Artykuły

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

21 lipca 2009 r. pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Rafała Baniaka odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest promowanie i tworzenie najlepszych warunków do rozwoju Corporate Social Responsibility w Polsce.

Odpowiedzialność społeczna biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.  

Uczestnicy spotkania podkreślili istotę zrównoważonego rozwoju w polityce gospodarczej kraju. Rolą administracji w tym procesie jest przede wszystkim eliminowanie barier oraz zachęcanie przedsiębiorstw do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zespół będzie funkcjonował w formule otwartej, stanowiąc platformę wymiany wiedzy i doświadczeń na temat CSR. Zadaniem Zespołu będzie m.in.:

proponowanie rozwiązań umożliwiających koordynację działań poszczególnych organów administracji publicznej w zakresie promocji oraz wprowadzania zasad CSR,

analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze CSR z innych państw, w szczególności narządzi wypracowanych w ramach Europejskiego Sojuszu na rzecz budowania i wdrażania polityki CSR,

usprawnianie komunikacji i dialogu pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.

Członkowie Zespołu będą starali się włączyć w prace Zespołu przedstawicieli środowisk zaangażowanych w promowanie CSR w Polsce, w tym reprezentantów organizacji pozarządowych, biznesu oraz środowiska akademickiego.

Podczas I posiedzenia przyjęto regulamin określający wewnętrzną organizację Zespołu, jak również powołano grupy robocze, tj.:

grupę roboczą ds. systemu promowania CSR w Polsce,

grupę roboczą ds. odpowiedzialnych inwestycji,

grupę roboczą CSR a edukacja,

grupę roboczą ds. zrównoważonej konsumpcji.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na wrzesień br.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach ww. grup roboczych prosimy o kontakt z Panią Beatą Adamczyk – Naczelnikiem Wydziału Polityki Gospodarczej w Departamencie Rozwoju Gospodarki, tel. 022 693-51-34, e-mail: beata.adamczyk@mg.gov.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

źródło: www.mg.gov.pl i BS.net.pl

Więcej na ten temat:

Wspieramy odpowiedzialny biznes

Podręcznik "Zrównoważony biznes"

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *