których założycielami i właścicielami są polscy obywatel. Odnieśli sukces, zaczynając od zera, bez kapitału i wiedzy, jak prowadzić biznes. Będziemy ich przedstawiali w kolejnych numerach „Europejskiej Firmy”.

Jerzy Krajewski

 

 

Sławomir Doliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dolcan Sp. z o.o.

Mamy 20-letnie doświadczenie na rynku deweloperskim. Cieszę się z drugiego miejsca wśród 804 dużych firm Mazowsza. Mam tym większą satysfakcję, że mimo zmieniającej się sytuacji ekonomicznej na rynku, udało się nam zachować w 100 proc.  polski  kapitał. Na nasz sukces składa się praca całej załogi, której pragnę serdecznie podziękować za okazane zaangażowanie i profesjonalizm. Zamierzamy w dalszym ciągu kontynuować działalność w branży budownictwa mieszkaniowego na dużą skalę. Jesteśmy do tego przygotowani, o czym świadczą kolejne inwestycje prowadzone na terenie całego kraju.

 

Cezary Szeszuła, Prezes Zarządu Xella Polska Sp. z o.o.

Czujemy się dumni z zajęcia wysokiej pozycji w rankingu Gepardy Biznesu 2008. Naszą receptą na sukces jest ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług oraz bycie zawsze o krok przed konkurencją. Chcemy, aby klient kupując produkty SILKA lub YTONG, dostawał nie tylko markowy materiał budowlany, ale także gwarancję jakości i trwałości, prestiż znanej marki oraz serwis pozakupowy. Od początku istnienia firmy na polskim rynku wyznaczamy trendy i nową jakość w budownictwie. Tylko w ciągu ostatniego półrocza wprowadziliśmy na polski rynek aż trzy nowe produkty: bloki SILKA E18 A, bloczki YTONG ENERGO i YTONG MULTIPOR. Są to materiały o znakomitych właściwościach akustycznych i termoizolacyjnych, które spełniają najostrzejsze europejskiej normy budowlane.

 

Rafał Twarowski, Dyrektor Zarządzający ECE Projektmanagement Polska
 
ECE specjalizuje się w eleganckich galeriach handlowych, zlokalizowanych w centrach miast. W ostatnich latach oddaliśmy do użytkowania dwa nowoczesne obiekty: w 2006 roku Galerię Krakowską w Krakowie, największe obecnie centrum handlowe w Małopolsce, zaś w 2007 roku – Galerię Bałtycką w Gdańsku, największą w Trójmieście i na Pomorzu. Ponadto w analizowanym okresie przejęliśmy w zarządzanie galerię handlową Alfa Centrum, również w Gdańsku. Tak znaczący wzrost wartości naszej firmy zawdzięczamy właśnie tym wydarzeniom i związanym z nimi wzrostem przychodów, ale nie tylko. Strategia działania ECE jako dewelopera dużych obiektów komercyjnych i ich zarządcy opiera się na długofalowym zaangażowaniu kapitałowym i dogłębnej, mulitdyscyplinarnej wiedzy, jak budować sukces centrum handlowego od fazy pomysłu i projektowania po wieloletnie zarządzanie. Stoi za nami ponad 40-letnie doświadczenie firmy-matki – ECE Projektmanagement w Niemczech, a także doświadczenia zdobyte przez ECE w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce firma zalicza się do liderów rynku wśród deweloperów i zarządców centrów handlowych, szczególnie pod względem najwyższej jakości zarządzanych obiektów.

 

Zbigniew Filipowicz, General Manager American Express Poland

Myślę, że nie ma jednej przyczyny, która sprawia, że niektóre firmy idą do góry, podczas gdy pozostałe stoją w miejscu. Magiczną formułą jest zwykle kombinacja kilku ważnych rzeczy. To trochę tak jak z samochodem – mocny silnik lub aerodynamiczna karoseria to za mało, aby ruszyć z miejsca. Potrzebne są koła, skrzynia biegów, itd. Niby proste, niby klasyka prawie, jak marketingowe 4P, a jednak wielu ciągle popełnia te same błędy. Kluczem do naszego sukcesu była, po pierwsze, właściwa ocena potrzeb rynku, a po drugie zaoferowanie takiego produktu, który w tych niełatwych czasach zapewnia firmom wymierne korzyści, a przede wszystkim oszczędności. W naszym przypadku była to wyspecjalizowana karta płatnicza pozwalająca firmom kontrolować i redukować wydatki związane z podróżami służbowymi w sposób inny niż trywialne ograniczenie podróżowania, które co prawda ogranicza koszty, ale w jeszcze większym stopniu „zabija” biznes. Trzecim kluczowym elementem było opracowanie skutecznej metody sprzedaży, która pozwoliła nam dotrzeć z interesującą ofertą do grupy docelowej – dużych i średnich przedsiębiorstw. Są jednak jeszcze dwie rzeczy, które nie dają się opisać w formie „przepisu na sukces”. Mam na myśli cechy samego managera lub managerów odpowiedzialnych za biznes. Pierwsza z nich sprawia, że dobry plan rzeczywiście działa i nazywa się „zdolnością managera do  sprawiania tego, że rzeczy się wydarzają”, coś co Anglicy zgrabnie określają jako „ability to make things happen”. Jest to cecha charakteru, którą niełatwo jest w sobie wypracować, jeśli nie posiada się jej w sposób niejako naturalny. Ale nie przesądzam sprawy, bo widziałem już wiele zmian ludzkich charakterów i postaw. Druga z nich sprawia, że nasz przysłowiowy samochód nie tylko świetnie wystartuje, ale też daleko zajedzie, nie tracąc prędkości oraz nie gubiąc się, gdy natrafi np. na roboty drogowe. Potrzebny jest zatem dobry kierowca lub raczej kierowcy. I to ostatnie jest chyba najważniejsze. Biznes robią ludzie. Jeśli szef jest w stanie zbudować zespół, którego członkowie sami dobrze prowadzą swoje samochody i wyrobi w nich głębokie przekonanie, że decyzje biznesowe i strategię trzeba weryfikować przy każdej zmianie rynku, to taki samochód nie tylko wystartuje, ale będzie jechał bardzo długo i we właściwym kierunku i żadne zamknięte ulice mu nie przeszkodzą.

 

Paweł Maj, Członek Zarządu Skyline Investment SA

Do roku 2007 łączyliśmy pod jedną firmą działalność doradczą i teleinformatyczną. W 2007 r. wyłączyliśmy działalność teleinformatyczną do spółki zależnej – Skyline Teleinfo SA, skupiając się na działalności doradczej oraz inwestycyjnej. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli oraz w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym. W spółkach, w które inwestujemy, często pełnimy również rolę doradcy finansowego przy publicznej emisji akcji. W 2007 roku przeprowadziliśmy m.in. publiczną ofertę emisji akcji na GPW spółki NTT System SA  oraz  Konsorcjum Stali SA.  Debiut w 2007 roku czterech spółek z naszego portfela na GPW, wyjście z kilku spółek na rynku niepublicznym oraz rekordowe przychody z działalności doradczej zapewniły nam najwyższy zysk netto w historii oraz drugie miejsce w rankingu najbardziej dynamicznych firm województwa mazowieckiego w Konkursie Gepardy Biznesu 2008.  Nasz szybki rozwój w latach 2005-2007 dostrzegli również inwestorzy giełdowi, którzy w marcu 2008 r. powierzyli nam 18 mln zł na rozwój, obejmując nasze akcje w ofercie publicznej na GPW. Jednakże specyfika naszej firmy jest ściśle powiązana z koniunkturą panującą na rynkach kapitałowych. W związku ze spadkami indeksów giełdowych rozpoczętych w drugiej połowie 2007 r. i kontynuowanych w 2008 r. odnotowaliśmy pierwszą w swojej historii stratę netto. Strata na działalności inwestycyjnej wynika wyłącznie z przeszacowania w dół wartości posiadanych akcji notowanych na GPW. W tych warunkach rynkowych jako duży sukces można odnotować osiągnięcie zysku na zamkniętych w 2008 r. transakcjach inwestycyjnych. Spółce udało się zamknąć w 2008 roku jedną inwestycję portfelową oraz wyjść częściowo z dwóch kolejnych spółek.

Krzysztof Tryboń, prezes Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o. w Warszawie

Działamy w trzech sektorach branży budowlanej. Jako biuro architektoniczne realizujemy na zlecenie deweloperów projekty dużych zespołów mieszkaniowych wielorodzinnych, ale także mniejsze obiekty mieszkaniowe, usługowe i obiekty użyteczności publicznej. Nasz zespół zdolnych architektów i branżystów jest w stanie podjąć poważne zadania projektowe. Największe projekty wykonujemy m.in. dla Pirelli Pekao Real Estate, Sando Immobiliaria Polska czy Rogowski Development. W sektorze deweloperów sieci handlowych podejmujemy się doboru lokalizacji, nabycia gruntów, projektowego i organizacyjnego przygotowania inwestycji, a często również kompleksowej realizacji obiektów dla najbardziej znanych na rynku operatorów (Kaufland, Lidl, Tesco, Jeronimo Martins Dystrybucja). Jesteśmy również aktywni w sektorze niewielkich inwestycji mieszkaniowych realizowanych całkowicie samodzielnie. Naszą ideą przewodnią jest projektowanie w wysokich standardach architektonicznych i materiałowo-technicznych. Zawdzięczamy to młodemu, zdolnemu zespołowi projektantów i naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tej branży. Nasza wysoka pozycja w rankingu Konkursu Gepardów Biznesu 2008 to wynik wszystkich wymienionych czynników, ale przede wszystkim rezultat satysfakcji i zaufania, którym obdarzyli nas nasi klienci.

źródło: Magazyn Przedsiębiorców "Europejska Firma" nr 1/2009

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *