Artykuły

Grupa BPS rośnie w siłe

Image Po niedawnym przystąpieniu jednego z największych banków spółdzielczych w Polsce – Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, cztery kolejne banki poszły za jego przykładem. Banki spółdzielcze z Legionowa, Otwocka, Karczewa oraz Płońska podjęły decyzję o przejściu do Grupy BPS.  

 

Uroczyste podpisanie Umowy Zrzeszenia odbyło się 14 lipca  2009 r. w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie.

Jak podkreślił Prezes Zarządu Mirosław Potulski –„Zainteresowanie  Bankiem BPS wynika zarówno z oferty proponowanej zrzeszonym bankom spółdzielczym, jak również z przyświecającego nam celowi – obniżenia kosztów funkcjonowania”. Powodem zmiany, jak podkreślało kierownictwo banków spółdzielczych, była ,,redukcja kosztów, bogata i dostosowana do różnych potrzeb oferta produktowa Grupy BPS, a także wsparcie jakie udziela ona swoim członkom”.

Na uroczystości obecne było w komplecie kierownictwo Banku BPS tj. nowo powołana Rada Nadzorcza ze świeżo wybranym Przewodniczący Panem Romualdem Piotrukiem, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Pan Edward Biernacki oraz Zarząd banku z Prezesem Mirosławem Potulskim na czele.


 

Jednak w roli głównej tego dnia występowali licznie przybyli przedstawiciele banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Karczewie reprezentował Pan Bogusław Matuszewski- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Alicja Milas- Prezes Zarządu i  Pani Wiesława Leśkiewicz- Zastępca Prezesa Zarządu. Z Banku Spółdzielczego w Legionowie przybyli Pan Hieronim Czernicki- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Irena Złoto- Prezes Zarządu, oraz  Pan Andrzej Jagodziński- Wiceprezes Zarządu. Bank Spółdzielczy w Otwocku dumnie reprezentowała Pani Maria Anna Czech-Chojnacka, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ,Pani Wanda Zofia Czarnocka-Prezes Zarządu i Pani Teresa Rytka – Członek Zarządu oraz Pan Robert Piskorz, Członek Zarządu. Natomiast Bank Spółdzielczy w Płońsku reprezentował Pan Jan Pepłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Teresa Kudlicka – Prezes Zarządu oraz Pan Dariusz Konofalski – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych.

Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu  Banku Spółdzielczego w Czyżewie  w osobach Pana Tadeusza Godlewskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej i  Pana Krzysztofa Grzywny- Prezesa Zarządu oraz BS  Ostrowii Mazowieckiej z Panią Henryką Lipską- Wiceprezes Zarządu na czele.

Po powitaniu przez Prezesa Mirosława Potulskiego zaproszonych gości, Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej- Pani Helena Banaśkiewicz, przedstawiła pokrótce prezentację dotyczącą Bankowości spółdzielczej.
„Grupa BPS jest niekwestionowanym liderem zarówno na rynku kredytowym jak i depozytowym, a wyniki działalności bankowej są wyższe niż przeciętne wyniki średnich banków notowanych na GPW” – podkreślała Pani Dyrektor.

Wysoki poziom swobody działania pojedynczych banków oraz duże wsparcie przez Bank Zrzeszający pozwalają osiągać znakomite wyniki. Osiągnięty w 2008 r. wynik działalności bankowej  na poziomie ponad 2 mld zł, dający 514 mln zysku netto pozwala bankom na zaspokajanie oczekiwań ich członków w zakresie dywidendy, a także  inwestowanie w rozwój banku i Zrzeszenia z korzyścią dla właścicieli i klientów.

Funkcjonowanie w większej grupie daje korzyści nie tylko finansowe w postaci osiąganych wyników, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo, większe znaczenie na rynku bankowym w Polsce, dostęp do najnowszych osiągnięć oraz rozpoznawalność członków grupy. Dla banku oznacza to większe spektrum możliwości zaś dla klientów nowe produkty i usługi po konkurencyjnej cenie.

 Helena Banaśkiewicz – Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej BPS SAPo prezentacji Pani Dyrektor Banaśkiewicz nadszedł ten najważniejszy i długo wyczekiwany moment! Nastąpiło uroczyste podpisanie Umów Zrzeszenia!

Mirosław Potulski – Prezes Zarządu BPS SA 

 Teresa Kudlicka – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku  

 Wanda Zofia Czarnocka – Prezes Zarządu  Banku Spółdzielczego w Otwocku

Alicja Milas- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Karczewie

 

Irena Złoto- Prezes Zarządu i Andrzej Jagodziński- Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Legionowie

Na konferencji prasowej która odbyła się po części oficjalnej Prezesi Banków Spółdzielczych pytani o powody zmiany zrzeszenia zgodnie odpowiadali: „Bank BPS oferuje niższe opłaty przy jednoczesnej poprawie jakości usług”.

Co zatem zyskują? Niejednokrotnie padało pytanie. Jak powiedział nie kryjąc zadowolenia, sam Prezes Zarządu Mirosław Potulski ,,Nasza oferta dla banków spółdzielczych jest bardzo  atrakcyjna, że jestem przekonany, iż do naszej Grupy BPS przyłączą się kolejne” oraz dodał ,,Z wyliczeń Pana Zbigniewa Wielgosza, prezesa zarządu GBS Barlinek, wynika, że rocznie na zmianie zrzeszania bank ten zyska 800 tys. Zł” . Te fakty mówią same za siebie!! „Dołożymy wszelkich starań aby właściciele, Zarząd oraz klienci odczuli poprawę świadczonych usług” .

Dla Banku BPS priorytetem są usługi świadczone na rzecz banków spółdzielczych. W ostatnim okresie aktywnie wspierał banki borykające się z problemami odpowiedniego wyposażenia kapitałowego w kontekście wzrostu kursu euro oraz z  trudnościami w zakresie utrzymywania wymaganych miar płynności. Wynika z tego jasno, że można na nim polegać i zawsze służy wsparciem i pomocą.

Należy podkreślić, że przystąpienie nowych banków jest wydarzeniem szczególnym, wręcz historycznym i jest to ogromny sukces Banku BPS pod wodzą Prezesa Mirosława Potulskiego!

Nie jest wykluczone, że już wkrótce usłyszymy o migracji kolejnych banków spółdzielczych do Zrzeszenia BPS. Stanowi to potwierdzenie znanej prawdy, że nie tradycja, ale właśnie ,,biznes” jest podstawą wyboru Zrzeszenia przez banki. 


źródło: www.grupabps.pl

Więcej na ten temat:

Narada przesów Zrzeszenia MR Banku głównie o zmianach zrzeszeń

Ze Zrzeszenia MR Banku do Grupy BPS

GBS w Barlinku w Zrzeszeniu BPS

GBS przechodzi do Grupy BPS

GBS Bank – poczuj się wyjątkowo

Gepardy Biznesu 2008

Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy 2008

Najpiękniejsza strona internetowa BS

Szybki kredyty w GBS Banku

24 placówka GBS Banku

Strategia GBS na lata 2008 – 2011

Certyfikat  kwalifikowany dla klientów GBS Banku

Komunikacja drogą do sukcesu

Jacy są nasi klienci?

Kreatywność czyli odwaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *