Śląskie

Wyjątkowy instytut

"Przywiązujemy wielką wagę do szybkiego transferu naszych rozwiązań technicznych do przemysłu, a zdecydowana większość z naszych prac jest w różny sposób wdrażana w przemyśle i w jego otoczeniu", mówi prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor Głównego Instytut Górnictwa w Katowicach.

 

 

Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, Naczelny Dyrektor Głównego Instytut Górnictwa w Katowicach

Główny Instytut Górnictwa jest wyjątkowym instytutem wśród polskich jednostek badawczo-rozwojowych. Rozwiązuje praktycznie wszystkie problemy przemysłu wydobywczego oraz problematykę ekologiczną i społeczną  regionów przemysłowych.

Przywiązujemy wielką wagę do szybkiego transferu naszych rozwiązań technicznych do przemysłu, a zdecydowana większość z naszych prac jest w różny sposób wdrażana w przemyśle i w jego otoczeniu. 

Takie bliskie związki z przemysłem, z klientami sprawiają, że nasza działalność nie jest oderwana od rzeczywistości i stanowi odpowiedź na potrzeby rynkowe.

Podejmujemy najważniejsze tematy badawcze, ważne dla Polski i Europy, takie jak: czyste technologie węglowe, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie CCS – wychwytywania i składowania CO2, zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, odnawialne źródła energii. Bierzemy aktywny udział w  wielu projektach międzynarodowych i współpracujemy także z wiodącymi instytutami USA, Chin, Australii, Rosji, Ukrainy, Wietnamu i innych krajów.

Jako pierwszy instytut badawczy w Polsce wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy), a 16 naszych laboratoriów posiada stosowne akredytacje i certyfikaty.

Nasza Jednostka Certyfikująca jest Jednostką Notyfikowaną  Unii Europejskiej. Uzyskiwane przez GIG certyfikaty i nagrody są dla nas dowodem tego, że jesteśmy potrzebni polskiej gospodarce, górnictwu oraz społeczeństwu i z pewnością inspirująco oddziałują na nasze zespoły badawcze.

Obowiązujący w instytucie system wynagradzania ma charakter motywacyjny ukierunkowany na wynagradzanie za aktywność zawodową pracowników i osiągane wyniki.  Stawiamy na ludzi ambitnych, o wysokich kwalifikacjach i takich też potrafimy docenić stwarzając im szanse  rozwoju zawodowego i naukowego.

Uważam, że tylko ciągły rozwój każdego pracownika wraz z wyznaczaniem nowych celów dla Instytutu sprawia, że rozwija się cała organizacja. Ważna jest także atmosfera  pracy korzystanie wpływająca na psychiczną jej stronę. W naszym Instytucie  oparta jest ona na wzajemnym  zaufaniu i konstruktywnej krytyce tam gdzie jest ona potrzebna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *